Sportaanbod promoten

Heel Kampen Beweegt is hét platform waarop al het sportaanbod in de gemeente Kampen staat. Daarmee vormt het voor jou als sportaanbieder dé plek om inwoners te bereiken. Je kunt je aanbod zelf toevoegen en daarna eenvoudig up-to-date houden. Leuke extra is dat we periodiek een deel van het aanbod uitlichten in lokale media. Een kans die je niet mag missen. Snel regelen dus!

voeg sportaanbod toe
Logo in het blauw Heel Kampen Beweegt
Frank Rooseboom verantwoordelijk voor advies en begeleiding

Advies en begeleiding

Het verenigingsleven is complex. Van regels en subsidies tot accommodatiebeheer en een positieve sportcultuur, soms krijg je het gevoel dat je een bedrijf runt. En dat allemaal in je vrije tijd. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Heb je advies of begeleiding nodig, dan kun je de verenigingsondersteuner van Sportservice Kampen inschakelen.

maak een afspraak met frank

Bestuurlijke vernieuwing

De wereld om ons heen verandert, maar veel sportverenigingen zijn nog traditioneel georganiseerd. Wil je in de toekomst van waarde blijven, dan moet je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing. Omdat we begrijpen dat dit lastig is, brengen we verenigingen bij elkaar om over dit thema te praten. Wat is dé manier om in deze tijd een vereniging te runnen? En hoe geef je daar in de praktijk invulling aan?

neem contact op

Up-to-date blijven

Gedurende het jaar worden er voor sportaanbieders allerlei workshops, webinars en cursussen georganiseerd. Vaak zijn het er zóveel, dat je niet weet waar je moet beginnen. Op basis van jouw vraag brengt onze verenigingsondersteuner daarom het passende aanbod in kaart. Ook kan hij je toevoegen aan een app-groep waarin interessant sportnieuws wordt gedeeld. Zo ben je altijd up-to-date.

neem contact op

Positieve sportcultuur

Plezier in sport vormt het fundament voor een leven lang bewegen. Als sportaanbieder speel je daarbij een belangrijke rol. Ideaalbeeld is een plek waar iedereen mag meedoen, van elkaar leert en zich thuis voelt. Lukt het om zo’n plek te creëren, dan wordt het gemakkelijker om nieuwe leden aan te trekken én vast te houden. Heb je interesse om met dit thema aan de slag te gaan? Onze verenigingsondersteuner denkt graag mee.

Neem contact op met Frank

Team:Fit

Met Team:Fit zetten we ons in voor een vitale sportomgeving. Door gezonde voeding, rookvrije terreinen en verantwoord alcoholgebruik te stimuleren, groeit onze jeugd op tot een fitte generatie. Wil je de werkwijze van Team:Fit toepassen binnen jouw vereniging of bij een sportevenement, neem dan contact op met onze verenigingsondersteuner.

neem contact op

WBTR (per 1 juli 2021)

Wat is de WBTR?
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

De wetswijziging zit vooral op het vlak van preventie van financieel wanbeheer en verbeteren van controle op dat gebied.
Vooral voor grotere organisaties is dat risico groter. Extra toezicht organiseren (zoals Raad van Toezicht) is niet verplicht, maar wordt voor grotere organisaties wel aangemoedigd.
Een harde grens tussen grote en kleine organisaties is lastig te trekken, wat is groot? Het gaat om organisaties waar behoorlijk wat geld in omgaat of waar grotere belangen meespelen.

Als je inschat dat je organisatie ‘groot’ is, is het raadzaam om je te laten adviseren door een deskundige.
Voor kleinere verenigingen, stichtingen en coöperaties is aangegeven dat je op korte termijn niet meteen iets hoeft te doen, behalve:

  • Meervoudig stemrecht binnen 5 jaar vastleggen in je statuten.
  • Afspraak met de bank maken over 4-ogen principe bij betalingen. In notulen van een bestuursvergadering vastleggen wat je daarover afspreekt.
  • Afspreken wie de bestuurstaken tijdelijk kan waarnemen voor het geval je bestuur ‘bestuurloos’ zou worden (belet en ontstentenis) – vastleggen in notulen bestuursvergadering volstaat.
  • Nadenken over aansprakelijkheid, overwegen of je een aparte verzekering wilt afsluiten.

 

Op te vragen downloads via Frank Rooseboom:

  • De presentatie van JPR advocaten over de nieuwe wet WBTR
  • In Olst-Wijhe heeft volleybalvereniging Hooiberg een document opgesteld hoe het is omgegaan met de wet WBTR. Een mooi voorbeeld van “kennis delen”!

Neem contact op met de verenigingsondersteuner

Neem contact op