Logo Cool2Bfit

Cool2BFit

Als ouder wil je dat je kind lekker speelt, overal aan kan meedoen en met zelfvertrouwen in de spiegel kijkt. Een gezond gewicht draagt daaraan bij. Cool2BFit maakt het mogelijk om hier samen met je kind aan te werken. Jullie volgen een leuk programma en worden begeleid door een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur. Dit programma is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder met overgewicht zijn we vanuit het Kamper leefstijlakkoord hebben we onderzocht wat we deze groep jongeren kunnen bieden op het gebied van leefstijlverandering. Hiervoor is het programma Fitmasters ontworpen. Lees meer informatie over Fitmaster onderaan op deze pagina.

Meer info Cool2BFit

Bewegen op recept

Dit programma is hét recept voor een gezonde leefstijl. Je gaat aan de slag met een gezond voedingspatroon en volgt gedurende achttien weken een beweegtraject bij sportcentrum Sonnenberch in IJsselmuiden. Meedoen kan vanaf achttien jaar. Wanneer je je aanmeldt, wordt er een passend recept voor je samengesteld.

Meer info

Gecombineerde leefstijlinterventie

Heb je overgewicht met een verhoogd risico op complicaties? Of kamp je al jaren met obesitas? Met dit programma zet je de stap naar een gezonde leefstijl. Niet door geforceerd te diëten, maar door je gedrag te veranderen. En aan de slag te gaan met thema’s als eten, bewegen, slapen en ontspannen. Daar kom je écht verder mee.

Meer info
Video automatisch afspelen in een popup
Gecombineerde Leefstijl Interventie

Schooljudo

Er gaan steeds meer kinderen en jongeren die psychische hulp nodig hebben. Niet omdat hun leven zoveel complexer is geworden, maar omdat ze minder weerbaar zijn. Vanuit het leefstijlakkoord willen we bijdragen aan het weerbaarder maken van de kinderen en jongeren in de gemeente Kampen. Dit gaan we doen door middel van het beiden van judo op school. Judo op school is een programma om aan de fysieke en mentale gezondheid van de kinderen en jongeren te werken. Het draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en kan een positieve invloed geven op het groepsproces in de klas. Tijdens de lessen zullen meerdere waardes en normen centraal staan

Judo

Centering pregnacy uitbreiden

Centering Pregnancy is een programma dat de medische controles en alle informatie rondom zwangerschap, de bevalling en de eerste babytijd combineert. Daarnaast is er ook tijd om vragen te stellen en ervaringen te delen met vrouwen die rond dezelfde periode zijn uitgerekend. In dit  programma is er weinig tijd voor uitgebreide voorlichting over een gezonde voeding tijdens zwangerschap en daarna. Samen met een diëtiste zijn we vanuit het Kamper Leefstijlakkoord aan het kijken of we een aparte bijeenkomst over voeding kunnen organiseren.

E-health toepassen binnen het basisonderwijs om leefstijl positief te beïnvloeden

Veel tieners weten niet wat een gezonde leefstijl betekent. Zij zijn veel bezig met digitale middelen en minder aan het bewegen. Emaat is een app die gericht is op het verbeteren van een gezonde leefstijl.
In deze app wordt aandacht besteedt aan het gezondheidsfundament. Het bestaat uit slaap, stress, bewegen, voeding, overdaad, media en een steungroep. Vanuit het Kamper Leefstijlakkoord zijn we aan het onderzoeken of we deze app kunnen integreren binnen de basisscholen.

Meer beweging op de middelbare school

Vanuit het Kamper Leefstijlakkoord wordt het sportgedrag van jongeren in kaart gebracht en zo mogelijk verbeterd. Dit wordt gedaan in groep 7 en 8 van de basisschool en bij klas 1, 2 en 3 van de middelbare school. De eerste opzet wordt momenteel gemaakt om vervolgens te kunnen starten bij VIA.
De leerlingen vullen tijdens de gymles een vragenlijst in op een tablet. Hier wordt het sportgedrag van de jongeren in kaart gebracht. Vervolgens zal gekeken worden of de behoefte aansluit bij het huidige aanbod. Wanneer er aanbod mist wordt gekeken of er passend aanbod gecreëerd kan worden.

Vervolgens wordt er een carrousel georganiseerd bij de sportverenigingen. Momenteel worden diverse sporten uitgevoerd tijdens de gymlessen op school, maar wanneer jongeren gaan sporten bij de sportvereniging tijdens een carrousel is dit een andere beleving doordat de sfeer bij de vereniging geproefd kan worden met een groter enthousiasme tot gevolg.

Daarnaast worden er bij de jongeren fittesten afgenomen om de fysieke conditie in beeld te krijgen. Samen met de vragenlijsten vormt dit een compleet beeld. De uitslagen van deze testen zijn ook de aanleiding om met de jongeren in gesprek te gaan over het beweeggedrag. Tevens creëert het ook bewustwording bij de jongeren zelf. Er komt vervolgens een gesprek met de jongeren om ze te stimuleren naar een sportvereniging te gaan. Wanneer hier een keuze in is gemaakt zal er een warme overdracht plaatsvinden naar de sportvereniging om leerlingen duurzaam te laten sporten. Bij jongeren met overgewicht kan het gesprek aangegaan worden over Cool2Bfit, een programma voor jongeren met overgewicht. Hier kunnen de jongeren naartoe veerwezen worden.

Door jaarlijks de testen te doen kan gevolgd worden of de fysieke conditie en het sportgedrag van de jongeren verbeterd.

Fitmasters

Fitmasters is voor jeugd vanaf 12 jaar uit de gemeente Kampen die graag hun leefstijl willen veranderen. In september 2023 kan er gestart worden met de eerste groep. Onder begeleiding wordt er gewerkt aan conditie, doelen stellen en gezonde keuzes maken.
Wil je meer informatie of aanmelden? Neem dan contact op met de Praktijk voor Kinderfysiotherapie Kampen.

aanmelden fitmasters

Projectdag Pieter Zandt College

Op het Pieter Zandt College in IJsselmuiden is er een projectdag georganiseerd voor de brugklassen. Tijdens deze projectdag hebben de jongeren geleerd waar een gezonde lunch uit bestaat, dat er veel misleidende reclame op koeken en repen staat en hoeveel je moet bewegen om één koek er qua calorieën er weer af te bewegen. Dit konden ze meteen doen, want ze hebben een bootcamp gevolgd en informatie van Tactus gekregen over verslaving. Tijdens deze projectdag hebben de jongeren op een leuke en enthousiaste manier kennisgemaakt met alle facetten van een gezonde leefstijl.

Voorlichtingsbijeenkomst Almere College

Er wordt gewerkt aan het organiseren van een bijeenkomst voor ouders met leerlingen op het Almere College over een gezonde leefstijl. Tijdens deze bijeenkomst komen alle facetten aan bod en zijn er veel mogelijkheden om vragen te stellen. Er zal een jongerenwerker, een diëtiste, fysiotherapeut en een medewerker van Tactus verslavingszorg aanwezig zijn. Ook zal de gemeente Kampen aanwezig voor vragen rondom ondersteuning bij financiële problemen. Zo hopen we dat alle disciplines vertegenwoordigd zijn tijdens deze bijeenkomst die waarschijnlijk in het najaar van 2023 zal plaatsvinden.

Contactpersonen

Daphne Best

Daphne Best

Buurtsportcoach
Melis van der Meer

Melis van der Meer

Coördinator/Teamleider

Deelnemen of meedenken in deze werkgroep?

Neem contact op met Hetty Timmerman