Inclusief sporten en bewegen

Duizenden inwoners van de gemeente Kampen sporten elke week. Ze voelen zich fit, ontmoeten anderen en maken plezier. Sporten is dus van grote maatschappelijke en economische waarde. En daarom willen we iedereen in beweging brengen. Ook de inwoners voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is vanwege bijvoorbeeld een functiebeperking, mentale problemen of weinig geld. Aan ons de taak om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, zodat iedereen kan meedoen.

 • Uniek sporten
 • Sam& voor alle kinderen
 • Projecten

Duurzame sportinfrastructuur

Inwoners van de gemeente Kampen kunnen op allerlei plekken sporten, maar toch worden accommodaties en openbare ruimten niet altijd efficiënt benut. Daarom investeren we in een gezonde en groene omgeving die beweegvriendelijk, toegankelijk, uitdagend, functioneel en veilig is voor iedereen. Zo creëren we met elkaar een duurzame sportinfrastructuur. En faciliteren we inwoners optimaal.

 • Accommodatiebeleid
 • Lopende projecten
 • Verduurzamingstips
 • Materiaal huren

Vitale sportaanbieders & positieve sportcultuur

Sportaanbieders zijn van grote maatschappelijke betekenis: ze dragen bij aan het welzijn van de inwoners van Kampen, maar moeten zelf ook vitaal blijven. Dat vraagt om organisatiekracht. Daarom zetten we ons in om sportaanbieders in de gemeente te versterken. Door op uiteenlopende vlakken ondersteuning te bieden, creëren we een positief klimaat. En blijft sporten in de toekomst voor iedereen mogelijk.

 • Aanmelden aanbod
 • Advies & begeleiding
 • Handige middelen
 • Plezier en veiligheid
 • Bestuurlijke vernieuwing

Van jongs af aan vaardig in bewegen

Spelen en bewegen. Kinderen en jongeren doen het steeds minder. En dat terwijl dit juist zo belangrijk is voor een goede ontwikkeling, zowel fysiek als mentaal. Vanuit die gedachte organiseren we activiteiten om de nieuwe generatie al van jongs af aan te laten ervaren hoe leuk sporten is. Kinderen en jongeren zijn hierdoor gezond bezig, maar maken bovenal plezier. En daarmee leggen we het fundament voor een leven lang bewegen. Dat biedt perspectief voor de toekomst.

 • Handige middelen
 • Plezier en veiligheid
 • Bestuurlijke vernieuwing

Bijzondere prestaties inspireren

In de gemeente Kampen kunnen inwoners op allerlei manieren in beweging komen. Om inwoners met de verschillende mogelijkheden te laten kennismaken, worden er gedurende het jaar activiteiten en evenementen georganiseerd. Van ‘gewone’ sportliefhebbers tot grote talenten, iedereen mag meedoen. En krijgt de ruimte om uit te blinken op zijn of haar eigen niveau. Daarbij lichten we de boegbeelden uit: bijzondere prestaties inspireren!

 • Handige middelen
 • Plezier en veiligheid
 • Bestuurlijke vernieuwing

Heeft u vragen over het Kamper Sportakkoord?

Neem contact met ons op