Verenigingsondersteuning


Vanuit Sportservice Kampen is er een werkgroep die zich bezighoudt met het ondersteunen van de sportverenigingen in Kampen. De doelstelling van de werkgroep is om te zorgen voor zoveel mogelijk vitale sportverenigingen. De verenigingsondersteuning gebeurt op verschillende manieren; via de website en nieuwsbrief, telefonisch, per email of middels themabijeenkomsten , workshops/cursussen of individuele ondersteuning. 

Voorbeelden van verenigingsondersteuning zijn:

  • Cursus Sociale Hygiëne voor barpersoneel
  • Themabijeenkomst ‘’Omgaan met moeilijk gedrag’’ voor jeugdtrainers
  • Regie van het project ‘’de Sportparkmanager’’ op Sportpark  de Maten / de Venen
  • 18 Ondersteuningstrajecten (individueel) ‘’Algemeen Beleid’’ en ‘’Vrijwilligersbeleid’’ bij verschillende sportverenigingen in Kampen

In de werkgroep zitten 5 leden van drie verschillende organisaties, namelijk:

  • Guido Vlierhuis namens de gemeente Kampen
  • Tonny Zweers en Gert Nijkamp namens de Sportraad Kampen
  • Herma Vos en Frank Rooseboom namens Stichting Welzijn in Kampen

Heeft uw sportvereniging behoefte aan ondersteuning? Dan kunt u via de gegevens van Sportservice Kampen contact opnemen.