Voor verenigingen en overige sportaanbieders

Eén van de ambities van Sportservice Kampen is het bijdragen aan vitale sportverenigingen in de gemeente Kampen die dagelijks zorgdragen voor het in beweging brengen van duizenden inwoners. Een vitiale sportvereniging heeft de betrokkenheid van z'n leden op orde, zorgt voor een veilig en plezierig sport- en beweegklimaat en heeft een aabod voor meerdere doelgroepen. Sportverenigingen kunnen op meerdere manieren ondersteund worden, hierbij enkele voorbeelden:

Training & Scholing

Informatie & handige tools

  • We bieden Taakie aan; een programma om de inzet van vrijwilligers bij de sportvereniging te vergroten. Klik hier voor meer informatie
  • De appgroep "Bestuurders sportverenigingen Kampen'', is er om snel relevante info te delen met de verenigingen. Stuur een email naar f.rooseboom@welzijnkampen.nl om je aan te melden

Bestuurlijke verenieuwing

  • Webinar "Het moet heel snel heel anders...!" door Ferenc van Damme over de toekomst van de sportvereniging. Klik hier om de webinar terug te kijken
  • Intervisie met bestuursleden. We organiseren intervisiebijeenkomst met maximaal 3 of 4 bestuursleden om ervaringen en kennis te delen en om behoeftes op te halen. Stuur een email naar f.rooseboom@welzijnkampen.nl als je een keer mee wilt doen!

Advies & Begeleiding

  • Procesbegeleiding. Wil je aan de slag met het beleid, de cultuur of de structuur van de vereniging? Een verenigingsondersteuner (eventueel extern) kan hierbij helpen en samen met de vereniging aan de slag gaan om veranderingen door te voeren en duurzame oplossingen te vinden.
  • Tohopesate. Een avond brainstormen met een aantal enthousiaste ondernemers die 'out of the box' denken en meehelpen om ad hoc oplossingen voor acute vraagstukken te vinden.

Ondersteuning nodig? Neem contact op en laat het weten, er is heel veel mogelijk!
Wij werken vraaggericht, dus als wij weten op welk gebied ondersteuning nodig is, kunnen we daar direct op inspelen! Neem dus contact op met met Frank Rooseboom, onze verenigingsondersteuner, of met een contactpersoon van de Sportraad Kampen met je vraag of verzoek, dan gaan we in gesprek en samen aan de slag!

Contactpersoon
Frank Rooseboom
E. f.rooseboom@welzijnkampen.nl
M. 06-52043231

 

>> toon alle nieuwsberichten
04-02-2021 | 16:11 uur

Go Ahead Kampen start met clubkadercoach

Gertjan, voorzitter van het Jeugdbestuur vertelt: "Ons jeugdbeleidsplan is erop gericht dat iedereen op zijn eigen niveau plezier heeft in het voetballen bij Go-Ahead Kampen. Wij vinden als vereniging dat wij moeten streven naar een gelijkwaardigere opleiding
voor alle spelers en speelsters. Wij zijn daarom begonnen om op basis van het project Gelijke Kansen jeugdvoetbal van de KNVB de faciliteiten voor jeugdspelers zo gelijk als mogelijk te verdelen. Om deze ontwikkeling verder te brengen is ondersteuning van de grote groep veelal vrijwillige jeugdtrainers zonder opleiding belangrijk. Zij vervullen een belangrijke taak binnen het verenigingsleven van Go-Ahead Kampen, maar zouden hun taak nog veel beter kunnen doen. Door hen direct te ondersteunen en te begeleiden bij het geven van trainingen wordt het leuker om trainer te zijn en wordt een positief en pedagogische sportcultuur binnen Go-Ahead Kampen verder versterkt.  Door clubkadercoaches in te zetten krijgen trainers betere begeleiding met als uiteindelijk doel het sportplezier te vergroten en de uitstroom bij Go-Ahead Kampen te beperken. Dankzij de bijdrage vanuit het sportakkoord is Go-Ahead Kampen hiermee een van de eerste (voetbal)verenigingen in de wijde omtrek die actief met een clubkadercoach aan de slag gaat.

 

 

01-12-2020 | 10:28 uur

Cursus Sociale Hygiëne

Data cursus: di 16 en 23 maart (digitaal). Examen (fysiek): di 6 april 20.00 - 22.00 uur (onder voorbehoud van de coronamaatregelen)

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur (instructie avonden)
Locatie: De 2 cursusavonden zijn digitaal, het examen is fysiek in Kampen
Kosten: 75 euro per persoon, inclusief boekenpakket en examen

Omschrijving
Bij voldoende deelname (minimaal 10 deelnemers) wordt er in het voorjaar van 2021 een cursus Sociale Hygiëne georganiseerd in Kampen. De cursus is in eerste instanties bedoeld voor de sportverenigingen van Kampen, als er plekken vrij blijven mogen ook overige maatschappelijke organisaties, met een locatie waar alcohol geschonken wordt, zich aanmelden. De cursus is afgestemd op het examen Sociale Hygiëne van de SVH en leidt op voor het landelijk examen. Op de derde avond in maart (datum wordt afgestemd met de deelnemers) vindt het examen in een locatie in Kampen plaats. Het betreft 2 (digitale) cursusavonden van 19.30-21.30 uur op dinsdag 2 en 16 februari.

Meer informatie
Wilt u meer info over de cursusinhoud, dank kunt u kijken op de website www.socialehygienenoordnederland.com of contact opnemen met Frank Rooseboom, zie contactgegevens hieronder.

Aanmelden
U kunt zich tot 31 januari 2021 aanmelden via dit formulier: 
Aanmeldformulier Sociale Hygiëne
 

Met vriendelijke groet,

Frank Rooseboom
Verenigingsondersteuner Sportservice Kampen
E f.rooseboom@welzijnkampen.nl
M 06-52043231

24-11-2020 | 16:26 uur

Uitnodiging interactieve webinars

De sportwereld begeeft zich in vreemde, onvoorspelbare tijden die vragen om een groot aanpassingsvermogen
en andere kennis. Om jouw sportorganisatie hierbij te ondersteunen nodigen we je graag uit om aan te sluiten
bij een of meerdere van de georganiseerde (kosteloze) webinars die plaatsvinden in november en december.

Klik hier om naar het overzicht van de webinars te gaan.

24-11-2020 | 16:14 uur

Uitreiking Overijsselse Vrijwilligersprijs

Wit-Blauw is een voorbeeldclub in de gemeente Kampen omdat zij als een van de eerste verenigingen gestart zijn met Clubkadercoaching. De clubkadercoaches dragen bij aan een positieve sportcultuur en een veilige pedagogische omgeving waarin zowel de kinderen als de trainers worden begeleid en ondersteund! Klik hier om het gehele bericht te lezen.

Naast Wit-Blauw ontvingen ook de gastvrouwen van de begraafplaats en het Praatcafé in de Bibliotheek dezelfde prijs.
Van harte gefeliciteerd!