Graag brengen we jullie op de hoogte van een nieuwe subsidieregeling waarmee de gemeente Kampen jullie tegemoet wil komen in de kosten van de controle van coronatoegangsbewijzen in jullie vereniging/organisatie. In eerdere communicatie hebben we gezegd dat de gemeente jullie wil ondersteunen en hulp wil bieden bij het uitvoeren van deze maatregel. Deze regeling geeft hier handen en voeten aan.

 

De subsidieregeling

Op verzoek van vertegenwoordigers van jullie organisaties en met voorbeelden vanuit onze regio hebben we deze subsidieregeling voor Kampen ontwikkeld.

De regeling zorgt ervoor dat verenigingen/organisaties een incidentele bijdrage van maximaal € 500 kunnen aanvragen ter ondersteuning van de extra inspanningen die jullie moeten doen voor de controle op coronatoegangsbewijzen. Per organisatie kan dit bedrag worden aangevraagd voor gemaakte kosten in de periode tussen 22 september en 31 december 2021.

Voor de uitvoering van deze subsidieregeling is in Kampen een budget van € 90.000 beschikbaar. Dit geld is een incidentele bijdrage voor de CTB-controles van de minister van Justitie en Veiligheid aan veiligheidsregio’s. Gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland werken de regeling verder zelf uit.

 

Aanvragen

De aanvragen kunnen tot en met vrijdag 31 december ingediend worden via dit mailadres (anderhalvemeter@kampen.nl) . Alleen via dit mailadres, want alleen zo kunnen we de volgorde van binnenkomst vaststellen!  Zorg ervoor dat je in de onderwerp regel aangeeft voor welke sector je aanvraagt, zoals in deze mail, dan komt je aanvraag bij de juiste persoon terecht!

Met vragen kunnen jullie uiteraard contact opnemen met ons.

 

We vertrouwen erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zien jullie aanvragen graag tegemoet!

 

Met vriendelijke groet,

Namens het Anderhalvemeter-adviesteam,

 

Guido Vlierhuis

Beleidsontwikkelaar Sport