Regiocoach aangepast sporten


In 2014 en 2015 zijn we gestart met het project Regionale Sportcoach Aangepast Sporten. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het sport en bewegen voor mensen met een beperking in Overijssel. Dertien Overijsselse gemeenten nemen deel aan het project. In drie regio’s (Twente, IJsselland en Salland) kan men middels het loket aangepast sporten terecht bij een regionale sportcoach voor informatie en advies over de sportmogelijkheden, worden sportaanbieders ondersteund en worden trainers, coaches en vrijwilligers indien nodig geschoold. In 2015 is besloten hiermee door te gaan. 

Het doel van het project is om zoveel mogelijk mensen met een beperking tot sport- en bewegen te stimuleren. Het project richt daarbij zich op alle mensen (jong en oud) met:
• een verstandelijke beperking ;
• een fysieke of lichamelijke beperking (ook visueel & auditief) ;
• een chronische aandoening (bijvoorbeeld hartproblemen, hersenletsel (CVA), astma) ;
• kinderen en jongeren met een motorische of bewegingsachterstand ;
• kinderen en jongeren met gedragsproblemen.

Loes Boetes is de regiocoach aangepast sporten voor de regio IJsselland, met Kampen, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle als deelnemende gemeenten.

Persoonlijk sportadvies

Iedereen heeft een eigen motivatie om te gaan sporten. De één begint omdat sport grensverleggend is, de ander om conditie en kracht op te bouwen of te onderhouden na de revalidatie. Sommigen starten met bewegen voor ontspanning, plezier, uitdaging en een gezonde vrijetijdsbesteding. Bovendien is het contact met lotgenoten een belangrijke reden om te gaan sporten.

Voor een persoonlijk sportadvies en een verwijzing naar het sportaanbod in Kampen en omgeving  kunt u terecht bij het loket aangepast sporten. Ook wordt ondersteuning geboden bij individuele aanvragen voor een sportvoorziening. Sporters met een beperking hebben soms hulpmiddelen nodig zoals bijvoorbeeld een sportrolstoel, een zitski, handbike of een aangepast zadel. Het is van belang dat de potentiële sporter weet welk sporthulpmiddel het beste aansluit bij zijn persoonlijke wensen en mogelijkheden. Voor rolstoeltennis wordt een totaal andere sportrolstoel gebruikt dan bij rolstoelbasketbal. De meeste sportaanbieders stellen ter oriëntatie tijdelijk een sporthulpmiddel beschikbaar. Als na een proefperiode iemand graag verder wil in de desbetreffende sport is het van belang zo snel mogelijk een op maat gemaakte sportvoorziening aan te schaffen.

Meer informatie

Heeft u als (potentiële) sporter, sportvereniging of bijvoorbeeld zorgprofessional vragen over het project of het aangepast sporten in de gemeente Kampen neem dan gerust contact op met het loket aangepast sporten, Loes Boetes, regiocoach aangepast sporten helpt u graag verder, tel.: 038-423 66 86 of e-mail: aangepastsporten@sportservicezwolle.nl.

 

19-10-2020 | 10:21 uur

Webinar "Het Moet Heel Snel Heel Anders!" - Ference van Damme

Schrijf je hier in.

Het zijn roerige tijden voor verenigingen en stichtingen! De maatschappij verandert in rap tempo en vooral op het gebied van communicatie gebeurt er veel.
Hoe betrekken we leden en deelnemers en hoe communiceren we met ze? 
Willen mensen nog wel vrijwilligerswerk doen?
Bestaat onze club nog wel over 10 jaar?
We moeten verjongen, maar hoe dan?

Het wordt tijd om de boel op te schudden!

Luister naar Ferenc en laat je inspireren, maar stel ook kritische vragen!

Benieuwd wie Ferenc van Damme is? Klik op onderstaande link: 
https://www.nederlandkantelt.nl/kantelvoorbeelden/ferenc-van-damme/

 

25-02-2020 | 09:56 uur

Wat kunnen wij doen om kinderen te laten spelen?

Een inspirerende avond voor iedereen die kinderen heeft, met kinderen werkt of kinderen verzorgd.
Marianne de Valck met Adviesbureau Spelen en Speelgoed zal u op een interactieve inspireren, laten meedenken en lachen.
Wilt u deze avond niet missen? Meldt u hier aan.
Toegang is gratis. Aanmelden niet verplicht, wel wenselijk.