Regiocoach aangepast sporten


In 2014 en 2015 zijn we gestart met het project Regionale Sportcoach Aangepast Sporten. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het sport en bewegen voor mensen met een beperking in Overijssel. Dertien Overijsselse gemeenten nemen deel aan het project. In drie regio’s (Twente, IJsselland en Salland) kan men middels het loket aangepast sporten terecht bij een regionale sportcoach voor informatie en advies over de sportmogelijkheden, worden sportaanbieders ondersteund en worden trainers, coaches en vrijwilligers indien nodig geschoold. In 2015 is besloten hiermee door te gaan. 

Het doel van het project is om zoveel mogelijk mensen met een beperking tot sport- en bewegen te stimuleren. Het project richt daarbij zich op alle mensen (jong en oud) met:
• een verstandelijke beperking ;
• een fysieke of lichamelijke beperking (ook visueel & auditief) ;
• een chronische aandoening (bijvoorbeeld hartproblemen, hersenletsel (CVA), astma) ;
• kinderen en jongeren met een motorische of bewegingsachterstand ;
• kinderen en jongeren met gedragsproblemen.

Loes Boetes is de regiocoach aangepast sporten voor de regio IJsselland, met Kampen, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle als deelnemende gemeenten.

Persoonlijk sportadvies

Iedereen heeft een eigen motivatie om te gaan sporten. De één begint omdat sport grensverleggend is, de ander om conditie en kracht op te bouwen of te onderhouden na de revalidatie. Sommigen starten met bewegen voor ontspanning, plezier, uitdaging en een gezonde vrijetijdsbesteding. Bovendien is het contact met lotgenoten een belangrijke reden om te gaan sporten.

Voor een persoonlijk sportadvies en een verwijzing naar het sportaanbod in Kampen en omgeving  kunt u terecht bij het loket aangepast sporten. Ook wordt ondersteuning geboden bij individuele aanvragen voor een sportvoorziening. Sporters met een beperking hebben soms hulpmiddelen nodig zoals bijvoorbeeld een sportrolstoel, een zitski, handbike of een aangepast zadel. Het is van belang dat de potentiële sporter weet welk sporthulpmiddel het beste aansluit bij zijn persoonlijke wensen en mogelijkheden. Voor rolstoeltennis wordt een totaal andere sportrolstoel gebruikt dan bij rolstoelbasketbal. De meeste sportaanbieders stellen ter oriëntatie tijdelijk een sporthulpmiddel beschikbaar. Als na een proefperiode iemand graag verder wil in de desbetreffende sport is het van belang zo snel mogelijk een op maat gemaakte sportvoorziening aan te schaffen.

Meer informatie

Heeft u als (potentiële) sporter, sportvereniging of bijvoorbeeld zorgprofessional vragen over het project of het aangepast sporten in de gemeente Kampen neem dan gerust contact op met het loket aangepast sporten, Loes Boetes, regiocoach aangepast sporten helpt u graag verder, tel.: 038-423 66 86 of e-mail: aangepastsporten@sportservicezwolle.nl.

 

>> toon alle nieuwsberichten
25-02-2020 | 09:56 uur

Wat kunnen wij doen om kinderen te laten spelen?

Een inspirerende avond voor iedereen die kinderen heeft, met kinderen werkt of kinderen verzorgd.
Marianne de Valck met Adviesbureau Spelen en Speelgoed zal u op een interactieve inspireren, laten meedenken en lachen.
Wilt u deze avond niet missen? Meldt u hier aan.
Toegang is gratis. Aanmelden niet verplicht, wel wenselijk.

06-12-2018 | 16:51 uur

Meld de (inter)nationale sportkampioenen 2018 aan voor huldiging

Elk jaar zet de gemeente Kampen alle (inter)nationale kampioenen van het afgelopen jaar in het zonnetje. Ieder jaar volgen wij zo goed mogelijk alle sportprestaties. Om niemand te vergeten roepen we u op om sportkampioenen uit 2018 aan te melden.
Kent u een sporter die in 2018 (inter)nationaal kampioen is geworden op het hoogste sportniveau? Meld hem of haar dan aan voor de jaarlijkse huldiging van de kampioenen.

Voorwaarden:

Sporters die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd en voor deze huldiging in aanmerking komen zijn sporters die:

 • in 2018 (inter)nationaal kampioen zijn geworden op een officieel NK, EK of WK;
 • de prestatie hebben geleverd in de hoogst mogelijke categorie, divisie of discipline binnen de sport van zijn/haar leeftijdscategorie;
 • op moment van de prestatie inwoner zijn van de gemeente Kampen.

Wilt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk zondag 20 januari 2019 de volgende gegevens doorgeven:

 • naam van de sporter(s);
 • postadres van de sporter(s), om de sporter(s) persoonlijk uit te nodigen voor de huldiging;
 • prestatie die geleverd is, inclusief evt. klasse, discipline, afstand en/of leeftijdscategorie.
 • één actiefoto van de sporter(s) van minimaal 1 MB bestandsgrootte.

  Deze gegevens kunt u per e-mail verzenden naar: l.vanommen@kampen.nl.

  Heeft u geen actiefoto van de sporter(s)? Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit door te geven, zodat er een afspraak met onze fotograaf gemaakt kan worden om een actiefoto te maken.

  Aanmelden kan tot en met zondag 20 januari 2019.

  De kampioenen van 2018 worden gehuldigd tijdens de Kamper Sportverkiezing op donderdagavond 7 maart 2019 in de Stadsgehoorzaal, Kampen.

22-11-2018 | 17:53 uur

Informatie subsidie sport

Heeft u vragen over de subsidie voor bouw- en onderhoud sportaccommodaties die u vanaf 2 januari als sportaanbieder kan aanvragen? Maak dan gebruik van één van de inloopmomenten op: 

- donderdag 22 november van 19.15 - 20.00 uur, Stadhuis Kampen (voorafgaande aan de BHV avond)
- maandag 26 november van 18.15 - 19.00 uur, Stadskazerne Kampen (voorafgaande aan het Sportakkoord)
- donderdag 13 december van 19.15 - 20.00 uur,  Stadskazerne Kampen (voorafgaande aan de ALV van de Sportraad Kampen)

14-11-2018 | 14:18 uur

Werk mee aan het Kamper Sportakkoord

Is de sport voor iedereen in Kampen toegankelijk? Hoe ziet de vereniging voor de toekomst eruit? Hoe kan de openbare ruimte sporten en bewegen stimuleren? Gemeente Kampen en Sportservice Kampen roepen verenigingen, sportscholen, welzijns- en zorginstellingen, bedrijven en scholen maar vooral de Kamper sporters zelf op om mee te werken aan het Kamper Sportakkoord op maandagavond 26 november vanaf 19.00 uur in de Stadskazerne aan de Oudestraat in Kampen.

Het Kamper Sportakkoord is er op gericht op sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor alle Kampenaren. Een Kamper Sportakkoord dat niet alleen op papier staat, maar meteen in de praktijk kan worden gebracht. Het moet mensen in beweging zetten! Aan de hand van vijf thema’s gaan we hierover met elkaar nadenken:

 • Inclusief sporten en bewegen
 • Duurzame sportinfrastructuur
 • Vitale aanbieders
 • Positieve sportcultuur
 • Van jongs af aan vaardig in beweging

Programma

19.00 uur:           Inloop met koffie en thee

19.15 uur:           Aftrap door wethouder Geert Meijering

19.25 uur:           Trends en ontwikkelingen in de thema’s door Margot van Beusekom

20.00 uur:           Aan de slag met de thematafels (deel 1)

20.30 uur:           Pauze

20.35 uur:         Aan de slag met de thematafels (deel 2)

21.05 uur:           Plenaire terugkoppeling uitkomsten

21.20 uur:           Afsluiting

21.30 uur:           Tijd voor een hapje en een drankje

Dus, ben je een sporter of beweeg je graag, georganiseerd of ongeorganiseerd, in je eigen tijd of met een groep of bij een vereniging? Of ben je een bestuurder van een vereniging of particuliere of zelfstandige sportaanbieder in Kampen? Werk dan mee aan het Kamper Sportakkoord. Sport verenigt Kampen en Kampen verenigt zich in het Kamper Beweeg- en Sportakkoord.

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar sportservice@kampen.nl

Bekijk hier de promofilm

Meer informatie?
Neem contact op met Sportservice Kampen via sportservice@kampen.nl of bel met 038-3392981