Regiocoach aangepast sporten


In 2014 en 2015 zijn we gestart met het project Regionale Sportcoach Aangepast Sporten. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het sport en bewegen voor mensen met een beperking in Overijssel. Dertien Overijsselse gemeenten nemen deel aan het project. In drie regio’s (Twente, IJsselland en Salland) kan men middels het loket aangepast sporten terecht bij een regionale sportcoach voor informatie en advies over de sportmogelijkheden, worden sportaanbieders ondersteund en worden trainers, coaches en vrijwilligers indien nodig geschoold. In 2015 is besloten hiermee door te gaan. 

Het doel van het project is om zoveel mogelijk mensen met een beperking tot sport- en bewegen te stimuleren. Het project richt daarbij zich op alle mensen (jong en oud) met:
• een verstandelijke beperking ;
• een fysieke of lichamelijke beperking (ook visueel & auditief) ;
• een chronische aandoening (bijvoorbeeld hartproblemen, hersenletsel (CVA), astma) ;
• kinderen en jongeren met een motorische of bewegingsachterstand ;
• kinderen en jongeren met gedragsproblemen.

Loes Boetes is de regiocoach aangepast sporten voor de regio IJsselland, met Kampen, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle als deelnemende gemeenten.

Persoonlijk sportadvies

Iedereen heeft een eigen motivatie om te gaan sporten. De één begint omdat sport grensverleggend is, de ander om conditie en kracht op te bouwen of te onderhouden na de revalidatie. Sommigen starten met bewegen voor ontspanning, plezier, uitdaging en een gezonde vrijetijdsbesteding. Bovendien is het contact met lotgenoten een belangrijke reden om te gaan sporten.

Voor een persoonlijk sportadvies en een verwijzing naar het sportaanbod in Kampen en omgeving  kunt u terecht bij het loket aangepast sporten. Ook wordt ondersteuning geboden bij individuele aanvragen voor een sportvoorziening. Sporters met een beperking hebben soms hulpmiddelen nodig zoals bijvoorbeeld een sportrolstoel, een zitski, handbike of een aangepast zadel. Het is van belang dat de potentiële sporter weet welk sporthulpmiddel het beste aansluit bij zijn persoonlijke wensen en mogelijkheden. Voor rolstoeltennis wordt een totaal andere sportrolstoel gebruikt dan bij rolstoelbasketbal. De meeste sportaanbieders stellen ter oriëntatie tijdelijk een sporthulpmiddel beschikbaar. Als na een proefperiode iemand graag verder wil in de desbetreffende sport is het van belang zo snel mogelijk een op maat gemaakte sportvoorziening aan te schaffen.

Meer informatie

Heeft u als (potentiële) sporter, sportvereniging of bijvoorbeeld zorgprofessional vragen over het project of het aangepast sporten in de gemeente Kampen neem dan gerust contact op met het loket aangepast sporten, Loes Boetes, regiocoach aangepast sporten helpt u graag verder, tel.: 038-423 66 86 of e-mail: aangepastsporten@sportservicezwolle.nl.

 

>> toon alle nieuwsberichten
04-02-2021 | 16:11 uur

Go Ahead Kampen start met clubkadercoach

Gertjan, voorzitter van het Jeugdbestuur vertelt: "Ons jeugdbeleidsplan is erop gericht dat iedereen op zijn eigen niveau plezier heeft in het voetballen bij Go-Ahead Kampen. Wij vinden als vereniging dat wij moeten streven naar een gelijkwaardigere opleiding
voor alle spelers en speelsters. Wij zijn daarom begonnen om op basis van het project Gelijke Kansen jeugdvoetbal van de KNVB de faciliteiten voor jeugdspelers zo gelijk als mogelijk te verdelen. Om deze ontwikkeling verder te brengen is ondersteuning van de grote groep veelal vrijwillige jeugdtrainers zonder opleiding belangrijk. Zij vervullen een belangrijke taak binnen het verenigingsleven van Go-Ahead Kampen, maar zouden hun taak nog veel beter kunnen doen. Door hen direct te ondersteunen en te begeleiden bij het geven van trainingen wordt het leuker om trainer te zijn en wordt een positief en pedagogische sportcultuur binnen Go-Ahead Kampen verder versterkt.  Door clubkadercoaches in te zetten krijgen trainers betere begeleiding met als uiteindelijk doel het sportplezier te vergroten en de uitstroom bij Go-Ahead Kampen te beperken. Dankzij de bijdrage vanuit het sportakkoord is Go-Ahead Kampen hiermee een van de eerste (voetbal)verenigingen in de wijde omtrek die actief met een clubkadercoach aan de slag gaat.

 

 

01-12-2020 | 10:28 uur

Cursus Sociale Hygiëne

Data cursus: di 16 en 23 maart (digitaal). Examen (fysiek): di 6 april 20.00 - 22.00 uur (onder voorbehoud van de coronamaatregelen)

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur (instructie avonden)
Locatie: De 2 cursusavonden zijn digitaal, het examen is fysiek in Kampen
Kosten: 75 euro per persoon, inclusief boekenpakket en examen

Omschrijving
Bij voldoende deelname (minimaal 10 deelnemers) wordt er in het voorjaar van 2021 een cursus Sociale Hygiëne georganiseerd in Kampen. De cursus is in eerste instanties bedoeld voor de sportverenigingen van Kampen, als er plekken vrij blijven mogen ook overige maatschappelijke organisaties, met een locatie waar alcohol geschonken wordt, zich aanmelden. De cursus is afgestemd op het examen Sociale Hygiëne van de SVH en leidt op voor het landelijk examen. Op de derde avond in maart (datum wordt afgestemd met de deelnemers) vindt het examen in een locatie in Kampen plaats. Het betreft 2 (digitale) cursusavonden van 19.30-21.30 uur op dinsdag 2 en 16 februari.

Meer informatie
Wilt u meer info over de cursusinhoud, dank kunt u kijken op de website www.socialehygienenoordnederland.com of contact opnemen met Frank Rooseboom, zie contactgegevens hieronder.

Aanmelden
U kunt zich tot 31 januari 2021 aanmelden via dit formulier: 
Aanmeldformulier Sociale Hygiëne
 

Met vriendelijke groet,

Frank Rooseboom
Verenigingsondersteuner Sportservice Kampen
E f.rooseboom@welzijnkampen.nl
M 06-52043231

24-11-2020 | 16:26 uur

Uitnodiging interactieve webinars

De sportwereld begeeft zich in vreemde, onvoorspelbare tijden die vragen om een groot aanpassingsvermogen
en andere kennis. Om jouw sportorganisatie hierbij te ondersteunen nodigen we je graag uit om aan te sluiten
bij een of meerdere van de georganiseerde (kosteloze) webinars die plaatsvinden in november en december.

Klik hier om naar het overzicht van de webinars te gaan.

24-11-2020 | 16:14 uur

Uitreiking Overijsselse Vrijwilligersprijs

Wit-Blauw is een voorbeeldclub in de gemeente Kampen omdat zij als een van de eerste verenigingen gestart zijn met Clubkadercoaching. De clubkadercoaches dragen bij aan een positieve sportcultuur en een veilige pedagogische omgeving waarin zowel de kinderen als de trainers worden begeleid en ondersteund! Klik hier om het gehele bericht te lezen.

Naast Wit-Blauw ontvingen ook de gastvrouwen van de begraafplaats en het Praatcafé in de Bibliotheek dezelfde prijs.
Van harte gefeliciteerd!