Gemeenten kunnen deze specifieke uitkering aanvragen als financiële ondersteuning voor amateursportverenigingen die in 2022 en/of 2023 door de gestegen energieprijzen in continuïteitsproblemen zijn gekomen. Deze regeling is alleen bedoeld voor amateursportverenigingen met een eigen accommodatie die geen gebruik kunnen maken van de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten).

Hoogte uitkering en budget

Voor iedere amateursportvereniging is de specifieke uitkering maximaal het bedrag van de energiekosten in 2019.
Voor deze specifieke uitkering is een landelijk budget van €6 miljoen beschikbaar. Is het totaal aangevraagde bedrag hoger dan het budget? Dan verdeelt de overheid het budget evenredig over de ingediende aanvragen.

Vereniging aanmelden

Wil je jouw amateursportvereniging hiervoor aanmelden? Gemeente Kampen verzameld alle aanmelden en kan eenmalig de aanvraag indienen.
Stuur jouw aanmelding vóór 7 september 2023 naar g.vlierhuis@kampen.nl met onderstaande informatie:

  • Naam vereniging
  • Gegevens contactpersoon
  • Stuur een document mee waaruit de energiekosten voor kalenderjaar 2019 blijken.

 

Klik hier om alle informatie te lezen over deze regeling.