Over Sportservice

 

Sportservice Kampen is onderdeel van het team Beleid & Subsidies MO van de gemeente Kampen en voert actief sportstimuleringsbeleid uit in de gemeente Kampen. Dit gebeurt in samenwerking met ondersteunende organisaties, vrijwilligers en diverse stichtingen en maatschappelijke organsaties. Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jeugd en senioren, maar biedt Sportservice ook ondersteuning aan verenigingen en rondom aangepast sporten. Ook worden activiteiten in de wijk gestimuleerd door combinatiefunctionarissen. Het uitgangspunt van Sportservice Kampen is het stimuleren van sport en bewegen in de brede zin. Ga voor meer informatie over de activiteiten en projecten voor de verschillende doelgroepen naar het tabblad "actuele thema's".

Visie en missie van sport

In de sport- en beweegnota 2008-2014, Kampen beweegt, zijn een visie en missie voor sport opgenomen. Deze zijn ook het uitgangspunt van Sportservice Kampen.

Visie: Sport is leuk om te doen, maar heeft ook op andere terreinen meerwaarde; winnen en verliezen (vorming), mensen ontmoeten (sociale cohesie) en gezondheid (preventie). Om die reden streeft de gemeente naar een sportieve samenleving waar zoveel mogelijk mensen deelnemen aan betaalbare beweegactiviteiten.

Missie: De gemeente Kampen wil alle burgers de mogelijkheid bieden deel te nemen aan activiteiten op het terrein van sport, vanuit het besef dat sportbeoefening een positieve invloed heeft op zowel de volksgezondheid, de maatschappelijke en sociale integratie, als op de karaktervorming en het welzijnsgevoel van het individu.

19-10-2020 | 10:21 uur

Webinar "Het Moet Heel Snel Heel Anders!" - Ference van Damme

Schrijf je hier in.

Het zijn roerige tijden voor verenigingen en stichtingen! De maatschappij verandert in rap tempo en vooral op het gebied van communicatie gebeurt er veel.
Hoe betrekken we leden en deelnemers en hoe communiceren we met ze? 
Willen mensen nog wel vrijwilligerswerk doen?
Bestaat onze club nog wel over 10 jaar?
We moeten verjongen, maar hoe dan?

Het wordt tijd om de boel op te schudden!

Luister naar Ferenc en laat je inspireren, maar stel ook kritische vragen!

Benieuwd wie Ferenc van Damme is? Klik op onderstaande link: 
https://www.nederlandkantelt.nl/kantelvoorbeelden/ferenc-van-damme/

 

25-02-2020 | 09:56 uur

Wat kunnen wij doen om kinderen te laten spelen?

Een inspirerende avond voor iedereen die kinderen heeft, met kinderen werkt of kinderen verzorgd.
Marianne de Valck met Adviesbureau Spelen en Speelgoed zal u op een interactieve inspireren, laten meedenken en lachen.
Wilt u deze avond niet missen? Meldt u hier aan.
Toegang is gratis. Aanmelden niet verplicht, wel wenselijk.