Grote betrokkenheid

Wat een energie en betrokkenheid! Het Kamper Leefstijlakkoord zorgt voor een gezond en vitale gemeente en is donderdag 4 november getekend door meer dan 60 verschillende organisaties uit de branches: onderwijs, sport, welzijn, overheid en het bedrijfsleven.

Sportservice Kampen

Sportservice Kampen staat achter deze aanpak en geven commitment om een rol in de uitvoering op te pakken in 1 of meerdere werkgroepen. De buurtsportcoaches spelen een actieve rol in een aantal deelakkoorden van het Kamper Leefstijlakkoord.

Krachten bundelen

Met dit Kamper Leefstijlakkoord bundelen we krachten en kennis van landelijke, regionale en lokale akkoorden en programma’s en dragen we bij aan de mogelijkheid voor inwoners om een gezonde leefstijl na te streven.

Vanuit een gezamenlijke visie werken we binnen het Kamper Leefstijlakkoord met betrokken partners aan zes deelakkoorden. Per deelakkoord is een (net)werkgroep actief begeleid door een coördinator. Overkoepelend is er een onafhankelijke regisseur en regiegroep. Wethouders Jan Peter van der Sluis en Bas Wonink zijn als ambassadeurs nauw betrokken voor politiek draagvlak.

Deelakkoorden en bijbehorende thema’s:

 1. Gezonde keuze als makkelijkste keuze
  Thema’s: Roken, Alcohol, Voeding, Drugs, Medicijnen, Gokken, Gamen, Schermtijd, Seksualiteit, Social media, Opvoeding
 1. Werken aan fysieke en mentale gezondheid
  Thema’s: Overgewicht, Jeugd, Ouderen, Re-integratie en werk, Diabetes, Laaggeletterdheid, Poli’s en carrousels, Psychische gezondheid
 1. Iedereen kan meedoen
  Thema’s: Inclusie, Armoede, Toegankelijkheid, Beweegaanbod voor iedereen, Promotie
 1. Beweging in de openbare ruimte
  Thema’s: Openbare ruimte, Sportaccommodaties
 1. Vitale aanbieders
  Thema’s: Sportaanbieders, Plezier, Veiligheid, Voeding, Alcohol, Roken, Opleiden en kennisdeling
 1. Een leven lang bewegen
  Thema’s: Beweegnorm, Motoriek, Rol ouders/verzorgers, Beweegplezier en sportdeelname

 

Levend document

Het Kamper Leeftsijlakkoord is een ‘levend document’ van en voor de inwoners waarbij elke partner gelijkwaardig is qua inbreng. Met elkaar zijn de ambities en focuspunten geformuleerd. Ook zijn er talloze potentiële programma’s opgehaald en verdeeld die per werkgroep opgepakt kunnen worden in de uitvoering. Mooie voorbeelden zijn ‘Bewegen op Recept’, ‘Fit door de dag Kampen’, ‘Sam&’ en ‘Cool2Bfit’.

Contactpersoon

Interesse om mee te doen? Neem contact op via g.vanolst@kampen.nl. Meer informatie is te vinden op de pagina van het Kamper Leefstijlakkoord.

Pagina Kamper Leefstijlakkoord