logo

Nieuws Sportservice Kampen


 

...25-02-2020 | 09:56 uur

Wat kunnen wij doen om kinderen te laten spelen?

Een inspirerende avond voor iedereen die kinderen heeft, met kinderen werkt of kinderen verzorgd.
Marianne de Valck met Adviesbureau Spelen en Speelgoed zal u op een interactieve inspireren, laten meedenken en lachen.
Wilt u deze avond niet missen? Meldt u hier aan.
Toegang is gratis. Aanmelden niet verplicht, wel wenselijk.

...06-12-2018 | 16:51 uur

Meld de (inter)nationale sportkampioenen 2018 aan voor huldiging

Elk jaar zet de gemeente Kampen alle (inter)nationale kampioenen van het afgelopen jaar in het zonnetje. Ieder jaar volgen wij zo goed mogelijk alle sportprestaties. Om niemand te vergeten roepen we u op om sportkampioenen uit 2018 aan te melden.
Kent u een sporter die in 2018 (inter)nationaal kampioen is geworden op het hoogste sportniveau? Meld hem of haar dan aan voor de jaarlijkse huldiging van de kampioenen.

Voorwaarden:

Sporters die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd en voor deze huldiging in aanmerking komen zijn sporters die:

 • in 2018 (inter)nationaal kampioen zijn geworden op een officieel NK, EK of WK;
 • de prestatie hebben geleverd in de hoogst mogelijke categorie, divisie of discipline binnen de sport van zijn/haar leeftijdscategorie;
 • op moment van de prestatie inwoner zijn van de gemeente Kampen.

Wilt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk zondag 20 januari 2019 de volgende gegevens doorgeven:

 • naam van de sporter(s);
 • postadres van de sporter(s), om de sporter(s) persoonlijk uit te nodigen voor de huldiging;
 • prestatie die geleverd is, inclusief evt. klasse, discipline, afstand en/of leeftijdscategorie.
 • één actiefoto van de sporter(s) van minimaal 1 MB bestandsgrootte.

  Deze gegevens kunt u per e-mail verzenden naar: l.vanommen@kampen.nl.

  Heeft u geen actiefoto van de sporter(s)? Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit door te geven, zodat er een afspraak met onze fotograaf gemaakt kan worden om een actiefoto te maken.

  Aanmelden kan tot en met zondag 20 januari 2019.

  De kampioenen van 2018 worden gehuldigd tijdens de Kamper Sportverkiezing op donderdagavond 7 maart 2019 in de Stadsgehoorzaal, Kampen.

...22-11-2018 | 17:53 uur

Informatie subsidie sport

Heeft u vragen over de subsidie voor bouw- en onderhoud sportaccommodaties die u vanaf 2 januari als sportaanbieder kan aanvragen? Maak dan gebruik van één van de inloopmomenten op: 

- donderdag 22 november van 19.15 - 20.00 uur, Stadhuis Kampen (voorafgaande aan de BHV avond)
- maandag 26 november van 18.15 - 19.00 uur, Stadskazerne Kampen (voorafgaande aan het Sportakkoord)
- donderdag 13 december van 19.15 - 20.00 uur,  Stadskazerne Kampen (voorafgaande aan de ALV van de Sportraad Kampen)

...14-11-2018 | 14:18 uur

Werk mee aan het Kamper Sportakkoord

Is de sport voor iedereen in Kampen toegankelijk? Hoe ziet de vereniging voor de toekomst eruit? Hoe kan de openbare ruimte sporten en bewegen stimuleren? Gemeente Kampen en Sportservice Kampen roepen verenigingen, sportscholen, welzijns- en zorginstellingen, bedrijven en scholen maar vooral de Kamper sporters zelf op om mee te werken aan het Kamper Sportakkoord op maandagavond 26 november vanaf 19.00 uur in de Stadskazerne aan de Oudestraat in Kampen.

Het Kamper Sportakkoord is er op gericht op sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor alle Kampenaren. Een Kamper Sportakkoord dat niet alleen op papier staat, maar meteen in de praktijk kan worden gebracht. Het moet mensen in beweging zetten! Aan de hand van vijf thema’s gaan we hierover met elkaar nadenken:

 • Inclusief sporten en bewegen
 • Duurzame sportinfrastructuur
 • Vitale aanbieders
 • Positieve sportcultuur
 • Van jongs af aan vaardig in beweging

Programma

19.00 uur:           Inloop met koffie en thee

19.15 uur:           Aftrap door wethouder Geert Meijering

19.25 uur:           Trends en ontwikkelingen in de thema’s door Margot van Beusekom

20.00 uur:           Aan de slag met de thematafels (deel 1)

20.30 uur:           Pauze

20.35 uur:         Aan de slag met de thematafels (deel 2)

21.05 uur:           Plenaire terugkoppeling uitkomsten

21.20 uur:           Afsluiting

21.30 uur:           Tijd voor een hapje en een drankje

Dus, ben je een sporter of beweeg je graag, georganiseerd of ongeorganiseerd, in je eigen tijd of met een groep of bij een vereniging? Of ben je een bestuurder van een vereniging of particuliere of zelfstandige sportaanbieder in Kampen? Werk dan mee aan het Kamper Sportakkoord. Sport verenigt Kampen en Kampen verenigt zich in het Kamper Beweeg- en Sportakkoord.

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar sportservice@kampen.nl

Bekijk hier de promofilm

Meer informatie?
Neem contact op met Sportservice Kampen via sportservice@kampen.nl of bel met 038-3392981

...01-11-2018 | 12:36 uur

Subsidiemogelijkheden vanaf november 2018

Er zijn meerdere subsidiemogelijkheden in 2018 om als school, organisatie, instelling of sportvereniging aan te vragen.

 • Subsidie Jong Leren Eten:  Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Voor meer informatie klik hier.
 • Challenge bewegen in de openbare ruimte: de provincie Overijssel heeft een Challenge opengesteld met als doel innovatieve en creatieve ideeën op te halen om de openbare ruimte in de provincie Overijssel zo te benutten dat gebruikers als vanzelf verleid worden om meer te bewegen. Voor meer informatie klik hier.
 

...04-06-2018 | 15:24 uur

WIJZIGING: De informatie avond AVG van komende dinsdagavond 19 juni wordt verplaatst naar donderdagavond 5 juli!

 

DONDERDAG 5 JULI!! Informatie avond AVG in Stadhuis


De nieuwe AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van natuurlijke personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

5 juli Informatieavond voor maatschappelijke organisaties
Op donderdagavond 5 juli organiseert Sportservice Kampen i.s.m. de Vrijwilligerscentrale van Welzijn Kampen in het Stadhuis een informatie avond over de nieuwe AVG-wet. De informatie over de AVG wordt die avond verstrekt door Ronald Hetem, hij is  adviseur actief burgerschap en zelforganisatie bij het NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Ronald vertelt waar organisaties in de AVG aan moeten voldoen aan de hand van een 7 stappenplan. Na afloop van de avond moeten organisaties in staat zijn een privacybeleid op te stellen en is er inzicht in hoe ze met persoonsgegevens van natuurlijke personen om moeten gaan. Ook wordt er stilgestaan bij bijzondere persoonsgegevens en het publiceren van foto’s.

Aanmelden en informatie
Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst (maximaal 2 personen per organisatie) stuur dan een mail naar sportservice@kampen.nl Let op, deze avond is bedoeld voor maatschappelijke organisaties!

Locatie                Stadhuis Kampen
19:00 uur            Inloop met koffie/thee
19.30 uur            Aanvang informatie avond

...04-05-2018 | 10:14 uur

Regeling bijdrage excursie, schoolreisje of (verenigings)kamp

We zien in Kampen nog steeds teveel kinderen die door armoede niet kunnen meedoen. Vanaf nu kunt u bij de gemeente voor deze groep kinderen een tegemoetkoming in de kosten voor een excursie of kamp aanvragen.

 

Aanvragen

De bijdrage is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. De bijdrage is maximaal €150 per kind. Ziet u bij uw sportvereniging kinderen die niet meegaan met kamp omdat de ouders dat niet kunnen betalen? Neem dan contact op met de gemeente via meedoen@kampen.nl of telefoonnummer 14 038. Een korte, goed gemotiveerde onderbouwing is voldoende. De gemeente betaalt vervolgens de bijdrage voor de excursie of het kamp aan uw sportvereniging.

 

Alle kinderen doen mee!

De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen, ongeacht de hoogte van het inkomen van de ouders, mee kunnen op excursie of kamp. Het doel van deze regeling is dat geen enkel kind om financiële redenen aan de kant blijft staan. De bedragen van de tegemoetkoming dekken voor een groot deel de kosten van de excursie of het kamp. Is de activiteit duurder, dan gaat de gemeente ervan uit dat ouders voor het resterende bedrag kunnen sparen of terug kunnen vallen op uw sportvereniging.

 

Vragen?

Hebt u vragen over de regeling, neem dan contact met ons op via emailadres meedoen@kampen.nl of via telefoonnummer 14 038.

...20-12-2017 | 14:05 uur

Meld de kampioenen 2017 aan voor huldiging

Elk jaar zet de gemeente Kampen alle (inter)nationale kampioenen van het afgelopen jaar in het zonnetje. Om niemand te vergeten roepen we u op om sportkampioenen uit 2017 aan te melden. Kent u een sporter die in 2017 (inter)nationaal kampioen is geworden op het hoogste sportniveau? Meld hem of haar dan aan voor de jaarlijkse huldiging van de kampioenen.

Sporters die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd en voor deze huldiging in aanmerking komen zijn sporters die:
- in 2017 (inter)nationaal kampioen zijn geworden op een officieel NK, EK of WK
- de prestatie hebben geleverd in de hoogst mogelijke categorie, divisie of discipline binnen de sport van zijn/haar leeftijdstcategorie
- op moment van de prestatie inwoner zijn van de gemeente Kampen

Wilt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk zondag 22 januari 2018 de volgende gegevens doorgeven:
- naam van de sporter(s)
- postadres van de sporter(s), om de sporter(s) persoonlijk uit te nodigen voor de huldiging
- prestatie die geleverd is, inclusief evt. klasse, discipline, afstand en/of leeftijdscategorie
- één actiefoto van de sporter(s) van minimaal 1 MB bestandsgrootte.

Deze gegevens kunt u t/m 22 januari 2018 per e-mail verzenden naar: l.vanommen@kampen.nl

Heeft u geen actiefoto van de sporter(s)? Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit door te geven, zodat er een afspraak met onze fotograaf gemaakt kan worden om een actiefoto te maken.

De kampioenen van 2017 worden gehuldigd tijdens de Kamper Sportraadverkiezing op vrijdagavond 9 maart 2018. De Kamper Sportraadverkiezing wordt georganiseerd door de Sportraad Kampen en wordt gehouden in de Via-school in Kampen. Voor nominatie van een van de zes titels van de Kamper Sportverkiezing kunt u tot 5 december 2017 sporters aanmelden. Aansprekende prestaties van sporters die tussen 5 en 31 december worden geleverd, kunt u mailen aan brouwers91@ziggo.nl. Voor vragen of informatie over de Kamper Sportverkiezing kunt u terecht bij Sportraad Kampen via www.sportraadkampen.nl.

...14-09-2017 | 11:44 uur

Groentehapjes in 10 stapjes

Jong geleerd is oud gedaan; dat geldt ook voor het eten van groente. JOGG-gemeente Kampen is daarom op 4 september gestart met het uitdelen van activatiepakketten voor ouders/verzorgers van baby’s vanaf 4 maanden op het consultatiebureau.
Ouders die een afspraak hebben op het consultatiebureau, krijgen een ‘Groentehapjes in 10 stapjes-pakket’ mee. Het pakket helpt ouders op een praktische en leuke manier om hun baby in het eerste jaar groente te leren eten en dit ook vol te houden.

Smaak ontwikkelt zich in het eerste levensjaar, het is daarom belangrijk om de verschillende groenten in deze fase meerdere keren uit te proberen. De pakketten bevatten onder meer een stappen- en milestonekaart, een brochure met handige tips en een ijsblokjeshouder waarmee ouders zelf eenvoudig kleine porties groentehapjes kunnen invriezen.

...07-09-2017 | 13:19 uur

Sportmarkt aangepast sporten 14 oktober bij Prisma
Op zaterdag 14 oktober organiseert Iedereen Actief in samenwerking met de gemeente Kampen, Sportservice Kampen, Prisma en het lokale zorg- en sportnetwerk een Sportmarkt aangepast sporten. De Sportmarkt is van 14:00-17:00 uur bij Prisma, Marinus Postlaan 1-a. Om 14:15 uur wordt de Sportmarkt geopend door Burgemeester Koelewijn, waarna iedereen vervolgens kennis kan maken met het lokale en regionale beweeg- en sportaanbod.


Aanleiding

Voor mensen met een beperking is het (nog) lang niet altijd vanzelfsprekend om dichtbij huis passend sport- en beweegaanbod te vinden. Zo is het aanbod in de buurt niet altijd toegankelijk, faciliteiten en materialen ontbreken of er is geen vervoer. Middels deze Sportmarkt geven we inzicht in de diverse mogelijkheden die er zijn en proberen we mee te denken ten aanzien van de beweeg- en sportwens.

 

Programma clinics/demonstraties

14:45-15:15 uur               Clinic Stichting aangepast sporten Kampen, Sport en spel, gymzaal 1
14:45-15:15 uur               Clinic Goalbal vereniging Urk Zwolle, Goalbal, gymzaal 2

14:45-15:15 uur               Clinic Yoga een Zee van Rust, Yoga, speelzaal

14.45-15.15 uur               Clinic vv KHC, Voetbal, kids court plein (buiten)

15:30-16:00 uur               Clinic Stichting Kids, Sportmix, gymzaal 1
15:30-16:00 uur               Clinic, Be Quick, Rolstoelbasketbal, gymzaal 2
15.30-16.00 uur               Clinic AV Isala, Atletiek, Atletiekbaan AV Isala

15.30-16.00 uur               Clinic vv KHC, Voetbal, kids court plein (buiten)

15.30-16.00 uur               Clinic het Vlinderhuis, Yoga volwassenen, speelzaal


16:15-16:45 uur               Clinic ReVAS, Rolstoelhockey, gymzaal 1
16:15-16:45 uur               Clinic ASVD, Korfbal, gymzaal 2

16.15-16:45 uur               Clinic een Zee van Rust, Yoga kinderen, speelzaal

 

Doorlopend                       Clinic/demonstratie Zwartendijkruiters, Paardrijden, plein

                                            Clinic Swolland, Handbiken, plein

Voor wie
De Sportmarkt is onder andere voor mensen met een lichamelijke -, verstandelijke -, psychische -, visuele - en/of auditieve beperking, chronische aandoening, stoornis in het autistische spectrum, ADHD. Zowel voor jeugd als volwassenen is er informatie te vinden.

 

Vervoer
Voor € 4,- p.p. kunnen mensen (woonachtig in de gemeente Kampen) worden opgehaald en worden teruggebracht van en naar de Sportmarkt door de vervoerservice van Welzijn Kampen. Men hoeft hiervoor niet lid te zijn van de vervoersservice. Wilt u hiervan gebruik maken? Neem dan contact op met Rianne Winkeler van Welzijn Kampen, e-mail: R.Winkeler@welzijnkampen.nl of telefonisch: 038-3032626.
 

Meer informatie
Voor meer informatie over de sportmarkt aangepast sporten kunt u contact opnemen met Loes Boetes of Thijs Post, regiocoaches van
Iedereen Actief.
E-mail:
aangepastsporten@sportservicezwolle.nl  
Telefonisch: 038 - 423 66 86

 

Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.

 

Huidig aangepast sportaanbod in Kampen:
Atletiek                                               AV Isala
Aquajoggen                                        Zwembad de Steur
Dansen                                                Dop
Fitkids                                                 
Praktijk voor Kinderfysiotherapie
Judo                                                     Jetze van Dijk
Paardrijden                                         Stichting Paardrijden IJsselmuiden (SPGIJ)
Paardrijden                                         Zwartendijkruiters
Sport & Bewegen                              St. Aangepast Sporten Kampen
Sportmix                                             St. KIDS Zwolle
Therapeutisch zwemmen                Zwembad de Steur
Tennis                                                 KJLTC
Voetbal                                               KHC
Voetbal                                               St. Aangepast Sporten Kampen
Zwemrevalidatie                               Sportcentrum Sonnenberch

 

flyer-sportmarkt-as-2017

...22-05-2017 | 12:20 uur

Cursus Sociale Hygiëne 2017
Data: dinsdag 14, maandag 20 november (cursusavonden). dinsdag 28 november (examen)
Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Welzijn Kampen, locatie Korteweg 4
Kosten: 75 euro per persoon
Aantal deelnemers: 16 (in eerste instantie geldt er een maximum van 2 deelnemers per organisatie)
DIRECT INSCHRIJVEN

Omschrijving
Bij voldoende deelname (10 deelnemers) wordt er in het najaar een cursus Sociale Hygiëne  georganiseerd in Kampen. De cursus is bedoeld voor maatschappelijke organisaties, zoals wijkcentra, sportkantines en andere niet-commerciële partijen met een locatie waar alcohol geschonken wordt. De cursus is afgestemd op het examen Sociale Hygiëne van de SVH en leidt op voor het landelijk examen. Op de derde avond vindt het examen op de cursuslocatie plaats. Het betreft 2 cursusavonden van 19.30-22.00 uur op dinsdag 14 november en maandag 20 november. Het examen is gepland op 28 november. De cursus is inclusief een gratis proefexamen.

De kosten bedragen € 75 voor de gehele cursus inclusief examen en boekenpakket.

Meer informatie over de cursusinhoud vindt u op de website: www.socialehygienenoordnederland.com
Klik hier om je op te geven (tot uiterlijk 3 november).

Met vriendelijke groet, Frank Rooseboom
Sportservice Kampen
f.rooseboom@welzijnkampen.nl

...19-04-2017 | 11:09 uur

Bewegen op recept helpt gezonder te leven

Veel mensen zijn bezig met gezonder eten en meer bewegen. Het lukt echter niet iedereen om dat op eigen kracht te doen. Het concept ‘Bewegen op Recept’ kan daarbij een steuntje in de rug zijn. In IJsselmuiden kan een huisarts of een andere hulpverlener u een beweegrecept adviseren. Het beweegrecept is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar. Het beweegrecept omvat een programma dat u ondersteunt bij het ontwikkelen van een actieve leefstijl en gezond voedingspatroon. Een blijvend gezonde leefstijl heeft een positief effect op uw dagelijks functioneren en welbevinden.

Intakegesprek

Met het recept neemt u zelf contact op met de gespecialiseerde fysiotherapeut voor de intake. Het recept wordt met u besproken en er worden aanvullende medische vragen gesteld. Gezondheidskenmerken zoals het BMI en de buikomvang worden tevens in kaart gebracht. De fysiotherapeut zal op basis van uw specifieke vraag en uw gezondheidstoestand een passend advies uitbrengen. Aan dit advies zijn geen kosten verbonden. Het programma wordt op maat gemaakt omdat iedereen een andere achtergrond heeft met zijn of haar eigen kenmerken. De fysiotherapeut zal u gedurende het traject begeleiden.

Het beweegtraject

Het beweegtraject gaat u volgen in sportcentrum Sonnenberch. Het traject bestaat uit 18 cursusweken met daarin één uur per week beweegactiviteit onder leiding van een sportinstructeur. De training kan een combinatie zijn van een groepsles, zwembadtraining, fitness en personal training. De eerste 4 weken wordt er een algemeen kracht- en conditie programma opgezet. De 14 weken daarna wordt uw training specifieker voor uw doelstelling. Tijdens het programma is er aandacht voor gezonde voeding; een diëtiste geeft tijdens een gezamenlijke bijeenkomst informatie. Aan het eind van het traject wordt gekeken hoe en waar u door kunt gaan met sport en bewegen.

De kosten

Gedurende het programma vinden metingen en gesprekken plaats om uw vooruitgang te volgen. U ontvangt een certificaat en enkele voordelen wanneer u minimaal 85% van de trainingen aanwezig bent geweest. Deelname aan het beweegtraject kost 50 euro voor 18 keer trainen. U ontvangt 10 terug bij een minimale deelname van 15 trainingen.

Informatie

Meer informatie is te verkrijgen bij sportcentrum Sonnenberg via (038) 331 78 04 of via Goedzorg Fysiotherapie, telefoon (038) 331 13 50.

...15-03-2017 | 13:29 uur

Kampen gaat door met Jongeren Op Gezond Gewicht

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) krijgt de komende drie jaar een vervolg in Kampen. Geert Meijering, wethouder sport: “JOGG is al echt een begrip in Kampen, de DrinkWater-campagne is een groot succes. We vinden het als gemeente dus belangrijk om hier mee door te gaan!”

Jongeren op Gezond Gewicht is een landelijke beweging, waar de gemeente Kampen aan deelneemt. JOGG zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te maken. Het is een lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals investeren in een gezonde leefstijl onder kinderen maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen en de gemeente zelf.

DrinkWater-campagne

JOGG is in 2016 in Kampen gestart met de DrinkWater-campagne, met als doel het drinken van water onder kinderen te stimuleren. Zo zijn er op verschillende basisscholen en openbare speelplaatsen drinkwatertappunten gerealiseerd en hebben de meeste kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouders het drinken van water onderdeel gemaakt van hun beleid rondom voeding. Ook het basisonderwijs is enthousiast, de helft van de scholen is al aan de slag met een DrinkWater-aanpak op maat. Daarnaast is JOGG bij veel sportevenementen aangehaakt om het waterdrinken te stimuleren.

Speerpunten komende drie jaar

Jenneke Bos, JOGG-regisseur: “We zijn erg tevreden over de resultaten van de DrinkWater-campagne, maar er is ook nog veel winst te behalen. Zo willen we graag dat meer (private) organisaties en inwoners JOGG omarmen en zich betrokken voelen. We willen ouders meer betrekken en beter samenwerken met organisaties op het gebied van gezondheid. Ook gaan we aan de slag met gezonde sportkantines en staat er een nieuwe campagne gepland: ‘Groente…zet je tanden erin’. Kortom, actie!”

Wilt u meer informatie of komt u graag in contact met JOGG? Dan kunt u terecht op www.sportservicekampen.nl/jogg of www.facebook.com/joggkampen.

...07-03-2017 | 13:45 uur

JOGG 2016 

JOGG 2016 Factsheet

Precies een jaar geleden is JOGG in Kampen van start gegaan  met het thema 'water'. 
Er is in dit jaar vooral gericht op het aanbieden van water op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, BSO's, gastouders en basisscholen. 
Terugkijkend op dit jaar zijn we trots op alles wat er allemaal al gerealiseerd is en wie daar allemaal bij betrokken zijn geweest

Bekijk de bijgevoegde factsheet om te zien met wie er allemaal is samengewerkt, wat er allemaal  nog meer is gebeurd in 2016 en vooral wat er allemaal nog komen gaat.

...22-12-2016 | 13:46 uur

Zwemfonds Kampen actief vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 is het Zwemfonds Kampen actief! Het zwemfonds biedt kinderen in de gemeente Kampen vanaf zes jaar de mogelijkheid om gegarandeerd het A en B diploma te halen. Het is belangrijk dat alle kinderen zich kunnen redden in het water en daar helpt het Zwemfonds bij! Tot nu toe was het mogelijk om via het Jeugdsportfonds een kwartaalkaart voor het A diploma aan te vragen. In de praktijk bleek dit onvoldoende om kinderen daadwerkelijk  een diploma te laten halen. Met de komst van het zwemfonds vervalt dan ook de huidige regeling om via het Jeugdsportfonds een kwartaalkaart aan te vragen.

Aanvraag indienen
Alleen een intermediair kan een aanvraag indienen bij het Zwemfonds via www.allekinderendoenmee.nl. Iemand is een intermediair als hij of zij op professionele wijze bij de opvoeding of ontwikkeling van het kind betrokken is en daarmee de thuissituatie van het kind goed kent (bijvoorbeeld een docent, een hulpverlener van het Centrum voor Jeugd & Gezin, een sportbuurtwerker of de huisarts). Deze werkwijze sluit aan bij die van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. 

Meer informatie

...22-12-2016 | 13:45 uur

Cursus vertrouwenscontactpersoon (VCP) opnieuw aangeboden

De cursus Vertrouwenscontactpersonen van het NOC*NSF dit najaar was een groot succes. Daarom heeft Sportservice Kampen besloten om de cursus in januari opnieuw aan te bieden. Het NOC*NSF raadt aan dat een vertrouwenscontactpersoon tijdens de cursus wordt vergezeld door een bestuurslid. Op deze manier wordt het begrip voor de manier van werken van vertrouwenscontactpersonen binnen de sportvereniging vergroot.

Overweegt uw vereniging iemand als vertrouwenscontactpersoon aan te stellen of heeft u een vertrouwenspersoon die mee wil doen aan de cursus? Dan kunt u deze persoon, eventueel in combinatie met een bestuurlid, aanmelden bij Angela Flier (a.flier@kampen.nl). Let op! Er zijn nog maar 6 plaatsen vrij! De data voor de cursus zijn (onder voorbehoud) woensdag 25 januari, 1 en 8 februari. 

...22-12-2016 | 13:43 uur

Sportimpuls aanvragen vanaf 9 januari

Van 9 januari tot 23 februari 2017 (14.00 uur) is het mogelijk een  Sportimpuls aan te vragen. Via www.zonmw.nl/subsidiekalender kunt u deze aanvraag indienen. 

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen.

De Sportimpuls bestaat naast de ‘reguliere’ ronde ook uit de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. Heeft u vragen of kunt u ondersteuning gebruiken? Neem dan contact op met Sportservice Kampen. 

Meer informatie

...22-12-2016 | 13:41 uur

Huldiging Kampioenen 2016 aanmelden

Kent u een sporter die in 2016 (inter)nationaal kampioen is geworden op het hoogste sportniveau? Meld deze sporter dan aan bij de gemeente Kampen voor de jaarlijkse huldiging van de kampioenen. 

Sporters die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd en voor deze huldiging in aanmerking komen zijn sporters die:

 • in 2016 (inter)nationaal kampioen zijn geworden op een officieel NK, EK of WK;
 • de prestatie hebben geleverd in de hoogst mogelijke categorie, divisie of discipline binnen de sport van zijn/haar leeftijdscategorie;
 • op moment van de prestatie inwoner zijn van de gemeente Kampen.

Kent u een sporter die in aanmerking komt? Neem dan contact op met Leni van Ommen via l.vanommen@kampen.nl. Aanmelden kan tot en met zondag 15 januari 2017. 

...29-09-2016 | 09:54 uur

Ondersteuning blijft nodig om vitaliteit van sportverenigingen te waarborgen
Bron: Verenigingsmonitor Overijssel 2015. Een provinciaal onderzoek uitgevoerd door Sportservice Overijssel onder ruim 1300 sportverenigingen.

Overijsselse sportverenigingen zijn over het algemeen vitale verenigingen. Ze zijn positief over de toekomst, de sterkte en de financiële positie van hun club. Werving en behoud van vrijwilligers/kader en leden zijn de belangrijkste aandachtspunten voor verenigingen. De helft van de sportverenigingen heeft de intentie en potentie om haar maatschappelijke rol te verbreden. Dit staat in de ‘Verenigingsmonitor Overijssel 2015’ uitgevoerd door Sportservice Overijssel in opdracht van de Provincie Overijssel.

Verenigingsadvisering
Overijsselse sportverenigingen zijn over het algemeen vitaal, maar om dit te borgen is Verenigingsadvisering van toegevoegde waarde, met name op belangrijke thema’s als financiën en werving en behoud van kader/vrijwilligers en leden. Ook bij het verbreden van de maatschappelijke rol heeft ondersteuning een meerwaarde. Met het vervullen van een brede maatschappelijke rol, dragen sportverenigingen bij aan een vitale samenleving. Aangezien de helft van de Overijsselse sportverenigingen de intentie en potentie heeft om haar maatschappelijke rol te versterken, is dit een kansrijke investering zowel voor gemeenten als de Provincie.

De Verenigingsmonitor Overijssel
De Verenigingsmonitor Overijssel brengt op een groot aantal thema’s de stand van zaken van sportverenigingen in beeld. In samenwerking met het Mulier Instituut is in 2013 de Vitaliteitsindex toegevoegd, waarmee de vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen worden gemeten. De online vragenlijst is in 2015 verspreid onder ruim 1300 sportverenigingen in de provincie Overijssel (respons: 28%).

Het rapport van het onderzoek ‘Verenigingsmonitor Overijssel 2015’ kunt u hier downloaden.

Met vriendelijke groet,

Liselot ter Harmsel
Sportservice Overijssel
t    038-4577780
 www.sportserviceoverijssel.nl

Bezoekadres
Hogeland 10 – 8024 AZ  Zwolle

...04-05-2016 | 13:29 uur

Gezocht: Sport en Spel begeleider

Hou je van bewegen en vind je het leuk om een groep enthousiaste volwassenen te begeleiden met verschillende lichamelijke en/of chronische aandoeningen tijdens bewegingsactiviteiten? Stichting Aangepast Sporten Kampen is op zoek naar een begeleid(st)er voor de dinsdagmiddagen van 15.30u tot 16.30u in Kampen. Er wordt een trainingsmap aangeboden waar verschillende spellen staan uitgewerkt die gebruikt kunnen worden tijdens de Sport & Spel activiteit. Je hoeft de lessen dus niet zelf te bedenken, maar natuurlijk mag er altijd eigen inbreng worden gedaan. De begeleiding gaat in ná de zomervakantie (september 2016), maar het zou mooi zijn om voor de tijd een aantal keer mee te lopen (mei/juni), zodat er kennis gemaakt kan worden met de groep.

Neem voor meer informatie contact om met: Arie Lughart E: saskkampen@hotmail.com T: 038-332026

...07-03-2016 | 09:27 uur

Kom in beweging met de fittest 55 - 65

Bent u nieuwsgierig hoe het met uw fitheid is gesteld? Of wilt u graag (meer) sporten of bewegen? Sportservice Kampen nodigt inwoners van 55 t/m 65 jaar uit om in de week van 4 t/m 9 april een gratis fittest te doen. De fittest is de start van een beweegprogramma dat u helpt om (meer/weer) in beweging te komen.

Van 4 t/m 9 april kunt u bij de sportscholen Argendos, Van Dijk, Fitland en Sonnenberch terecht voor de fittest en een sportadviesgesprek. Tijdens de fittest worden o.a. uw lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen getest. Ook uw bloeddruk, lengte en gewicht worden gemeten. Het doorlopen van de test kost u ongeveer 1,5 uur. Aan het eind van de fittest krijgt u een sportadviesgesprek met een adviseur van Sportservice Kampen waarin u samen bespreekt wat voor u een geschikte sport is om te beoefenen.

Meer informatie en aanmelden
Alle inwoners in de leeftijd van 55 t/m 65 jaar ontvangen deze week per post een uitnodiging voor de fittest. Aanmelden voor de fittest kan vervolgens via www.sportpas.nl/kampen

...03-03-2016 | 12:34 uur

Aanmelden beursvloer Kampen tot 12 maart

U kunt nog tot 12 maart aanmelden voor de 11e editie van Beursvloer Kampen Tohopesate. Dit jaar wordt Tohopesate georganiseerd op woensdag 23 maart 2016 bij het Hoornbeeck College. Ook als sportvereniging kun je op de Beursvloer terecht om sport te ruilen voor kennis en diensten van Kamper ondernemers. Elk jaar worden in 1,5 uur tijd meer dan 100 matches gesloten die binnen een jaar worden uitgevoerd. Dit heeft al heel veel sportverenigingen van alles opgeleverd. Voor aanmelden en meer informatie gaat u naar www.tohopesate.nl

...03-03-2016 | 08:12 uur

Peuters en kleuters aan het water tijdens de DrinkWater campagne

Water drinken, heel gewoon. Vanaf 7 maart start op alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en bij een groot aantal gastouders de DrinkWater campagne. Met de campagne wil Jongeren Op Gezond Gewicht Kampen water drinken gemakkelijk en aantrekkelijk maken voor de jongste inwoners van Kampen.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken leggen een link tussen het drinken van zoete dranken en het ontstaan van overgewicht. JOGG Kampen wil daarom kinderen al op jonge leeftijd spelenderwijs de voordelen van drinkwater laten ontdekken. Water bevat immers geen calorieën, is goedkoop en (bijna) overal verkrijgbaar.

Door middel van spelletjes, knutselwerkjes, proefjes en recepten met water wordt er op een speelse manier water aangeboden aan kinderen op de verschillende kinderopvanglocaties.

Doet u ook mee?
Wethouder Meijering trapt op 7 maart de facebook campagne ‘Wat is jouw DrinkWater moment? Er komen meerdere bidons van JOGG Kampen in de roulatie. Krijgt u de JOGG Kampen bidon van iemand? Maak dan een foto van uw drinkmoment, met de bidon duidelijk in beeld. Plaats deze foto op facebook.com/joggkampen met de tekst ‘Wat is jouw DrinkWater moment? of twitter de foto met #kampendrinktwater. Vervolgens geef je de bidon zo snel mogelijk weer door aan iemand anders.

De leukste foto’s maken kans op diverse waterprijzen met als hoofdprijs een zwemabonnement voor vier personen voor deze zomervakantie in zwembad ‘De steur’.


JOGG Kampen roept iedereen op (bestaande) activiteiten te koppelen aan het thema water. Stimuleer het drinken van water in ieder geval op school, op het werk, in de wijk, tijdens het sporten of in de kantine.
 

JOGG

Jongeren op Gezond Gewicht is een landelijke beweging, waar de gemeente Kampen aan deelneemt. JOGG zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het is een lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals investeren in een gezonde leefstijl van de kinderen maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen en de gemeente zelf. Het betreft dus een ‘community aanpak’. Meer informatie over JOGG Kampen en de Drinkwater campagne vindt u op www.sportservicekampen.nl/jogg

...02-03-2016 | 16:20 uur

Nieuwbouw zwembad Kampen

De contouren van het nieuwe zwembad zijn al goed zichtbaar. Op 24 maart 2016 wordt het hoogste punt van het gebouw bereikt. Het is de bedoeling dat het zwembad medio december klaar is en begin januari 2017 in gebruik wordt genomen.

Op de facebookpagina kunt u de bouw van het zwembad volgen.  

...08-12-2015 | 08:43 uur

Succesvolle netwerkbijeenkomst aangepast sporten in Kampen

Op 16 november heeft de netwerkbijeenkomst aangepast sporten plaatsgevonden. Tijdens deze avond was er een mooie opkomt van organisaties uit zorg, onderwijs en sport. De doelstelling van deze netwerkbijeenkomst was om op zoek te gaan naar de verbinding tussen zorg, onderwijs en sport. De aanwezig organisaties hebben ideeën en suggesties uitgewisseld en gaan gezamenlijk de komende periode aan de slag om meer mensen met een beperking aan het sporten en bewegen te krijgen. Een van de actiepunten die uit de bijeenkomst naar voren is gekomen is het beter vindbaar maken van het reeds aanwezige sportaanbod. Tevens zal er voor de zomervakantie een vervolg netwerkbijeenkomst plaats vinden. 

Heeft u als (potentiële) sporter, sportvereniging of bijvoorbeeld zorgprofessional vragen over aangepast sporten in de gemeente Kampen, neem dan gerust contact op met het loket aangepast sporten, Loes Boetes, regiocoach aangepast sporten helpt u graag verder, tel.: 038 - 423 66 86 of e-mail: aangepastsporten@sportservicezwolle.nl

 

...07-12-2015 | 15:03 uur

Huldiging Kampioenen 2015
Meld de bij u bekende kampioenen aan

Kent u een sporter die in 2015 (inter)nationaal kampioen is geworden op het allerhoogste sportniveau? Meld deze sporter(s) dan aan bij de gemeente Kampen. Ze kunnen in aanmerking komen voor de jaarlijkse huldiging van de kampioenen.

Als blijk van waardering wil het college van de gemeente Kampen graag alle nationale en/of internationale kampioenen van 2015 in het zonnetje zetten tijdens de jaarlijkse sportverkiezing die door de Sportraad Kampen wordt georganiseerd. De sportverkiezing 2015 vindt plaats op vrijdagavond 11 maart 2016. Ieder jaar doet de gemeente haar best om alle sportprestaties te volgen, maar om niemand te vergeten roepen we u op om de bij u bekende sportkampioenen uit 2015 aan te melden.

Voorwaarden
Sporters die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de top van hun sport en voor deze huldiging in aanmerking komen zijn sporters die:

 • in 2015 nationaal en/of internationaal kampioen zijn geworden op een officieel NK, EK of WK;
 • de prestatie hebben geleverd in de hoogst mogelijke categorie, divisie of discipline binnen de sport van zijn/haar leeftijdscategorie; 
 • op moment van de prestatie inwoner zijn van de gemeente Kampen.

Kent u iemand die in aanmerking komt? Neem dan contact op met Leni van Ommen via l.vanommen@kampen.nl. Aanmelden kan tot en met zondag 17 januari 2016.

...07-12-2015 | 14:46 uur

Verenigingsmonitor Overijssel 2015

Hoe staan de sportverenigingen in Overijssel ervoor? Vrijwilligers vinden is lastig, of juist niet? De begroting is sluitend, of juist niet? De accommodatie is verouder, of juist niet? De jeugdafdeling groeit, of juist niet? Herkenbare thema's voor veel sportverenigingen. 

Sportservice Overijssel heeft de Verenigingsmonitor Overijssel in opdracht van de provincie Overijssel in 2011 ontwikkeld en voor de eerste keer uitgevoerd. In 2013 is dit onderzoek herhaald en dit jaar wordt de Verenigingsmonitor voor de derde keer uitgevoerd in samenwerking met het merendeel van de Overijsselse gemeenten. Met de resultaten kunnen ontwikkelingen en trends worden waargenomen. In samenwerking met het Mulier Instituut is in 2013 de Vitaliteitsindex toegevoegd. Hiermee worden vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van een sportvereniging gemeten. De uitkomsten zijn voor zowel de gemeente als de sportvereniging  van belang om goed in te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Sportverenigingen in Kampen hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Voor een betrouwbaar beeld van de vitaliteit van de Overijsselse sportverenigingen is het van groot belang dat zoveel mogelijk verenigingen de Verenigingsmonitor invullen. Invullen kan tot 3 januari 2016

Meer informatie? Neem dan contact op met Frank Rooseboom via 038 - 3317232 of f.rooseboom@welzijnkampen.nl

...05-11-2015 | 10:27 uur

Meld uw sportaanbod voor senioren aan voor sportstimuleringsprogramma senioren

In het voorjaar van 2016 organiseert Sportservice Kampen in samenwerking met een aantal sportscholen in Kampen een fittest voor senioren. Na afloop van de fittest volgt er een individueel en persoonlijk sportadviesgesprek waarbij we al het aanbod in Kampen voor senioren willen meenemen. Wij zijn dus op zoek naar sportaanbieders (verenigingen, sportscholen, instructeurs etc.) die met senioren willen sporten of al aanbod heeft voor senioren. Zorg dat dit aanbod in het voorjaar van 2016 bij Sportservice Kampen bekend is! Neem daarvoor contact op met Frank Rooseboom via: 038 - 3317232 of f.rooseboom@welzijnkampen.nl.

...05-11-2015 | 10:24 uur

Gezondheid verkopen als een nieuwe smartphone

Een gezondere omgeving voor onze jeugd, dat willen wel allemaal. Maar hoe wordt een gezonde leefstijl hip, gemakkelijk en aantrekkelijk? Wat is daarvoor nodig? Waar gaan we beginnen? Welke boodschap willen we gezamenlijk overbrengen?

Evelyne Meynen, Sociale Marketing expert voor JOGG, geeft op dinsdagmiddag 17 november 2015 een inspiratiesessie Sociale Marketing. Hierbij wordt ingegaan op de Sociale Marketing gedachte: wat maakt Sociale Marketing nou anders dan gezondheidsvoorlichting? En hoe zetten andere gemeenten Sociale Marketing in om de doelgroep te verleiden?

De sessie is bedoeld voor zowel (professioneel) betrokkenen bij als ouders van kinderen t/m 6 jaar. Wilt u deelnemen aan deze sessie dan kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar Jenneke Bos, j.bos@kampen.nl . De sessie is op dinsdag 17 november 2015 van 15.00 - 17.00 uur in het stadhuis van Kampen.

...05-10-2015 | 11:33 uur

UITNODIGING: Netwerkbijeenkomst aangepast sporten in Kampen

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de netwerkbijeenkomst Aangepast sporten op maandag 16 november 2015. Er zijn veel mensen met een lichamelijke, verstandelijke, visuele, auditieve beperking en/of chronische aandoening die nog niet sporten of bewegen, maar dit wel graag willen doen.

In de gemeente Kampen hebben we onlangs een inventarisatie gehouden om de sportwensen van deze doelgroep inzichtelijk te krijgen. De resultaten willen we graag met u delen. Daarnaast willen we met u van gedachten wisselen over hoe we potentiele sporters met een beperking uit de gemeente Kampen kunnen laten deelnemen aan het mooie aanbod dat er is. Wij hopen u dan ook te mogen begroeten bij de netwerkbijeenkomst!

Datum: Maandag 16 november
Voor: Vertegenwoordigers van sportverenigingen, sportaanbieders, zorginstellingen, speciaal (basis) onderwijs en fysiotherapiepraktijken
Locatie: Vloeddijk 79 in Kampen
Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Programma
- Algemene presentatie over aangepast sporten
- Lokale sportaanbod en inventarisatie sportwensen

Brainstromsessie
1. Hoe kunnen we samen potentiële sporters aan het
sporten/bewegen krijgen?
2. Hoe moet het aangepast sporten in de gemeente Kampen
eruit komen te zien?
3. Hoe leggen we verbindingen tussen zorg, onderwijs en sport
zodat de sportvraag en het –aanbod beter op elkaar
afgestemd kan worden?

Meer informatie en aanmelden
Je kunt je hier aanmelden voor deze bijeenkomst. Wilt u de uitnodigingsflyer in PDF om te bewaren of door te sturen; klik dan hier.
Neem contact met ons op via aangepastsporten@sportservicezwolle.nl of 038 – 423 66 86.

...01-09-2015 | 12:48 uur

Fittest voor volwassenen

Bent u nieuwsgierig hoe het met uw fitheid gesteld is? Wilt u graag sporten en bewegen, maar u weet niet zo goed waar u moet beginnen? Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze fittest voor volwassenen. U kunt zelf aangeven welk dagdeel uw voorkeur heeft. De kosten voor deelname zijn 2 euro en kunt op de dag zelf betalen. U kunt zicht tot maandag 14 september aanmelden voor de fittest.

De fittest wordt georganiseerd door Sportservice Kampen i.s.m. Sportcentrum Sonnenberch en Runningtherapie Kampen en is bedoeld voor volwassenen tussen de leeftijd 19 t/m 49 jaar. Valt u niet in deze leeftijdcategorie en wilt u wel graag meedoen? Geen probleem, u kunt zich gewoon aanmelden.

Klik hier om direct aan te melden

Datum: donderdag 24 september 2015
Tijden:
Ochtend: 9.00 - 12.00 uur
Middag: 13.00 - 16.00 uur
Locatie: Sportcentrum Sonnenberch, Oosterholtseweg 18b in IJsselmuiden

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jarron de Lange via  J.Delange@kampen.nl of telefonisch via: 038 – 3392877 (ma – wo).

...03-07-2015 | 14:23 uur

Visiebijeenkomst ''Sporten in Kampen anno 2025''
Datum: dinsdag 29 september 2015
Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur
Locatie: Stadhuis Kampen

De visiebijeenkomst wordt georganiseerd door Sportservice Kampen i.s.m. de Sportraad Kampen en is bedoeld voor bestuurders op het gebied van sport, welzijn en zorg. Doelstelling van de visiebijeenkomst is inspireren en informeren. Informeren doen we via het Mulier Instituut, die een presentatie zal geven over de toekomst van en de trends in de sport. Inspireren willen we door het met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de sport en sportverenigingen in Nederland en in Kampen in het bijzonder. Hopelijk ontstaan nieuwe verbindingen en kunnen we met nieuwe inspirerende ideeën ons voorbereiden op de toekomst.

Klik hier om direct aan te melden

Klik hier voor de uitnodiging

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Frank Rooseboom of Guido Vlierhuis via T. 038–3392981 of via f.rooseboom@welzijnkampen.nl

...11-05-2015 | 11:06 uur

Hardlopen populair in Kampen

Hardlopen blijkt onder volwassenen tussen 18 en 65 jaar in de gemeente Kampen populairder te zijn dan het landelijk gemiddelde. Eind 2014 hebben Arjan Vorsselman en Danny van den Berg, twee derdejaars studenten Sportmanagement van de Calo aan de Hogeschool Windesheim, in Kampen onderzoek gedaan naar het harloopgedrag van Kampenaren. Dit onderzoeksrapport hebben ze eind april gepresenteerd. In het rapport worden vragen behandeld als: Wat wil de (nog niet) hardlopende inwoner van de gemeente Kampen? Waar is behoefte aan? Hoe dagen we de inwoner uit om ook te gaan hardlopen? Met de resultaten van dit onderzoek zijn Daan Moleman en Jarron de Lange, twee tweedejaars studenten van dezelfde opleiding, aan de slag gegaan met de aanbevelingen. Momenteel wordt er gewerkt aan een concrete activiteit om volwassenen uit te dagen te beginnen met lopen. Na contact te hebben gehad met meerdere lokale 'loopsport' aanbieders gaan zij dit verder oppakken met twee betrokken en lokale aanbieders, Runningtherapie Kampen en Sportcentrum Sonnenberch.

Op donderdag 23 april werden de prijzen uitgereikt van de verloting door wethouder G. Meijering. Sportservice Kampen feliciteert de deelnemers met hun prijs en bedankt ze voor hun deelname.

Het rapport kunt u downloaden via deze website: www.sportservicekampen.nl/hardlopeninkampen

...22-04-2015 | 15:28 uur

Visiebijeenkomst ''Sporten in Kampen anno 2025''
Datum: dinsdag 29 september 2015
Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur
Locatie: Stadhuis Kampen

De visiebijeenkomst wordt georganiseerd door Sportservice Kampen i.s.m. de Sportraad Kampen en is bedoeld voor bestuurders op het gebied van sport, welzijn en zorg. Doelstelling van de visiebijeenkomst is inspireren en informeren. Informeren doen we via het Mulier Instituut, die een presentatie zal geven over de toekomst van en de trends in de sport. Inspireren willen we door het met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de sport en sportverenigingen in Nederland en in Kampen in het bijzonder. Hopelijk ontstaan nieuwe verbindingen en kunnen we met nieuwe inspirerende ideeën ons voorbereiden op de toekomst.

Klik hier om direct aan te melden

Klik hier voor de uitnodiging

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Frank Rooseboom of Guido Vlierhuis via T. 038–3392999 of via f.rooseboom@welzijnkampen.nl

...07-04-2015 | 10:02 uur

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) --> DIRECT AANMELDEN VOOR DE INSPIRATIEBIJEENKOMST

Heeft u kinderen, bent u actief in de politiek, wilt u zich als organisatie sterk maken voor een gezondere omgeving voor jongeren of vindt u gezondheid
en bewegen gewoon heel belangrijk? Laat u inspireren door PEC Zwolle en kennis uit de wetenschap, maak kennis met ‘de gezonde rap’, geniet van een sportief optredenen, praat mee hoe we de krachten kunnen bundelen en ons kunnen inzetten voor onze jeugd. Dat alles kan op maandag 20 april 2015 vanaf 15.30 uur in De Kofferbak aan de Ambachtsstraat 21 in Kampen.

Wees er snel bij, want er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.

Voor meer informatie over JOGG kunt u terecht op onze website: www.sportservicekampen.nl/jogg

...06-03-2015 | 10:40 uur

Overijssel zit teveeel
Onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl in Overijssel

Sportservice Overijssel onderzocht in opdracht van de provincie en 16 gemeenten het sport- en beweeggedrag en de leefstijl onder jeugd en volwassenen.

In 2014 heeft Sportservice Overijssel de tweejaarlijkse onderzoeken ‘Fit en Gezond in Overijssel’ en de Jeugdsportmonitor herhaald voor respectievelijk de derde en tweede keer. Dankzij beide onderzoeken is zowel op provinciaal als lokaal niveau inzicht verkregen in de actuele stand van zaken op het gebied van sport, bewegen en leefstijl onder de inwoners van Overijssel (4 tot en met 75 jaar).Tijdens het Provinciaal Sportdebat op 5 maart zijn de provinciale resultaten gepresenteerd en zijn de eerste rapporten officieel overhandigd aan de acht politieke partijen die deelnamen aan het debat.

Sport en bewegen

In Overijssel sport 64% van de volwassenen en 82% van de jeugd regelmatig (minimaal 40 keer per jaar). Landelijk liggen deze percentages respectievelijk op 52% en 72%. De hogere sportdeelname van de Overijsselaars vertaalt zich ook in een hogere lidmaatschapsgraad van sportverenigingen. Van de volwassenen is 39% lid van een sportvereniging (22% in NL) en bij de jeugd ligt het lidmaatschap op 74% (71% in NL). In Overijssel beweegt 61% van de volwassenen en 89% van de jeugd onvoldoende volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Naast onvoldoende lichaamsbeweging kent langdurig zitten eveneens gezondheidsrisico’s. Uit de resultaten van de Jeugdsportmonitor blijkt dat 41% van de jeugd meer dan 2 uur per dag in de vrije tijd achter de computer en/of voor de televisie zit.

Leefstijl

Overgewicht komt voor bij 46% van de volwassenen en 11% van de jeugd in Overijssel (48% en 12% in NL). In Overijssel wordt minder gerookt dan in de rest van Nederland: 18% van de volwassenen rookt (23% in NL) en 9% van de jongeren op het voortgezet onderwijs. Wat betreft alcoholgebruik scoort de provincie hetzelfde als het landelijk gemiddelde: 80% van de volwassen bevolking drinkt wel eens alcohol. Groente en fruit wordt te weinig gegeten in Overijssel. Minder dan drie op de tien Overijsselaars voldoet aan de fruitnorm en slechts 15% van de volwassenen en 4% van de jeugd voldoet aan de groentenorm.

 

Cijfers per gemeente

Door de hoge respons van beide onderzoeken is het mogelijk om naast provinciale cijfers ook cijfers op gemeentelijk niveau te presenteren. Gemeenten zijn hiermee in staat trends te signaleren en beleid te ontwikkelen gebaseerd op actuele data op het gebied van sport, bewegen en leefstijl van 4- tot en met 75-jarigen.

- Voor het downloaden van het rapport ‘Jeugdsportmonitor 2014’ klik HIER

- Voor het downloaden van het rapport ‘Fit en Gezond in Overijssel 2014’ klik HIER

...18-02-2015 | 14:34 uur

Bestuurdersaansprakelijkheid. Hoe zit het nu precies?

Sportservice Kampen krijgt regelmatig vragen over verzekeringen voor vrijwilligers en bestuurders. Voor alle vrijwilligers die in de gemeente Kampen actief zijn heeft de gemeente een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij VGA. Stichting Welzijn in Kampen is contactpersoon en heeft alle informatie op hun website. Wat betreft de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verwijzen we u graag naar deze website met meer informatie. Goed informeren en zelf een afweging maken dat is het devies!

...04-02-2015 | 14:47 uur

Landelijke Sportimpuls 2015 van start

Vanaf 12 februari tot 16 april 2015 is het voor sportaanbieders mogelijk om een landelijke sportimpuls aan te vragen. De sportimpuls 2015 is een subsidie die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. De sportimpuls 2015 kent naast de 'reguliere' ronde van 3,5 miljoen euro nog een twee specifieke rondes: De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (4 miljoen euro) en de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (1,5 miljoen euro). Er zijn inmiddels drie Sportimpuls ronden geweest (in 2012, 2013 en 2014). Voor meer informatie kunt u tercht op: www.sportindebuurt.nl/sportimpuls.   

Ondersteuningsaanbod

Het opstellen van een kansrijke Sportimpuls aanvraag is voor veel sport- en beweegaanbieders een uitgebreid en complex proces. Er zijn diverse organisaties die u hierbij kunnen ondersteunen. 

Zo hebben acht Kamper sportorganisaties op 28 januari al gebruik gemaakt van de informatie en netwerkbijeenkomst over deze sportimpuls, georganiseerd door Michael Holalnder (Hollander Sport & Organisatie). Tijdens deze avond zijn ze door hem bijgepraat over de mogelijkheden en heeft hij zijn ervaringen met de landelijke Sportimpuls gedeeld. 

Deze bijeenkomst gemist en ook behoefte aan ondersteuning? Sportservice Overijssel biedt ook ondersteuning aan. Informatie en advies is gratis en tegen vergoeding kunnen ze ook maatwerk leveren zoals het schrijven van de aanvraag of het verzamelen van concrete data. Voor meer informatie klik hier.

...06-01-2015 | 13:55 uur

Veel interesse voor schooljudo 2015

De uitnodiging voor basisscholen om deel te nemen aan schooljudo in 2015 is door scholen enthousiast ontvangen. In totaal hebben 19 basisscholen en 1 praktijkschool zich aangemeld. Er bleek ook veel interesse van het voortgezet onderwijs, maar schooljudo is momenteel nog bezig het lesprogramma aan te passen voor deze doelgroep. Mogelijk kunnen we VO scholen later deze kans alsnog bieden. Alle basisscholen in Kampen konden zich tot en met 14 december 2014 bij Sportservice Kampen aanmelden voor het programma van schooljudo. Schooljudo wil met judolessen kinderen in zes weken tijdens en zes weken na schooltijd sociaal en motorisch ontwikkelen. Daarbij staan zeven waarden centraal; respect, vertrouwen, beheersing, vertrouwen, discipline, weerbaarheid en plezier. Scholen die zich hebben aangemeld worden binnenkort door Schooljudo benaderd voor een intakegesprek.

...16-12-2014 | 15:32 uur

Huldiging Kampioenen 2014
Meld de bij u bekende kampioenen aan

Kent u een sporter die in 2014 (inter)nationaal kampioen is geworden op het allerhoogste sportniveau? Meld deze sporter(s) dan aan bij de gemeente Kampen. Ze kunnen in aanmerking komen voor de jaarlijkse huldiging van de kampioenen.

Als blijk van waardering wil het college van de gemeente Kampen graag alle nationale en/of internationale kampioenen van 2014 in het zonnetje zetten tijdens de jaarlijkse sportverkiezing die door de Sportraad Kampen wordt georganiseerd. De sportverkiezing 2014 vindt plaats op vrijdagavond 13 februari 2015. Ieder jaar doet de gemeente haar best om alle sportprestaties te volgen, maar om niemand te vergeten roepen we u op om de bij u bekende sportkampioenen uit 2014 aan te melden.

Voorwaarden
Sporters die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de top van hun sport en voor deze huldiging in aanmerking komen zijn sporters die:

 • in 2014 nationaal en/of internationaal kampioen zijn geworden op een officieel NK, EK of WK;
 • de prestatie hebben geleverd in de hoogst mogelijke categorie, divisie of discipline binnen de sport van zijn/haar leeftijdscategorie;
 • op moment van de prestatie inwoner zijn van de gemeente Kampen.

Kent u iemand die in aanmerking komt? Neem dan contact op met Leni van Ommen via l.vanommen@kampen.nl. Aanmelden kan tot en met zondag 18 januari 2015. Let op, vanwege de tijd die nodig is om de kampioenen in het sportboek op te nemen is dit een uiterste datum! Daarna is aanmelden voor 2014 helaas niet meer mogelijk.

...02-12-2014 | 09:41 uur

Schooljudo 2015

Alle basisscholen in Kampen kunnen tot en met 14 december 2014 aan Sportservice Kampen doorgeven of ze interesse hebben in het programma schooljudo. Schooljudo wil kinderen in zes weken tijdens en zes weken na schooltijd sociaal en motorisch ontwikkelen. Daarbij staan zeven waarden centraal; respect, vertrouwen, beheersing, vertrouwen, discipline, weerbaarheid en plezier. Scholen die zich aanmelden worden begin 2015 door Schooljudo benaderd voor een intakegesprek. Er zijn mogelijkheden om na de voorjaarsvakantie al te starten met de lessen, maar de lessen en clinics wordt in overleg met de school en eventueel betrokken combinatiefunctionaris gemaakt. Wilt u weten hoe schooljudo er in de praktijk uitziet? Bekijk dan dit inspiratie filmpje.

Scholen kunnen zich hier inschrijven. Deelname is zo goed als gratis (evt.. een kleine eigen schoolbijdrage bij veel animo).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jenneke Bos via 038 - 3392984 (ma - do) of mail naar j.bos@kampen.nl

...02-12-2014 | 09:39 uur

Meer doen met gezondheid op school? Vraag extra ondersteuning aan!

Wilt u meer doen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij uw leerlingen of studenten op school, maar ontbreekt het uw school aan tijd en middelen om hieraan te werken? Vraag dan van 12 februari tot en met 16 maart 2015 extra hulp aan om te werken aan een gezonde leefstijl. Scholen kunnen kinderen en jongeren stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen kiezen uit:
• Gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur over passende gezondheidsactiviteiten en maatregelen voor uw school.
• Een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde Schoolactiviteit op uw school. U kunt kiezen uit een menu met activiteiten rond thema’s als voeding, alcohol of sociaal-emotionele ontwikkeling.
• Een vergoeding van taakuren van eigen medewerkers voor het maken of uitvoeren van school gezondheidsbeleid. U kunt de vergoeding ook gebruiken om een vignet Gezonde School aan te vragen. De vergoeding is niet bestemd voor het inkopen van lespakketten, materialen of voor het volgen van trainingen van derden.

Meer informatie of aanvragen? Ga dan naar www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod

...02-12-2014 | 09:38 uur

Cursus Sociale Hygiëne

Sportservice Kampen organiseert samen met stichting Welzijn in Kampen in 2015 weer een cursus sociale hygiëne. De cursus is voor vrijwilligers in de gemeente Kampen die in een niet-commerciële accommodatie werken waar alcohol geschonken wordt. De kosten bedragen € 55 p.p.. inclusief lesmateriaal en examenkosten. De cursus wordt gepland zodra er minimaal 10 deelnemers zijn. U kunt zich aanmelden bij de stichting Welzijn in Kampen bij Frank Rooseboom: f.rooseboom@welzijnkampen.nl

Kijk hier voor meer informatie.

 

...02-12-2014 | 09:37 uur

Gezonde Sportkantine

Bij ruim 25.000 verenigingen komen wekelijks miljoenen mensen. Sporten zorgt voor ontspanning, plezier én is onderdeel van een gezonde leefstijl. Maar alleen sporten is niet voldoende, ook een gezond voedingspatroon is belangrijk. Een sportvereniging neemt een sterke maatschappelijke positie in en bereikt grote groepen mensen van alle leeftijden. Sportverenigingen kunnen zo ook zorgen dat er voor hen een gezonder alternatief is in het clubhuis of de sportkantine. Zo wordt voor hen 'de gezonde keuze, de makkelijke keuze'. De organisatie "De Gezonde Sportkantine" wil sportclubs hierbij helpen en biedt verenigingen een persoonlijk advies op maat en heeft een starterspakket met materialen en informatie waar verenigingen gebruik van kunnen maken. Meer informatie over de gezonde sportkantine is te vinden op: www.gezondesportkantine.nl

Interesse? Stuur dat een mail naar: j.bos@kampen.nl

...16-10-2014 | 09:40 uur

Zoektocht NOC*NSF naar sporttalenten in het voortgezet onderwijs

NOC*NSF organiseert dit najaar een zoektocht naar sporttalenten in het voortgezet onderwijs. Op zondag 2 november wordt de NOC*NSF Talentdag gehouden, waar je kan ontdekken of je de potentie hebt om de Olympische of Paralympische Spelen te bereiken!

Via deze dag hoopt NOC*NSF jongeren te vinden die talent hebben in een sport die voor hen eventueel nog niet bekend is. De dag is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die over eigenschappen bezitten maar nog niet aansluiten op de sport die ze op dit moment beoefenen. In welk profiel pas jij: Lang en Sterk, Explosief en Snel, Uithoudingsvermogen of Paralympisch?

Voor meer informatie en aanmelden zie: www.ikwistnietdatikhetinmehad.nl
Locaties: Amsterdam, Eindhoven, Heerenveen en Papendal.

*Bron: Sportservice Zwolle

...13-10-2014 | 15:28 uur

Informatieavond nieuwe allergenen wetgeving (voor kantines) > DIRECT AANMELDEN

Op donderdagavond 20 november organiseert Sportservice Kampen een informatieavond (19.30-21.30 uur) over de nieuwe allergenen wetgeving die per 13 december 2014 van kracht is en ook geldt voor sportverenigingen met een kantine! Organisaties met horeca zijn dan verplicht om consumenten informatie te verstrekken over de aanwezigheid van allergenen in hun producten. De avond wordt inhoudelijk verzorgd door Dirkje van Asselt van Diëtistenpraktijk Van Asselt. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat is de allergenen wetgeving? Wat betekent dat voor mijn organisatie? Waar moet onze organisatie aan voldoen en hoe kunnen we dat realiseren? Voor meer informatie kunt u alvast kijken op de website van Algemene Stichting Horeca Onderwijs of contact opnemen met Frank Rooseboom via f.rooseboom@welzijnkampen.nl of 038-3325550.

Klik hier om u aan te melden voor de informatieavond op donderdagavond 20 november 2014 (kantine van Go-Ahead Kampen).

...12-08-2014 | 16:52 uur

Trainingen en bijscholingen voor verenigingen

De Academie voor Sportkader biedt diverse trainingen en bijscholingen aan voor trainers, coaches of bestuursleden van sportverenigingen. Voorbeelden van trainingen zijn; trainen en coachen van pubers, trainen en coachen van jongeren met autisme, weerbaarheid voor trainers en coaches of bijvoorbeeld 'er is meer te winnen, coachen op sociaal gedrag'. Een groot aantal trainingen worden in Zwolle aangeboden en zijn gratis te volgen.

Kijk hier voor de complete agenda of om direct in te schrijven.

...12-08-2014 | 16:49 uur

Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers

Vrijwilligers die met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken kunnen vanaf 1 januari 2015 kosteloos een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Een tweede voorwaarde is dat de organisatie waarvoor gewerkt wordt aantoonbaar maatregelen heeft genomen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Via het Steunpunt KinderVakanties is het mogelijk (onder voorwaarden) de kosten van VOG's die zijn aangevraagd door vrijwilligers vergoed te krijgen. Ga voor meer informatie naar: www.steunpuntkindervakanties.nl

...12-08-2014 | 16:47 uur

Eerste lessen Jeugd in Beweging 2014 van start in september

In september starten de eerste lessen van het jaarlijks terugkerend sportstimuleringsprogramma voor kinderen van de basisschool. Kinderen die zich nog niet hebben ingeschreven voor Jeugd in Beweging 2014 kunnen dat nog steeds doen. Op www.sportpas.nl/kampen is percies te zien waar nog een plekje vrij is.

Alle leerlingen die na de zomervakantie op de basisschool zitten kunnen zich opgeven voor maximaal 2 sporten naar keuze. De lessen vinden plaats in de periode tussen september en december. Dit jaar bieden 19 sportorganisaties in totaal 27 verschillende sporten aan. Inschrijven kan via: www.sportpas.nl/kampen.

Jeugd in Beweging is een project van Sportservice Kampen, de Kamper sportaanbieders en het basisonderwijs in Kampen. Voor meer informatie over Jeugd in Beweging kan contact op worden genomen met Jenneke Bos via j.bos@kampen.nl of 038-3392984.

...07-07-2014 | 16:57 uur

Sportimpuls Kampen nogmaals 11 keer toegekend

In de periode van 6 mei tot en met 15 juni kregen organisaties voor de tweede keer de kans een projectplan in te dienen voor de financiering van een sportief evenement, programma of project. Op maandag 16 juni 2014 heeft de jury zich gebogen over 22 ingediende aanvragen voor Sportimpuls Kampen 2014. Elf aanvragers krijgen een financiële impuls om hun plan uit te voeren.

De beschikbaar gestelde subsidie in deze ronde van in totaal € 40.000,- was alleen bedoeld om de breedtesport te stimuleren. Hiervan is ruim € 24.000,- toegekend, € 4.000 minder dan de vorige ronde. Met deze tweede ronde is de Sportimpuls definitief gesloten. Het resterende bedrag zal in 2014 door Sportservice Kampen aan breedtesport en het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte besteed worden.

Wethouder Sport Geert Meijering: “Als college zijn we erg blij dat de sportverenigingen zoveel goede nieuwe sportinitiatieven hebben ingediend en wij ondersteunen die dan ook graag. Ik vind het mooi dat sportverenigingen zelf naar nieuwe wegen blijven zoeken om verschillende doelgroepen aan het sporten te krijgen.”

Gehonoreerde aanvragen
De financiële impulsen zijn toegekend aan:

 • AV Isala ’96 (Fun Obstacle Run)
 • AV Isala ’96 (Klimpark)
 • GV DOS Kampen (Gymschool van de maand)
 • IJsselmuider Tennis Club (Ouderen blijven in beweging)
 • IJVV (Kennismaking meidenvoetbal)
 • IJVV (Walking footbal/60+ voetbal)
 • Stepteam West Overijssel (Gezond en verantwoord bewegen op de step)
 • Stichting Beach Kampen (Beach Kampen)
 • Stichting Sportpark De Venen en De Maten (Aanleg Beach faciliteit)
 • Stichting Sportpark De Venen en De Maten (Woensdagmiddagsport voor de basisschooljeugd)
 • Wilhelmina Kampen (Jump on air)

Meer informatie
Voor meer informatie over Sportimpuls Kampen kan contact op worden genomen met Jenneke Bos via j.bos@kampen.nl of (038) 339 29 84.

...07-07-2014 | 16:53 uur

Vooraankondiging Jeugdsportmonitor 2014

Dit najaar vindt in de gemeente Kampen het onderzoek ‘Jeugdsportmonitor’ plaats. De Jeugdsportmonitor is een online vragenlijstonderzoek dat inzicht geeft in het sport- en beweegpatroon en de leefstijl van 4- tot 18-jarigen in Overijssel. De resultaten kunnen gemeenten en scholen gebruiken voor nieuw sportbeleid, monitoren van bestaand (sport)beleid en/of om te benchmarken.

In 2012 is de Jeugdsportmonitor voor het eerst uitgevoerd door Sportservice Overijssel in opdracht van  18 gemeenten, zo ook in Kampen. Waarschijnlijk heeft uw school ook deelgenomen in 2012. In het najaar van 2014 wordt dit onderzoek herhaald en bieden wij u de mogelijkheid om (weer) deel te nemen.

Deelname scholen
Om betrouwbare onderzoeksresultaten te behalen zijn er voldoende respondenten nodig. Hiervoor is medewerking van de scholen nodig. De online vragenlijst wordt verspreid via het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Aan de scholen wordt gevraagd om een unieke weblink digitaal onder (ouders/verzorgers van) de leerlingen te verspreiden (via website, nieuwsbrief of e-mail). De anonimiteit van de respondenten is volledig gegarandeerd.

Werkwijze
Het online onderzoek loopt van maandag 27 oktober tot en met zondag 30 november 2014. Elke deelnemende school ontvangt van de gemeente een unieke weblink per mail. Aangezien de communicatie naar ouders per school verschilt, kan de school zelf bepalen op welke manier de weblink verspreid gaat worden; verspreiding per mail, via de digitale nieuwsbrief of via een banner op de website van de school zijn de mogelijkheden. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen we contact met alle Kamper scholen zoeken om de (manier van) deelname te inventariseren.

...01-07-2014 | 16:50 uur

Jeugd in Beweging op 1 juli weer van start

De inschrijving van Jeugd in Beweging 2014 gaat weer van start! Op dinsdag 1 juli wordt de inschrijving om 16.00 uur geopend. Net als vorig jaar kunnen alle basisschoolleerlingen zich gratis en vrijblijvend opgeven voor dit jaarlijks terugkerend sportkennismakingsproject.

Alle leerlingen die na de zomervakantie op de basisschool zitten, kunnen zich opgeven voor maximaal twee sporten naar keuze. De lessen vinden plaats van september tot december. Dit jaar bieden negentien sportorganisaties 27 verschillende sporten aan op sportpas.nl/kampen. In totaal is er een aanbod van 75 cursussen. Kinderen kunnen kiezen uit atletiek, badminton, basketbal, kleuter-, meisjes- en jongens gymnastiek of turnen, hockey, jazzdans, jiu jitsu, judo, kanoën, karate, kickboksen, korfbal, ritmisch gymnastiek, scouting, springgroep, streetdance, tafeltennis, tennis, volleybal, waterpolo en zwemmen.

Wethouder Sport Geert Meijering: “Het belangrijkste aan sporten, is dat het hartstikke leuk is. Daarnaast is het belangrijk bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Jeugd in Beweging is een goede manier om kinderen kennis te laten maken met sporten. Ik hoop natuurlijk dat ze dit daarna blijven doen!”

Digitaal inschrijven
Ook dit jaar wordt Jeugd in Beweging weer volledig digitaal aangeboden. Sinds drie jaar wordt er ingeschreven via sportpas.nl/kampen. Sportpas.nl/kampen is het platform waar alle actuele sportieve en culturele activiteiten voor de jeugd in de gemeente Kampen te vinden zijn. Ook de naschoolse activiteiten die de combinatiefunctionarissen in de wijken organiseren, zijn te vinden op sportpas.nl/kampen. Zo kan iedereen meedoen.

Jeugd in Beweging
Jeugd in Beweging is een project van Sportservice Kampen, de Kamper sportaanbieders en het basisonderwijs in Kampen.

Meer informatie
Voor meer informatie over Sportimpuls Kampen kan contact op worden genomen met Jenneke Bos via j.bos@kampen.nl of (038) 339 29 84.

...05-06-2014 | 15:45 uur

Leerlingen tuinieren in m2 tuin!

Het afgelopen jaar zijn in het kader van het project ‘Lekker Fit op School’ van Sportservice Kampen 11 m2 tuintjes geplaatst bij de scholen de Groenling, Wonderwijs, Fontein, Ambelt, Scala en Zaaier. Deze vierkantemetertuinen zijn een samenwerking tussen Mertens (pallets en potgrond), kwekerij Vahl (zaden) en Outlook Groenprojecten, die de m2 tuintjes heeft geplaatst.

In de vierkantemetertuin kunnen leerlingen gewassen kweken. Het mooie aspect van dit tuintje is dat leerlingen op kleine schaal kunnen ervaren hoe gewassen groeien en wanneer het geoogst moet worden. Alle scholen krijgen een bijbehorend lesprogramma gekregen dat is ontwikkeld door de Groene Welle in Zwolle met allerlei uitleg en opdrachten voor de kinderen.

Meer informatie:
www.outlookgroenprojecten.nl
www.kwekerijvahl.nl
www.mertens-groep.nl

...28-05-2014 | 13:23 uur

Een op de 6 sportverenigingen in Overijssel is vitaal

Bron: Vitaliteitsindex van de Verenigingsmonitor Overijssel. Een provinciaal onderzoek uitgevoerd door Sportservice Overijssel onder ruim 1300 sportverenigingen.

De sportverenigingen in Overijssel zijn over het algemeen positief over de toekomst, de sterkte en de financiële positie van hun club. Werving en behoud van vrijwilligers/kader en leden zijn de belangrijkste aandachtspunten voor verenigingen. Uit de Vitaliteitsindex en ABC-index blijkt dat bij een derde van de verenigingen voldoende potentie aanwezig is om door te groeien tot een vitaal actief betrokken club. Dit staat in de ‘Verenigingsmonitor Overijssel’ uitgevoerd door Sportservice Overijssel in opdracht van de Provincie Overijssel

De verenigingsmonitor Overijssel
De Verenigingsmonitor Overijssel brengt op een groot aantal thema’s de stand van zaken van sportverenigingen in beeld. In samenwerking met het Mulier Instituut zijn de Vitaliteitsindex en ABC index ontwikkeld, waarmee de vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen worden gemeten. De online vragenlijst is verspreid onder ruim 1300 sportverenigingen in de provincie Overijssel (respons 27%).

Sportservice Overijssel
Samen met de monitoren ‘Fit en Gezond in Overijssel’ en de Jeugdsportmonitor (tweejaarlijkse onderzoeken naar sport, bewegen en leefstijl van volwassenen en jongeren) is de Verenigingsmonitor Overijssel een terugkerend onderzoek van Sportservice Overijssel. De onderzoeken worden gebruikt als basis voor nieuw sportbeleid, monitoring van bestaand (sport) beleid en/of om te benchmarken.

Het rapport van het onderzoek 'verenigingsmonitor Overijssel' kunt u hier downloaden.

 

...14-05-2014 | 14:54 uur

Kampen start met Buurtsportcoaches

Wat zijn Buurtsportcoaches?
Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Combinatiefuncties worden nu ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur en zijn gericht op de jeugd. Buurtsportcoaches daarentegen mogen zich richten op meerdere doelgroepen, als het maar gericht is op  sport en bewegen of gezondheid. Denk hierbij aan verbindingen met (gezondheid)zorg, welzijn, kinderopvang en/of scholen. In heel Nederland gaan 2.900 Buurtsportcoaches actief aan de slag. Voor algemene informatie over deze regeling kunt u kijken op www.sportindebuurt.nl/buurtsportcoaches.

Buurtsportcoaches in Kampen
De gemeente Kampen wil graag dat de aan te stellen buurtsportcoaches goed aansluiten bij huidige projecten zoals de combinatiefunctionarissen en passen bij de huidige trends zoals wijkgericht werken. Voor sportverenigingen, het onderwijs en diverse andere maatschappelijk instellingen biedt dit wellicht nieuwe kansen. Het doel is in de gemeente Kampen in samenwerking met de maatschappelijke organisaties in totaal 2,15 fte aan buurtsportcoaches te realiseren. Er wordt met een normbedrag van  50.000 euro per  fte  gewerkt, waarvan de rijksoverheid  20.000 euro financiert. De overige 30.000 euro is cofinanciering van deelnemende (maatschappelijke) organisaties.

1e Aanvraagtermijn voor een buurtsportcoach loopt tot 1 juni 2014
U hebt nog tot 1 juni 2014 om een aanvraag in te dienen voor een buurtsportcoach. In januari is er een informatiebijeenkomst geweest, maar mocht uw organisatie dit gemist hebben of een aanvraag willen indienen kunt u contact opnemen met Frank Rooseboom via f.rooseboom@welzijnkampen.nl of 038-3325550.

Een BSC aanvragen?
Als uw organisatie een BSC wil aanvragen dan kan dat middels het invullen van een digitaal aanvraagformulier dat verkrijgbaar is via Frank Rooseboom. Of klik hieronder op de link naar het aanvraagformulier.

aanvraagformulier-buurtsportcoaches-kampen-2014---def.pdf

...14-05-2014 | 12:47 uur

Meld uw sport aan voor Jeugd in Beweging 2014

Bent u een sportaanbieder en wilt u ook (weer) de basisschooljeugd uit Kampen met uw sport- of beweegaanbod kennis laten maken? Doe dan mee met Jeugd in Beweging 2014. Met uw inzet willen we ook in 2014 de Kamper jeugd in beweging krijgen!

Klik hier om u direct aan te melden. De handleiding met alle informatie kunt u bij het aanmelden direct downloaden aan de linker kant in het menu. 

Wilt u  meer informatie over Jeugd in Beweging 2014? Neem dan contact op met Jenneke Bos via j.bos@kampen.nl of 038 - 3392984.

...14-05-2014 | 12:09 uur

Aanmelding Paralympische Talentdag

Heb je sportervaring, wilskracht en de motivatie om te winnen? Heb jij er alles voor over om een medaille te winnen tijdens de Paralympische Spelen? Meld je dan aan voor de Paralympische Talentdag op 25 mei in sportcentrum Papendal.

Tijdens deze dag beoordelen bondscoaches sporttalent in verschillende Paralympische sporten. Na afloop van de training wordt besproken wat de aanleg is voor de beoefende sport en hoe je aan de slag kan gaan om je binnen deze sport te ontwikkelen. Daarnaast zijn er van verschillende bonden stands aanwezig waar je informatie kunt krijgen over talentherkenning binnen de sport en kennis kunt maken met de coaches. Sporten die aanwezig zullen zijn: atletiek, wielrennen, tafeltennis, boccia, handboogschieten, schietsport, zitvolleybal en rolstoelbasketbal. Houd de website www.nocnsf.nl in de gaten voor overige sporten! NOC*NSF en de sportbonden bieden de meest kansrijke sporters de mogelijkheid om direct in het programma van de nationale selectie opgenomen te worden. Als een langere weg nodig is, wordt gezorgd voor een goede trainingssituatie.

Op deze dag wordt tevens beoordeeld of je handicap aansluit bij de handicapklassen die gebruikt worden in de Paralympische sport. Veel mensen met een lichte of juist zware handicap denken dat ze niet voor Paralympische sport in aanraking kunnen komen. Niets is minder waar, voor sommige sporten is het al mogelijk om deel te nemen als je 3 vingers mist of als je een chronische knie- of enkelblessure hebt. Ook met aandoeningen als MS of spierziektes mag je op de Paralympische Spelen actief zijn.

Wintersport 
Ben je na de Olympische en Paralympische Spelen van Sochi benieuwd wat jouw kansen zijn in de wintersporten, meld je dan aan voor de WintersportFUNdag op 18 mei in Zoetermeer. 

Neem voor meer informatie over aangepast sporten contact op met Loes Boetes, regiocoach aangepast sporten, tel.: 038 - 423 66 86 of stuur een e-mail naar aangepastsporten@sportservicezwolle.nl. Kijk voor het aangepaste sportaanbod op www.sportwijzeroverijssel.nl.

...06-05-2014 | 10:30 uur

Tweede ronde Sportimpuls Kampen

Sportservice Kampen stelt nogmaals € 40.000 subsidie beschikbaar om meer inwoners in beweging te krijgen. Organisaties met een goed plan om meer mensen regelmatig aan het sporten en/of bewegen te krijgen, kunnen gebruikmaken van Sportimpuls Kampen. In de eerste ronde begin dit jaar zijn 30 aanvragen ingediend, waarvan er 13 toegekend zijn voor een bedrag van ruim € 28.000. Met het resterende bedrag wil de gemeente organisaties nogmaals de kans geven een goed plan in te dienen.

Doel
Het doel van Sportimpuls Kampen is om de breedtesport in de gemeente Kampen te stimuleren. Het stimuleren van topsport en financieren en exploiteren van (sport)accommodaties vallen hier niet onder. Om het beschikbare geld goed in te zetten en aan te laten sluiten bij de behoefte van de inwoners, krijgen (sport)verenigingen, scholen, instellingen, stichtingen en overige (maatschappelijke) organisaties de kans een projectplan in te dienen. Juryvoorzitter Pieter Treep: “In de eerste ronde viel het ons op dat er geld werd aangevraagd voor bijvoorbeeld personeelskosten of bedrijfsmatige activiteiten. Ook zaten er projecten tussen, waarbij er nauwelijks sprake was van eigen financiering. Ook daar had de jury moeite mee. De jury let vooral op slimme samenwerkingsverbanden, zoals buurt-school, en activiteiten die niet eenmalig zijn. Het gaat echt om een beweegactiviteit, waarbij een sportstimulerend effect bereikt wordt. We geven dan een financiële impuls om de activiteit van de grond te krijgen, waarbij we het idee moeten hebben dat de activiteit daarna structureel wordt doorgezet.”

Aanvragen
Klik hier voor het aanvraagformulier. U kunt tot uiterlijk 15 juni 2014 een aanvraag indienen. Alle aanvragen worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. Uiterlijk 1 juli 2014 ontvangen u bericht of het gevraagde bedrag (gedeeltelijk) is toegekend.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Sportimpuls Kampen kan contact op worden genomen met Jenneke Bos via j.bos@kampen.nl of (038) 339 29 84.


 

 

...12-03-2014 | 10:45 uur

14 april themabijeenkomst ''Omgaan met moeilijk gedrag''

Bent u jeugdtrainer of jeugdbestuurslid? Meld u dan aan voor de themabijeenkomst "omgaan met moeilijk gedrag" op maandag 14 april. 

Veel verenigingen in Kampen beschikken over jeugdleden. Onder deze jeugdleden bevinden zich ook een aantal kinderen die tijdens de trainingen en wedstrijden onbewust moeilijk gedrag vertonen. Deze kinderen volgen vaak speciaal onderwijs en slokken veel aandacht op van de trainer/ begeleider wat ten koste gaat van de anderen in de groep. Alleen is de vereniging met haar trainers en begeleiders niet altijd deskundig genoeg om met deze kinderen om te gaan. Freek Braam geeft deze avond op praktische en interactieve wijze handige tips en adviezen hoe om te gaan met kinderen die moeilijk gedrag vertonen. Daarnaast stellen we u graag voor aan de regionale sportcoach aangepast sporten en maakt u kennis met een aantal combinatiefunctionarissen van Sportservice Kampen die uw vereniging kunnen ondersteunen op de onderwerpen didactiek, jongeren met een beperking en jongerencultuur. Deze avond is bedoeld voor jeugdtrainers en/of jeugdbestuursleden.

Datum en locatie: 14 april van 19.30-22.00 uur bij vv Dos Kampen.

Aanmelden: Mail naam en contactgegevens naar sportservice@kampen.nl
(max. 2 aanmeldingen per vereniging.)


 

...12-03-2014 | 10:45 uur

Sportimpuls Kampen 2014

Scholen, (sport)verenigingen, instellingen, stichtingen en overige (maatschappelijke) organisaties met een goed plan om meer mensen regelmatig aan het sporten en/of bewegen te krijgen, kunnen gebruik maken van de Sportimpuls Kampen en financiering aanvragen voor hun activiteit, evenement, programma of project. We hebben hiervoor € 60.000,- beschikbaar.

Het doel van de Sportimpuls Kampen is om de breedtesport in de gemeente Kampen te stimuleren. Om het beschikbare geld goed in te zetten en aan te laten sluiten bij de behoefte van de inwoners krijgen (sport)verenigingen, scholen, instellingen, stichtingen en overige (maatschappelijke) organisaties de kans een projectplan in te dienen. Of er nu € 100,- of € 1.000,- wordt aangevraagd, belangrijk is dat het plan een goede bijdrage levert aan het – het liefst – blijvend in beweging krijgen van onze inwoners.

De beschikbaar gestelde subsidie van in totaal € 60.000 is alleen bedoeld om de breedtesport te stimuleren. Het stimuleren van topsport en financieren en exploiteren van (sport)accommodaties vallen hier niet onder.

Aanvragen
Organisaties kunnen tot uiterlijk 16 maart 2014 een aanvraag indienen. Alle aanvragen worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. Uiterlijk 1 april 2014 ontvangen zij bericht of het gevraagde bedrag (gedeeltelijk) is toegekend. Het aanvraagformulier vindt u hier.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Sportimpuls Kampen of het aanvraagformulier kan contact op worden genomen met Jenneke Bos via j.bos@kampen.nl of (038) 339 29 84.