In november 2020 was er een pilot op vier basisscholen in de gemeente Kampen. Dit was een succes. Ruim 600 kinderen zijn toen getest op springen, balanceren, zijwaarts verplaatsen en hand-oog coördinatie. De werkgroep ‘Een leven lang bewegen’ van het Kamper Leefstijlakkoord zorgde ervoor dat bijna alle basisscholen met een vakleerkracht in de gemeente akkoord gingen met het afnemen van de BLOC-test. Er wordt samengewerkt tussen Sportservice Kampen, Talentenregisseurs Overijssel, Landstede Sport en Bewegen en Kinderfysiotherapie Kampen. Inmiddels zijn alle metingen succesvol afgerond op 18 scholen. Totaal hebben 3050 leerlingen meegedaan.

Brede motorische ontwikkeling

Met eerder genoemde partijen van de werkgroep is het traject tot stand gekomen. Daphne Noordman, vakleerkracht bewegingsonderwijs, zit in de werkgroep. Noordman: “Er is bewezen dat wanneer je motorisch goed ontwikkeld bent als kind, je later langer en met meer plezier blijft bewegen.” Uit de meting komt een bepaalde score die gekoppeld is aan diverse doorverwijsmogelijkheden voor de kinderen. Denk aan fysiotherapie, ClubXtra, het reguliere sportaanbod en een talentprogramma. Noordman: “We willen voor elk kind een passend aanbod creëren na schooltijd. In de gymlessen op school proberen we de kinderen zo goed mogelijk uit te dagen op zijn of haar eigen niveau. Door plezier en succeservaringen hopen we dat kinderen na schooltijd ook blijven sporten en bewegen.”

Beeld

Uiteraard hebben de vakleerkrachten wel een beeld van de motorische vaardigheden van hun leerlingen. Maar dit staat niet zwart op wit, zegt Noordman. “Dit helpt het ons een nog beter beeld te krijgen en daarmee aan de slag te gaan.” Alle scholen met een vakleerkracht hebben deelgenomen. Daardoor kunnen de vakleerkrachten hun activiteiten in de lessen specifieker aanbieden. Scoort een school of een wijk bijvoorbeeld minder goed op balans, dan kan daar meer aandacht aan geschonken worden tijdens gymlessen of buitenschoolse activiteiten.

Toekomst 

Als het aan de vakleerkrachten van Sportservice Kampen ligt, worden de BLOC-testen jaarlijks uitgevoerd. De school heeft er zelf weinig werk aan. Wat elke school wel op haar eigen manier wil doen: de doorverwijzing naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ClubXtra of Cool2bFit. Daar is ook de ruimte en mogelijkheid voor. Noordman heeft plannen voor de toekomst: “Het zou fantastisch zijn als we ook een totaalbeeld krijgen: hoe vaak en waar sporten kinderen na schooltijd? Zijn ze lid van een sportclub of bewegen ze in de openbare ruimte. Welke wensen hebben ze nog? Zo kunnen wij ze begeleiden naar de juiste plek om met plezier te sporten of te bewegen.”