Nadat Kampen in 2019 het Kamper Sportakkoord lanceerde, breiden we dit in 2021 uit naar een Kamper Leefstijlakkoord. Doel van het leefstijlakkoord is om inwoners gezonde(re) keuzes te bieden en te laten maken, waardoor ze minder ziek worden, minder zorg nodig hebben en het goede voorbeeld geven aan hun kinderen.

Het Leefstijlakkoord is gericht op thema’s als alcoholgebruik, roken en overgewicht en mentale/fysieke gezondheid. Samen met alle partners gaan we voor een commitment vanuit de gehele samenleving en leggen we verbindingen tussen verschillende domeinen. Ook meedoen? Meld je dan aan via g.vanolst@kampen.nl