Buurtsportcoaches

 

Vanaf 2012 werken er in Kampen 15 combinatiefunctionarissen, samen goed voor 11,1 Fte. Deze functionarissen zijn gericht op jeugd en zorgen gezamenlijk voor een sport- en cultuuraanbod. De overkoepelende doelstelling vanuit de gemeente Kampen is om zoveel mogelijk kinderen structureel te laten sporten en bewegen en in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Dit proberen we gezamenlijk met het regulier en speciaal onderwijs, de culturele instellingen, Welzijn Kampen en zoveel mogelijk lokale verenigingen te realiseren.

 

Doelgroepen

Jeugd (0-12 jaar)

Door de inzet van 5 combinatiefunctionarissen op 17 basisscholen krijgen veel kinderen in Kampen inmiddels op een hoog niveau bewegingsonderwijs en kunnen ze daarnaast deelnemen aan allerlei  buitenschoolse activiteiten. De jeugd maakt zo kennis met verschillende sportieve en culturele activiteiten, wat zowel de gezondheid en creativiteit bevordert van de deelnemers, maar tevens doorstroming naar de lokale verenigingen oplevert. Dit zal o.a. tot stand komen door het stimuleren van de samenwerking en afstemming tussen de aanbieders van sport- en beweegactiviteiten en het onderwijs.

Jongeren (12-19 jaar)

Welzijn Kampen biedt via meerdere combinatiefunctionarissen buurtsportwerk aan, gericht op jongeren. Zoals het woord al aangeeft is het sporten in de buurt en is ontmoeting en kennismaking vaak belangrijker dan winnen. Sport wordt hier duidelijk ingezet als middel, niet als doel. Het Cruyff Court toernooi is een mooi voorbeeld van een activiteit waarbij Fair Play voorop staat. Het buurtsportwerk is niet aan een plek gebonden maar kan door heel Kampen worden ingezet.

Speciaal onderwijs

Op de Trimaran en Ichthus Pro werken 3 combinatiefunctionarissen. Zij laten hun leerlingen door middel van het project Special Heroes kennismaken met verschillende sporten en waarna ze zo mogelijk door kunnen stromen naar een vereniging.

Kunst & Cultuur

Quintus, centrum voor kunsteducatie heeft 3 combinatiefunctionarissen in dienst die op de basisscholen muzieklessen en drama aanbieden. Elke basisschool in de gemeente Kampen kan gratis een half jaar van dit aanbod gebruik maken om zo de kinderen hun creatieve talenten te ontplooien. Daarnaast is er een combinatiefunctionaris in dienst bij Quintus die namens de culturele instellingen Stedelijk Muesum, Stadsgehoorzaal, Gemeentearchief en Bilbiotheek zorgt voor samenwerking met het middelbaar onderwijs.

 

Wie werkt waar?

Hieronder een overzicht van alle combinatiefunctionarissen met de wijken en organisaties waar ze werkzaam zijn.angenitadaphnebdaphnen

Angenita Lemstra                      Daphne Best                               Daphne Noordman
Buurtsportcoach                        Buurtsportcoach                        Buurtsportcoach

estherfrank

Esther Voet                                   Frank Rooseboom
Buurtsportcoach                         Coördinator Buurtsportcoaches

 

christylilianwatze

Christy Schilder                         Lilian Lamberts                         Watze van Vlijmen
Vakleerkracht                             Vakleerkracht                            Vakleerkracht

Maarten Kloppers                       Inge Vreugdenhill                       Rene vd Kamp 
Vakleerkracht                              Vakleerkracht                             Vakleerkracht

 

 

19-10-2020 | 10:21 uur

Webinar "Het Moet Heel Snel Heel Anders!" - Ference van Damme

Schrijf je hier in.

Het zijn roerige tijden voor verenigingen en stichtingen! De maatschappij verandert in rap tempo en vooral op het gebied van communicatie gebeurt er veel.
Hoe betrekken we leden en deelnemers en hoe communiceren we met ze? 
Willen mensen nog wel vrijwilligerswerk doen?
Bestaat onze club nog wel over 10 jaar?
We moeten verjongen, maar hoe dan?

Het wordt tijd om de boel op te schudden!

Luister naar Ferenc en laat je inspireren, maar stel ook kritische vragen!

Benieuwd wie Ferenc van Damme is? Klik op onderstaande link: 
https://www.nederlandkantelt.nl/kantelvoorbeelden/ferenc-van-damme/

 

25-02-2020 | 09:56 uur

Wat kunnen wij doen om kinderen te laten spelen?

Een inspirerende avond voor iedereen die kinderen heeft, met kinderen werkt of kinderen verzorgd.
Marianne de Valck met Adviesbureau Spelen en Speelgoed zal u op een interactieve inspireren, laten meedenken en lachen.
Wilt u deze avond niet missen? Meldt u hier aan.
Toegang is gratis. Aanmelden niet verplicht, wel wenselijk.