Combinatiefunctionarissen

 

Vanaf 2012 werken er in Kampen 15 combinatiefunctionarissen, samen goed voor 11,1 Fte. Deze functionarissen zijn gericht op jeugd en zorgen gezamenlijk voor een sport- en cultuuraanbod. De overkoepelende doelstelling vanuit de gemeente Kampen is om zoveel mogelijk kinderen structureel te laten sporten en bewegen en in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Dit proberen we gezamenlijk met het regulier en speciaal onderwijs, de culturele instellingen, Welzijn Kampen en zoveel mogelijk lokale verenigingen te realiseren.

 

Doelgroepen

Jeugd (0-12 jaar)

Door de inzet van 5 combinatiefunctionarissen op 17 basisscholen krijgen veel kinderen in Kampen inmiddels op een hoog niveau bewegingsonderwijs en kunnen ze daarnaast deelnemen aan allerlei  buitenschoolse activiteiten. De jeugd maakt zo kennis met verschillende sportieve en culturele activiteiten, wat zowel de gezondheid en creativiteit bevordert van de deelnemers, maar tevens doorstroming naar de lokale verenigingen oplevert. Dit zal o.a. tot stand komen door het stimuleren van de samenwerking en afstemming tussen de aanbieders van sport- en beweegactiviteiten en het onderwijs.

Jongeren (12-19 jaar)

Welzijn Kampen biedt via meerdere combinatiefunctionarissen buurtsportwerk aan, gericht op jongeren. Zoals het woord al aangeeft is het sporten in de buurt en is ontmoeting en kennismaking vaak belangrijker dan winnen. Sport wordt hier duidelijk ingezet als middel, niet als doel. Het Cruyff Court toernooi is een mooi voorbeeld van een activiteit waarbij Fair Play voorop staat. Het buurtsportwerk is niet aan een plek gebonden maar kan door heel Kampen worden ingezet.

Speciaal onderwijs

Op de Trimaran en Ichthus Pro werken 3 combinatiefunctionarissen. Zij laten hun leerlingen door middel van het project Special Heroes kennismaken met verschillende sporten en waarna ze zo mogelijk door kunnen stromen naar een vereniging.

Kunst & Cultuur

Quintus, centrum voor kunsteducatie heeft 3 combinatiefunctionarissen in dienst die op de basisscholen muzieklessen en drama aanbieden. Elke basisschool in de gemeente Kampen kan gratis een half jaar van dit aanbod gebruik maken om zo de kinderen hun creatieve talenten te ontplooien. Daarnaast is er een combinatiefunctionaris in dienst bij Quintus die namens de culturele instellingen Stedelijk Muesum, Stadsgehoorzaal, Gemeentearchief en Bilbiotheek zorgt voor samenwerking met het middelbaar onderwijs.

 

Wie werkt waar?

Hieronder een overzicht van alle combinatiefunctionarissen met de wijken en organisaties waar ze werkzaam zijn.

Doelgroep / werkgebied Organisatie(s)

Combinatiefunctionarissen

Doelgroep / werkgebied:

 • Stadhuis

Organisatie(s):

 • Sportservice Kampen

(pas)-foto-website-sportservice-kampen---2

Jenneke Bos

  

Doelgroep / werkgebied:

 • Basisscholen Kampen
 • Voortgezet Onderwijs (VO)

Organisatie(s):

 • Quintus
 • Sambiq (VO)

Trudi Brink - cultuur (VO)

Susannah Iseger - theater

Karen Reinders - muziek

Ren� Lorist

René Lorist - muziek

 

 

Doelgroep / werkgebied:

 • Jongeren Kampen

Organisatie(s):

 • Welzijn Kampen

Cindy Camphens

Cindy Camphens

Michel van Olst

Michel van Olst

jordy-habekotte

Jordy Habekotte

Doelgroep / werkgebied:

 • Speciaal onderwijs

Organisatie(s):

 • Prisma

Ren� van der Kamp

René van der Kamp

 

 

Doelgroep / werkgebied:

 • Onderwijs (VO)

Organisatie(s):

 • Ichthus, afdeling PRO

Roy Bloem

Roy Bloem

  

Wijken (buitenschoolse activiteiten):

 • Onderdijks
 • Flevowijk
 • De Maten
 • Cellesbroek

Scholen (vakleerkracht):

 • Het Stroomdal
 • Willem van Oranje
 • De Mirt

Angenita Lemstra

Angenita Lemstra

  

Scholen (vakleerkracht):

 • CBS Rehoboth
 • De Fontein
 • Kon. Emmaschool
 • DS. J. van der Wendeschool
 • De Mirt
 • Marnixschool

Maarten Kloppers

Maarten Kloppers

  

Scholen (vakleerkracht):

 • De Morgenster
 • Dirk van Dijkschool
 • De Wegwijzer
 • Engelenbergschool
 • Het Scala

 

 

 

Mike v/d Haar

 

 

Scholen (vakleerkracht):

 • CNS De Groenling
 • KBS de IJsselster
 • OBS Wonderwijs

daphne-noordman

Daphne Noordman

  

Scholen (vakleerkracht):

 • Prinses Julianaschool
 • Dr. Bouwmanschool
 • Dirk van Dijkschool
 • Het Prisma

 

 

 

 

 

  

Scholen (vakleerkracht):

 • OBS Villa Nova

 

Esther Voet

  

>> toon alle nieuwsberichten
25-02-2020 | 09:56 uur

Wat kunnen wij doen om kinderen te laten spelen?

Een inspirerende avond voor iedereen die kinderen heeft, met kinderen werkt of kinderen verzorgd.
Marianne de Valck met Adviesbureau Spelen en Speelgoed zal u op een interactieve inspireren, laten meedenken en lachen.
Wilt u deze avond niet missen? Meldt u hier aan.
Toegang is gratis. Aanmelden niet verplicht, wel wenselijk.

06-12-2018 | 16:51 uur

Meld de (inter)nationale sportkampioenen 2018 aan voor huldiging

Elk jaar zet de gemeente Kampen alle (inter)nationale kampioenen van het afgelopen jaar in het zonnetje. Ieder jaar volgen wij zo goed mogelijk alle sportprestaties. Om niemand te vergeten roepen we u op om sportkampioenen uit 2018 aan te melden.
Kent u een sporter die in 2018 (inter)nationaal kampioen is geworden op het hoogste sportniveau? Meld hem of haar dan aan voor de jaarlijkse huldiging van de kampioenen.

Voorwaarden:

Sporters die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd en voor deze huldiging in aanmerking komen zijn sporters die:

 • in 2018 (inter)nationaal kampioen zijn geworden op een officieel NK, EK of WK;
 • de prestatie hebben geleverd in de hoogst mogelijke categorie, divisie of discipline binnen de sport van zijn/haar leeftijdscategorie;
 • op moment van de prestatie inwoner zijn van de gemeente Kampen.

Wilt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk zondag 20 januari 2019 de volgende gegevens doorgeven:

 • naam van de sporter(s);
 • postadres van de sporter(s), om de sporter(s) persoonlijk uit te nodigen voor de huldiging;
 • prestatie die geleverd is, inclusief evt. klasse, discipline, afstand en/of leeftijdscategorie.
 • één actiefoto van de sporter(s) van minimaal 1 MB bestandsgrootte.

  Deze gegevens kunt u per e-mail verzenden naar: l.vanommen@kampen.nl.

  Heeft u geen actiefoto van de sporter(s)? Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit door te geven, zodat er een afspraak met onze fotograaf gemaakt kan worden om een actiefoto te maken.

  Aanmelden kan tot en met zondag 20 januari 2019.

  De kampioenen van 2018 worden gehuldigd tijdens de Kamper Sportverkiezing op donderdagavond 7 maart 2019 in de Stadsgehoorzaal, Kampen.

22-11-2018 | 17:53 uur

Informatie subsidie sport

Heeft u vragen over de subsidie voor bouw- en onderhoud sportaccommodaties die u vanaf 2 januari als sportaanbieder kan aanvragen? Maak dan gebruik van één van de inloopmomenten op: 

- donderdag 22 november van 19.15 - 20.00 uur, Stadhuis Kampen (voorafgaande aan de BHV avond)
- maandag 26 november van 18.15 - 19.00 uur, Stadskazerne Kampen (voorafgaande aan het Sportakkoord)
- donderdag 13 december van 19.15 - 20.00 uur,  Stadskazerne Kampen (voorafgaande aan de ALV van de Sportraad Kampen)

14-11-2018 | 14:18 uur

Werk mee aan het Kamper Sportakkoord

Is de sport voor iedereen in Kampen toegankelijk? Hoe ziet de vereniging voor de toekomst eruit? Hoe kan de openbare ruimte sporten en bewegen stimuleren? Gemeente Kampen en Sportservice Kampen roepen verenigingen, sportscholen, welzijns- en zorginstellingen, bedrijven en scholen maar vooral de Kamper sporters zelf op om mee te werken aan het Kamper Sportakkoord op maandagavond 26 november vanaf 19.00 uur in de Stadskazerne aan de Oudestraat in Kampen.

Het Kamper Sportakkoord is er op gericht op sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor alle Kampenaren. Een Kamper Sportakkoord dat niet alleen op papier staat, maar meteen in de praktijk kan worden gebracht. Het moet mensen in beweging zetten! Aan de hand van vijf thema’s gaan we hierover met elkaar nadenken:

 • Inclusief sporten en bewegen
 • Duurzame sportinfrastructuur
 • Vitale aanbieders
 • Positieve sportcultuur
 • Van jongs af aan vaardig in beweging

Programma

19.00 uur:           Inloop met koffie en thee

19.15 uur:           Aftrap door wethouder Geert Meijering

19.25 uur:           Trends en ontwikkelingen in de thema’s door Margot van Beusekom

20.00 uur:           Aan de slag met de thematafels (deel 1)

20.30 uur:           Pauze

20.35 uur:         Aan de slag met de thematafels (deel 2)

21.05 uur:           Plenaire terugkoppeling uitkomsten

21.20 uur:           Afsluiting

21.30 uur:           Tijd voor een hapje en een drankje

Dus, ben je een sporter of beweeg je graag, georganiseerd of ongeorganiseerd, in je eigen tijd of met een groep of bij een vereniging? Of ben je een bestuurder van een vereniging of particuliere of zelfstandige sportaanbieder in Kampen? Werk dan mee aan het Kamper Sportakkoord. Sport verenigt Kampen en Kampen verenigt zich in het Kamper Beweeg- en Sportakkoord.

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar sportservice@kampen.nl

Bekijk hier de promofilm

Meer informatie?
Neem contact op met Sportservice Kampen via sportservice@kampen.nl of bel met 038-3392981