Buurtsportcoaches

 

Vanaf 2012 werken er in Kampen 15 combinatiefunctionarissen, samen goed voor 11,1 Fte. Deze functionarissen zijn gericht op jeugd en zorgen gezamenlijk voor een sport- en cultuuraanbod. De overkoepelende doelstelling vanuit de gemeente Kampen is om zoveel mogelijk kinderen structureel te laten sporten en bewegen en in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Dit proberen we gezamenlijk met het regulier en speciaal onderwijs, de culturele instellingen, Welzijn Kampen en zoveel mogelijk lokale verenigingen te realiseren.

 

Doelgroepen

Jeugd (0-12 jaar)

Door de inzet van 5 combinatiefunctionarissen op 17 basisscholen krijgen veel kinderen in Kampen inmiddels op een hoog niveau bewegingsonderwijs en kunnen ze daarnaast deelnemen aan diverse buitenschoolse activiteiten. De jeugd maakt zo kennis met verschillende sportieve en culturele activiteiten, wat zowel de gezondheid en creativiteit bevordert van de deelnemers, maar tevens doorstroming naar de lokale verenigingen oplevert. Dit zal o.a. tot stand komen door het stimuleren van de samenwerking en afstemming tussen de aanbieders van sport- en beweegactiviteiten en het onderwijs.

Jongeren (12-19 jaar)

Welzijn Kampen biedt via meerdere combinatiefunctionarissen buurtsportwerk aan, gericht op jongeren. Zoals het woord al aangeeft is het sporten in de buurt en is ontmoeting en kennismaking vaak belangrijker dan winnen. Sport wordt hier duidelijk ingezet als middel, niet als doel. In IJsselmuiden is Jeugdhonk The Take een mooi voorbeeld, maar het buurtsportwerk is niet aan één plek gebonden maar kan door heel Kampen worden ingezet. Zo worden er geregeld activiteiten in de wijken georganiseerd onder de naam "Boemerang". 

Speciaal onderwijs

Op Het Prisma en Ichthus College Praktijkonderwijs werken 3 combinatiefunctionarissen. Zij laten hun leerlingen door middel van het project Special Heroes kennismaken met verschillende sporten en waarna ze zo mogelijk door kunnen stromen naar een vereniging.

Kunst & Cultuur

Quintus, centrum voor kunsteducatie heeft 3 combinatiefunctionarissen in dienst die op de basisscholen muzieklessen en drama aanbieden. Elke basisschool in de gemeente Kampen kan gratis een half jaar van dit aanbod gebruik maken om zo de kinderen hun creatieve talenten te ontplooien. Daarnaast is er een combinatiefunctionaris in dienst bij Quintus die namens de culturele instellingen Stedelijk Muesum, Stadsgehoorzaal, Gemeentearchief en Bilbiotheek zorgt voor samenwerking met het middelbaar onderwijs.

 

Wie werkt waar?

Hieronder een overzicht van alle combinatiefunctionarissen met de wijken en organisaties waar ze werkzaam zijn.daphnebdaphnen

Daphne Best                               Daphne Noordman
Buurtsportcoach                        Buurtsportcoach

estherfrank

Esther Voet                                   Frank Rooseboom
Buurtsportcoach                         Coördinator Buurtsportcoaches

 

christylilianwatze

Christy Schilder                         Lilian Lamberts                         Watze van Vlijmen
Vakleerkracht                             Vakleerkracht                            Vakleerkracht

Maarten Kloppers                       Inge Vreugdenhill                       Rene vd Kamp 
Vakleerkracht                              Vakleerkracht                             Vakleerkracht
 

 

Stage

Het is mogelijk om stage te lopen bij Sportservice Kampen. We hebben verschillende mogelijkheden. Zowel op het stadhuis als in de praktijk bij het Beweegteam met buurtsportcoaches.
Neem hiervoor contact op met Buurtsportcoach Daphne Noordman bsc.daphne@hotmail.com . 

 

>> toon alle nieuwsberichten
04-02-2021 | 16:11 uur

Go Ahead Kampen start met clubkadercoach

Gertjan, voorzitter van het Jeugdbestuur vertelt: "Ons jeugdbeleidsplan is erop gericht dat iedereen op zijn eigen niveau plezier heeft in het voetballen bij Go-Ahead Kampen. Wij vinden als vereniging dat wij moeten streven naar een gelijkwaardigere opleiding
voor alle spelers en speelsters. Wij zijn daarom begonnen om op basis van het project Gelijke Kansen jeugdvoetbal van de KNVB de faciliteiten voor jeugdspelers zo gelijk als mogelijk te verdelen. Om deze ontwikkeling verder te brengen is ondersteuning van de grote groep veelal vrijwillige jeugdtrainers zonder opleiding belangrijk. Zij vervullen een belangrijke taak binnen het verenigingsleven van Go-Ahead Kampen, maar zouden hun taak nog veel beter kunnen doen. Door hen direct te ondersteunen en te begeleiden bij het geven van trainingen wordt het leuker om trainer te zijn en wordt een positief en pedagogische sportcultuur binnen Go-Ahead Kampen verder versterkt.  Door clubkadercoaches in te zetten krijgen trainers betere begeleiding met als uiteindelijk doel het sportplezier te vergroten en de uitstroom bij Go-Ahead Kampen te beperken. Dankzij de bijdrage vanuit het sportakkoord is Go-Ahead Kampen hiermee een van de eerste (voetbal)verenigingen in de wijde omtrek die actief met een clubkadercoach aan de slag gaat.

 

 

01-12-2020 | 10:28 uur

Cursus Sociale Hygiëne

Data cursus: di 16 en 23 maart (digitaal). Examen (fysiek): di 6 april 20.00 - 22.00 uur (onder voorbehoud van de coronamaatregelen)

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur (instructie avonden)
Locatie: De 2 cursusavonden zijn digitaal, het examen is fysiek in Kampen
Kosten: 75 euro per persoon, inclusief boekenpakket en examen

Omschrijving
Bij voldoende deelname (minimaal 10 deelnemers) wordt er in het voorjaar van 2021 een cursus Sociale Hygiëne georganiseerd in Kampen. De cursus is in eerste instanties bedoeld voor de sportverenigingen van Kampen, als er plekken vrij blijven mogen ook overige maatschappelijke organisaties, met een locatie waar alcohol geschonken wordt, zich aanmelden. De cursus is afgestemd op het examen Sociale Hygiëne van de SVH en leidt op voor het landelijk examen. Op de derde avond in maart (datum wordt afgestemd met de deelnemers) vindt het examen in een locatie in Kampen plaats. Het betreft 2 (digitale) cursusavonden van 19.30-21.30 uur op dinsdag 2 en 16 februari.

Meer informatie
Wilt u meer info over de cursusinhoud, dank kunt u kijken op de website www.socialehygienenoordnederland.com of contact opnemen met Frank Rooseboom, zie contactgegevens hieronder.

Aanmelden
U kunt zich tot 31 januari 2021 aanmelden via dit formulier: 
Aanmeldformulier Sociale Hygiëne
 

Met vriendelijke groet,

Frank Rooseboom
Verenigingsondersteuner Sportservice Kampen
E f.rooseboom@welzijnkampen.nl
M 06-52043231

24-11-2020 | 16:26 uur

Uitnodiging interactieve webinars

De sportwereld begeeft zich in vreemde, onvoorspelbare tijden die vragen om een groot aanpassingsvermogen
en andere kennis. Om jouw sportorganisatie hierbij te ondersteunen nodigen we je graag uit om aan te sluiten
bij een of meerdere van de georganiseerde (kosteloze) webinars die plaatsvinden in november en december.

Klik hier om naar het overzicht van de webinars te gaan.

24-11-2020 | 16:14 uur

Uitreiking Overijsselse Vrijwilligersprijs

Wit-Blauw is een voorbeeldclub in de gemeente Kampen omdat zij als een van de eerste verenigingen gestart zijn met Clubkadercoaching. De clubkadercoaches dragen bij aan een positieve sportcultuur en een veilige pedagogische omgeving waarin zowel de kinderen als de trainers worden begeleid en ondersteund! Klik hier om het gehele bericht te lezen.

Naast Wit-Blauw ontvingen ook de gastvrouwen van de begraafplaats en het Praatcafé in de Bibliotheek dezelfde prijs.
Van harte gefeliciteerd!