Combinatiefunctionarissen

 

Vanaf 2012 werken er in Kampen 15 combinatiefunctionarissen, samen goed voor 11,1 Fte. Deze functionarissen zijn gericht op jeugd en zorgen gezamenlijk voor een sport- en cultuuraanbod. De overkoepelende doelstelling vanuit de gemeente Kampen is om zoveel mogelijk kinderen structureel te laten sporten en bewegen en in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Dit proberen we gezamenlijk met het regulier en speciaal onderwijs, de culturele instellingen, Welzijn Kampen en zoveel mogelijk lokale verenigingen te realiseren.

 

Doelgroepen

Jeugd (0-12 jaar)

Door de inzet van 5 combinatiefunctionarissen op 17 basisscholen krijgen veel kinderen in Kampen inmiddels op een hoog niveau bewegingsonderwijs en kunnen ze daarnaast deelnemen aan allerlei  buitenschoolse activiteiten. De jeugd maakt zo kennis met verschillende sportieve en culturele activiteiten, wat zowel de gezondheid en creativiteit bevordert van de deelnemers, maar tevens doorstroming naar de lokale verenigingen oplevert. Dit zal o.a. tot stand komen door het stimuleren van de samenwerking en afstemming tussen de aanbieders van sport- en beweegactiviteiten en het onderwijs.

Jongeren (12-19 jaar)

Welzijn Kampen biedt via meerdere combinatiefunctionarissen buurtsportwerk aan, gericht op jongeren. Zoals het woord al aangeeft is het sporten in de buurt en is ontmoeting en kennismaking vaak belangrijker dan winnen. Sport wordt hier duidelijk ingezet als middel, niet als doel. Het Cruyff Court toernooi is een mooi voorbeeld van een activiteit waarbij Fair Play voorop staat. Het buurtsportwerk is niet aan een plek gebonden maar kan door heel Kampen worden ingezet.

Speciaal onderwijs

Op de Trimaran en Ichthus Pro werken 3 combinatiefunctionarissen. Zij laten hun leerlingen door middel van het project Special Heroes kennismaken met verschillende sporten en waarna ze zo mogelijk door kunnen stromen naar een vereniging.

Kunst & Cultuur

Quintus, centrum voor kunsteducatie heeft 3 combinatiefunctionarissen in dienst die op de basisscholen muzieklessen en drama aanbieden. Elke basisschool in de gemeente Kampen kan gratis een half jaar van dit aanbod gebruik maken om zo de kinderen hun creatieve talenten te ontplooien. Daarnaast is er een combinatiefunctionaris in dienst bij Quintus die namens de culturele instellingen Stedelijk Muesum, Stadsgehoorzaal, Gemeentearchief en Bilbiotheek zorgt voor samenwerking met het middelbaar onderwijs.

 

Wie werkt waar?

Hieronder een overzicht van alle combinatiefunctionarissen met de wijken en organisaties waar ze werkzaam zijn.

Doelgroep / werkgebied Organisatie(s)

Combinatiefunctionarissen

Doelgroep / werkgebied:

 • Stadhuis

Organisatie(s):

 • Sportservice Kampen

(pas)-foto-website-sportservice-kampen---2

Jenneke Bos

  

Doelgroep / werkgebied:

 • Basisscholen Kampen
 • Voortgezet Onderwijs (VO)

Organisatie(s):

 • Quintus
 • Sambiq (VO)

Trudi Brink - cultuur (VO)

Susannah Iseger - theater

Karen Reinders - muziek

Ren� Lorist

René Lorist - muziek

 

 

Doelgroep / werkgebied:

 • Jongeren Kampen

Organisatie(s):

 • Welzijn Kampen

Cindy Camphens

Cindy Camphens

Michel van Olst

Michel van Olst

jordy-habekotte

Jordy Habekotte

Doelgroep / werkgebied:

 • Speciaal onderwijs

Organisatie(s):

 • Prisma

Ren� van der Kamp

René van der Kamp

 

 

Doelgroep / werkgebied:

 • Onderwijs (VO)

Organisatie(s):

 • Ichthus, afdeling PRO

Roy Bloem

Roy Bloem

  

Wijken (buitenschoolse activiteiten):

 • Onderdijks
 • Flevowijk
 • De Maten
 • Cellesbroek

Scholen (vakleerkracht):

 • Het Stroomdal
 • Willem van Oranje
 • De Mirt

Angenita Lemstra

Angenita Lemstra

  

Scholen (vakleerkracht):

 • CBS Rehoboth
 • De Fontein
 • Kon. Emmaschool
 • DS. J. van der Wendeschool
 • De Mirt
 • Marnixschool

Maarten Kloppers

Maarten Kloppers

  

Scholen (vakleerkracht):

 • De Morgenster
 • Dirk van Dijkschool
 • De Wegwijzer
 • Engelenbergschool
 • Het Scala

 

 

 

Mike v/d Haar

 

 

Scholen (vakleerkracht):

 • CNS De Groenling
 • KBS de IJsselster
 • OBS Wonderwijs

daphne-noordman

Daphne Noordman

  

Scholen (vakleerkracht):

 • Prinses Julianaschool
 • Dr. Bouwmanschool
 • Dirk van Dijkschool
 • Het Prisma

 

 

 

 

 

  

Scholen (vakleerkracht):

 • OBS Villa Nova

 

Esther Voet