Aangepast-sporten


Sporten is gezond voor iedereen en in het bijzonder voor sporters met een beperking! Wat sporten allemaal nog meer kan betekenen voor een individu is ongekend. Door deel te nemen aan sportactiviteiten kom je gemakkelijk in contact met andere sporters. Daarnaast biedt het je de kans om te ontdekken wat je allemaal kunt en door jezelf te overtreffen kan je gevoel van eigenwaarde enorm toenemen. Maar voor ons staat met name plezier en vermaak centraal binnen het sporten.

Activiteitenaanbod: Sportwijzer Overijssel

Alle activiteiten in Kampen en omgeving die bij ons bekend zijn, kunt u vinden in de regionale Sportwijzer Overijssel. Er is een overzicht van activiteiten in heel de provincie Overijssel gemaakt die u in de online Sportwijzer terug kunt vinden. Niet iedere (aangepaste)sport is in elke gemeente te beoefenen, kijk daarom ook eens naar een buurgemeente. Er zijn zowel sport- en beweegactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Klik hier voor de Sportwijzer Overijssel.

Voor wie?

De inzet is gericht op alle mensen in de gemeente Kampen die op welke manier dan ook in hun sportbeoefening beperkt zijn. Wanneer er twijfel bestaat over het wel of niet behoren tot deze doelgroep, is een ieder uitgenodigd om, geheel vrijblijvend, te komen kijken bij één of meerdere van onze activiteiten.

Regiocoach aangepast sporten 

Sinds 2014 is in Kampen Loes Boetes actief als regiocoach aangepast sporten in de regio IJsselland voor de gemeente Kampen, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle. Het voordeel van deze regionale aanpak is dat sporters uit Kampen vaak door het specifieke aanbod of kleiner georganiseerd over de gemeentegrenzen moeten kijken wat er te doen is. Ondanks het grote aanbod in Kampen, is het niet mogelijk om elke (aangepaste) sport te beoefenen in onze gemeente. Het is zinvol om binnen de regio inzicht te hebben in het aanbod en de organisatievorm, mogelijk kan er ook samengewerkt worden of kan een bepaalde sport of activiteit bij veel animo in Kampen worden gestart. Ook is het voor Kamper sporters fijn om ergens terecht te kunnen waar het complete (aangepaste) aanbod uit de regio in beeld is en waar men terecht kan met vragen over een specifieke activiteit en/of sportgroep. Het doel van haar functie is zoveel mogelijk mensen met een beperking tot sport- en bewegen te stimuleren en richt zich daarbij op alle mensen (jonge en oud) met:

- een verstandelijke beperking;
- een fysieke of lichamelijke beperking (ook visueel & auditief); 
- een chronishce aandoening (bijvoorbeeld hartproblemen, hersenletsel (CVA), astma);
- kinderen en jongeren met een motorische beperking of bewegingsachterstand;
- kinderen en jongeren met gedragsproblemen.

Netwerkbijeenkomsten

Om de vraag en het aanbod goed op elkaar af te stemmen, ideeën uit te wisselen, elkaar leren kennen en het stimuleren van samenwerken tussen de verschillende organisaties wordt er halfjaarlijks een netwerkbijeenkomst in Kampen georganiseerd. In november 2015 was het doel van de bijeenkomst op zoek te gaan naar de verbinding tussen zorg, onderwijs en sport. Afgesproken is om voor de zomervakantie van 2016 de volgende netwerkbijeenkomst te plannen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor zowel welzijns-, onderwijs-, zorg-, wijk- en sportorganisaties. 

Vragen, meer informatie of ideeën?

Als u vragen heeft over mogelijkheden voor het opzetten van nieuwe activiteiten, of hebt u andere vernieuwende ideeën, neem dan contact op met de regiocoach Loes Boetes. Zij kan met u van gedachten wisselen over het realiseren van uw ideeën. Ook voor ondersteuning bij bestaande activiteiten kunt u bij haar terecht. De in de sportwijzer genoemde (sport)verenigingen en stichtingen zijn graag bereid alle gewenste informatie te verstrekken. Loes is bereikbaar via: aangepastsporten@sportserviceoverijssel.nl of 038 - 423 66 86

 

>> toon alle nieuwsberichten
04-02-2021 | 16:11 uur

Go Ahead Kampen start met clubkadercoach

Gertjan, voorzitter van het Jeugdbestuur vertelt: "Ons jeugdbeleidsplan is erop gericht dat iedereen op zijn eigen niveau plezier heeft in het voetballen bij Go-Ahead Kampen. Wij vinden als vereniging dat wij moeten streven naar een gelijkwaardigere opleiding
voor alle spelers en speelsters. Wij zijn daarom begonnen om op basis van het project Gelijke Kansen jeugdvoetbal van de KNVB de faciliteiten voor jeugdspelers zo gelijk als mogelijk te verdelen. Om deze ontwikkeling verder te brengen is ondersteuning van de grote groep veelal vrijwillige jeugdtrainers zonder opleiding belangrijk. Zij vervullen een belangrijke taak binnen het verenigingsleven van Go-Ahead Kampen, maar zouden hun taak nog veel beter kunnen doen. Door hen direct te ondersteunen en te begeleiden bij het geven van trainingen wordt het leuker om trainer te zijn en wordt een positief en pedagogische sportcultuur binnen Go-Ahead Kampen verder versterkt.  Door clubkadercoaches in te zetten krijgen trainers betere begeleiding met als uiteindelijk doel het sportplezier te vergroten en de uitstroom bij Go-Ahead Kampen te beperken. Dankzij de bijdrage vanuit het sportakkoord is Go-Ahead Kampen hiermee een van de eerste (voetbal)verenigingen in de wijde omtrek die actief met een clubkadercoach aan de slag gaat.

 

 

01-12-2020 | 10:28 uur

Cursus Sociale Hygiëne

Data cursus: di 16 en 23 maart (digitaal). Examen (fysiek): di 6 april 20.00 - 22.00 uur (onder voorbehoud van de coronamaatregelen)

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur (instructie avonden)
Locatie: De 2 cursusavonden zijn digitaal, het examen is fysiek in Kampen
Kosten: 75 euro per persoon, inclusief boekenpakket en examen

Omschrijving
Bij voldoende deelname (minimaal 10 deelnemers) wordt er in het voorjaar van 2021 een cursus Sociale Hygiëne georganiseerd in Kampen. De cursus is in eerste instanties bedoeld voor de sportverenigingen van Kampen, als er plekken vrij blijven mogen ook overige maatschappelijke organisaties, met een locatie waar alcohol geschonken wordt, zich aanmelden. De cursus is afgestemd op het examen Sociale Hygiëne van de SVH en leidt op voor het landelijk examen. Op de derde avond in maart (datum wordt afgestemd met de deelnemers) vindt het examen in een locatie in Kampen plaats. Het betreft 2 (digitale) cursusavonden van 19.30-21.30 uur op dinsdag 2 en 16 februari.

Meer informatie
Wilt u meer info over de cursusinhoud, dank kunt u kijken op de website www.socialehygienenoordnederland.com of contact opnemen met Frank Rooseboom, zie contactgegevens hieronder.

Aanmelden
U kunt zich tot 31 januari 2021 aanmelden via dit formulier: 
Aanmeldformulier Sociale Hygiëne
 

Met vriendelijke groet,

Frank Rooseboom
Verenigingsondersteuner Sportservice Kampen
E f.rooseboom@welzijnkampen.nl
M 06-52043231

24-11-2020 | 16:26 uur

Uitnodiging interactieve webinars

De sportwereld begeeft zich in vreemde, onvoorspelbare tijden die vragen om een groot aanpassingsvermogen
en andere kennis. Om jouw sportorganisatie hierbij te ondersteunen nodigen we je graag uit om aan te sluiten
bij een of meerdere van de georganiseerde (kosteloze) webinars die plaatsvinden in november en december.

Klik hier om naar het overzicht van de webinars te gaan.

24-11-2020 | 16:14 uur

Uitreiking Overijsselse Vrijwilligersprijs

Wit-Blauw is een voorbeeldclub in de gemeente Kampen omdat zij als een van de eerste verenigingen gestart zijn met Clubkadercoaching. De clubkadercoaches dragen bij aan een positieve sportcultuur en een veilige pedagogische omgeving waarin zowel de kinderen als de trainers worden begeleid en ondersteund! Klik hier om het gehele bericht te lezen.

Naast Wit-Blauw ontvingen ook de gastvrouwen van de begraafplaats en het Praatcafé in de Bibliotheek dezelfde prijs.
Van harte gefeliciteerd!