Aangepast-sporten


Sporten is gezond voor iedereen en in het bijzonder voor sporters met een beperking! Wat sporten allemaal nog meer kan betekenen voor een individu is ongekend. Door deel te nemen aan sportactiviteiten kom je gemakkelijk in contact met andere sporters. Daarnaast biedt het je de kans om te ontdekken wat je allemaal kunt en door jezelf te overtreffen kan je gevoel van eigenwaarde enorm toenemen. Maar voor ons staat met name plezier en vermaak centraal binnen het sporten.

Activiteitenaanbod: Sportwijzer Overijssel

Alle activiteiten in Kampen en omgeving die bij ons bekend zijn, kunt u vinden in de regionale Sportwijzer Overijssel. Er is een overzicht van activiteiten in heel de provincie Overijssel gemaakt die u in de online Sportwijzer terug kunt vinden. Niet iedere (aangepaste)sport is in elke gemeente te beoefenen, kijk daarom ook eens naar een buurgemeente. Er zijn zowel sport- en beweegactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Klik hier voor de Sportwijzer Overijssel.

Voor wie?

De inzet is gericht op alle mensen in de gemeente Kampen die op welke manier dan ook in hun sportbeoefening beperkt zijn. Wanneer er twijfel bestaat over het wel of niet behoren tot deze doelgroep, is een ieder uitgenodigd om, geheel vrijblijvend, te komen kijken bij één of meerdere van onze activiteiten.

Regiocoach aangepast sporten 

Sinds 2014 is in Kampen Loes Boetes actief als regiocoach aangepast sporten in de regio IJsselland voor de gemeente Kampen, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle. Het voordeel van deze regionale aanpak is dat sporters uit Kampen vaak door het specifieke aanbod of kleiner georganiseerd over de gemeentegrenzen moeten kijken wat er te doen is. Ondanks het grote aanbod in Kampen, is het niet mogelijk om elke (aangepaste) sport te beoefenen in onze gemeente. Het is zinvol om binnen de regio inzicht te hebben in het aanbod en de organisatievorm, mogelijk kan er ook samengewerkt worden of kan een bepaalde sport of activiteit bij veel animo in Kampen worden gestart. Ook is het voor Kamper sporters fijn om ergens terecht te kunnen waar het complete (aangepaste) aanbod uit de regio in beeld is en waar men terecht kan met vragen over een specifieke activiteit en/of sportgroep. Het doel van haar functie is zoveel mogelijk mensen met een beperking tot sport- en bewegen te stimuleren en richt zich daarbij op alle mensen (jonge en oud) met:

- een verstandelijke beperking;
- een fysieke of lichamelijke beperking (ook visueel & auditief); 
- een chronishce aandoening (bijvoorbeeld hartproblemen, hersenletsel (CVA), astma);
- kinderen en jongeren met een motorische beperking of bewegingsachterstand;
- kinderen en jongeren met gedragsproblemen.

Netwerkbijeenkomsten

Om de vraag en het aanbod goed op elkaar af te stemmen, ideeën uit te wisselen, elkaar leren kennen en het stimuleren van samenwerken tussen de verschillende organisaties wordt er halfjaarlijks een netwerkbijeenkomst in Kampen georganiseerd. In november 2015 was het doel van de bijeenkomst op zoek te gaan naar de verbinding tussen zorg, onderwijs en sport. Afgesproken is om voor de zomervakantie van 2016 de volgende netwerkbijeenkomst te plannen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor zowel welzijns-, onderwijs-, zorg-, wijk- en sportorganisaties. 

Vragen, meer informatie of ideeën?

Als u vragen heeft over mogelijkheden voor het opzetten van nieuwe activiteiten, of hebt u andere vernieuwende ideeën, neem dan contact op met de regiocoach Loes Boetes. Zij kan met u van gedachten wisselen over het realiseren van uw ideeën. Ook voor ondersteuning bij bestaande activiteiten kunt u bij haar terecht. De in de sportwijzer genoemde (sport)verenigingen en stichtingen zijn graag bereid alle gewenste informatie te verstrekken. Loes is bereikbaar via: aangepastsporten@sportserviceoverijssel.nl of 038 - 423 66 86

 

>> toon alle nieuwsberichten
25-02-2020 | 09:56 uur

Wat kunnen wij doen om kinderen te laten spelen?

Een inspirerende avond voor iedereen die kinderen heeft, met kinderen werkt of kinderen verzorgd.
Marianne de Valck met Adviesbureau Spelen en Speelgoed zal u op een interactieve inspireren, laten meedenken en lachen.
Wilt u deze avond niet missen? Meldt u hier aan.
Toegang is gratis. Aanmelden niet verplicht, wel wenselijk.

06-12-2018 | 16:51 uur

Meld de (inter)nationale sportkampioenen 2018 aan voor huldiging

Elk jaar zet de gemeente Kampen alle (inter)nationale kampioenen van het afgelopen jaar in het zonnetje. Ieder jaar volgen wij zo goed mogelijk alle sportprestaties. Om niemand te vergeten roepen we u op om sportkampioenen uit 2018 aan te melden.
Kent u een sporter die in 2018 (inter)nationaal kampioen is geworden op het hoogste sportniveau? Meld hem of haar dan aan voor de jaarlijkse huldiging van de kampioenen.

Voorwaarden:

Sporters die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd en voor deze huldiging in aanmerking komen zijn sporters die:

 • in 2018 (inter)nationaal kampioen zijn geworden op een officieel NK, EK of WK;
 • de prestatie hebben geleverd in de hoogst mogelijke categorie, divisie of discipline binnen de sport van zijn/haar leeftijdscategorie;
 • op moment van de prestatie inwoner zijn van de gemeente Kampen.

Wilt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk zondag 20 januari 2019 de volgende gegevens doorgeven:

 • naam van de sporter(s);
 • postadres van de sporter(s), om de sporter(s) persoonlijk uit te nodigen voor de huldiging;
 • prestatie die geleverd is, inclusief evt. klasse, discipline, afstand en/of leeftijdscategorie.
 • één actiefoto van de sporter(s) van minimaal 1 MB bestandsgrootte.

  Deze gegevens kunt u per e-mail verzenden naar: l.vanommen@kampen.nl.

  Heeft u geen actiefoto van de sporter(s)? Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit door te geven, zodat er een afspraak met onze fotograaf gemaakt kan worden om een actiefoto te maken.

  Aanmelden kan tot en met zondag 20 januari 2019.

  De kampioenen van 2018 worden gehuldigd tijdens de Kamper Sportverkiezing op donderdagavond 7 maart 2019 in de Stadsgehoorzaal, Kampen.

22-11-2018 | 17:53 uur

Informatie subsidie sport

Heeft u vragen over de subsidie voor bouw- en onderhoud sportaccommodaties die u vanaf 2 januari als sportaanbieder kan aanvragen? Maak dan gebruik van één van de inloopmomenten op: 

- donderdag 22 november van 19.15 - 20.00 uur, Stadhuis Kampen (voorafgaande aan de BHV avond)
- maandag 26 november van 18.15 - 19.00 uur, Stadskazerne Kampen (voorafgaande aan het Sportakkoord)
- donderdag 13 december van 19.15 - 20.00 uur,  Stadskazerne Kampen (voorafgaande aan de ALV van de Sportraad Kampen)

14-11-2018 | 14:18 uur

Werk mee aan het Kamper Sportakkoord

Is de sport voor iedereen in Kampen toegankelijk? Hoe ziet de vereniging voor de toekomst eruit? Hoe kan de openbare ruimte sporten en bewegen stimuleren? Gemeente Kampen en Sportservice Kampen roepen verenigingen, sportscholen, welzijns- en zorginstellingen, bedrijven en scholen maar vooral de Kamper sporters zelf op om mee te werken aan het Kamper Sportakkoord op maandagavond 26 november vanaf 19.00 uur in de Stadskazerne aan de Oudestraat in Kampen.

Het Kamper Sportakkoord is er op gericht op sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor alle Kampenaren. Een Kamper Sportakkoord dat niet alleen op papier staat, maar meteen in de praktijk kan worden gebracht. Het moet mensen in beweging zetten! Aan de hand van vijf thema’s gaan we hierover met elkaar nadenken:

 • Inclusief sporten en bewegen
 • Duurzame sportinfrastructuur
 • Vitale aanbieders
 • Positieve sportcultuur
 • Van jongs af aan vaardig in beweging

Programma

19.00 uur:           Inloop met koffie en thee

19.15 uur:           Aftrap door wethouder Geert Meijering

19.25 uur:           Trends en ontwikkelingen in de thema’s door Margot van Beusekom

20.00 uur:           Aan de slag met de thematafels (deel 1)

20.30 uur:           Pauze

20.35 uur:         Aan de slag met de thematafels (deel 2)

21.05 uur:           Plenaire terugkoppeling uitkomsten

21.20 uur:           Afsluiting

21.30 uur:           Tijd voor een hapje en een drankje

Dus, ben je een sporter of beweeg je graag, georganiseerd of ongeorganiseerd, in je eigen tijd of met een groep of bij een vereniging? Of ben je een bestuurder van een vereniging of particuliere of zelfstandige sportaanbieder in Kampen? Werk dan mee aan het Kamper Sportakkoord. Sport verenigt Kampen en Kampen verenigt zich in het Kamper Beweeg- en Sportakkoord.

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar sportservice@kampen.nl

Bekijk hier de promofilm

Meer informatie?
Neem contact op met Sportservice Kampen via sportservice@kampen.nl of bel met 038-3392981