Aangepast-sporten


Sporten is gezond voor iedereen en in het bijzonder voor sporters met een beperking! Wat sporten allemaal nog meer kan betekenen voor een individu is ongekend. Door deel te nemen aan sportactiviteiten kom je gemakkelijk in contact met andere sporters. Daarnaast biedt het je de kans om te ontdekken wat je allemaal kunt en door jezelf te overtreffen kan je gevoel van eigenwaarde enorm toenemen. Maar voor ons staat met name plezier en vermaak centraal binnen het sporten.

Activiteitenaanbod: Sportwijzer Overijssel

Alle activiteiten in Kampen en omgeving die bij ons bekend zijn, kunt u vinden in de regionale Sportwijzer Overijssel. Er is een overzicht van activiteiten in heel de provincie Overijssel gemaakt die u in de online Sportwijzer terug kunt vinden. Niet iedere (aangepaste)sport is in elke gemeente te beoefenen, kijk daarom ook eens naar een buurgemeente. Er zijn zowel sport- en beweegactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Klik hier voor de Sportwijzer Overijssel.

Voor wie?

De inzet is gericht op alle mensen in de gemeente Kampen die op welke manier dan ook in hun sportbeoefening beperkt zijn. Wanneer er twijfel bestaat over het wel of niet behoren tot deze doelgroep, is een ieder uitgenodigd om, geheel vrijblijvend, te komen kijken bij één of meerdere van onze activiteiten.

Regiocoach aangepast sporten 

Sinds 2014 is in Kampen Loes Boetes actief als regiocoach aangepast sporten in de regio IJsselland voor de gemeente Kampen, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle. Het voordeel van deze regionale aanpak is dat sporters uit Kampen vaak door het specifieke aanbod of kleiner georganiseerd over de gemeentegrenzen moeten kijken wat er te doen is. Ondanks het grote aanbod in Kampen, is het niet mogelijk om elke (aangepaste) sport te beoefenen in onze gemeente. Het is zinvol om binnen de regio inzicht te hebben in het aanbod en de organisatievorm, mogelijk kan er ook samengewerkt worden of kan een bepaalde sport of activiteit bij veel animo in Kampen worden gestart. Ook is het voor Kamper sporters fijn om ergens terecht te kunnen waar het complete (aangepaste) aanbod uit de regio in beeld is en waar men terecht kan met vragen over een specifieke activiteit en/of sportgroep. Het doel van haar functie is zoveel mogelijk mensen met een beperking tot sport- en bewegen te stimuleren en richt zich daarbij op alle mensen (jonge en oud) met:

- een verstandelijke beperking;
- een fysieke of lichamelijke beperking (ook visueel & auditief); 
- een chronishce aandoening (bijvoorbeeld hartproblemen, hersenletsel (CVA), astma);
- kinderen en jongeren met een motorische beperking of bewegingsachterstand;
- kinderen en jongeren met gedragsproblemen.

Netwerkbijeenkomsten

Om de vraag en het aanbod goed op elkaar af te stemmen, ideeën uit te wisselen, elkaar leren kennen en het stimuleren van samenwerken tussen de verschillende organisaties wordt er halfjaarlijks een netwerkbijeenkomst in Kampen georganiseerd. In november 2015 was het doel van de bijeenkomst op zoek te gaan naar de verbinding tussen zorg, onderwijs en sport. Afgesproken is om voor de zomervakantie van 2016 de volgende netwerkbijeenkomst te plannen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor zowel welzijns-, onderwijs-, zorg-, wijk- en sportorganisaties. 

Vragen, meer informatie of ideeën?

Als u vragen heeft over mogelijkheden voor het opzetten van nieuwe activiteiten, of hebt u andere vernieuwende ideeën, neem dan contact op met de regiocoach Loes Boetes. Zij kan met u van gedachten wisselen over het realiseren van uw ideeën. Ook voor ondersteuning bij bestaande activiteiten kunt u bij haar terecht. De in de sportwijzer genoemde (sport)verenigingen en stichtingen zijn graag bereid alle gewenste informatie te verstrekken. Loes is bereikbaar via: aangepastsporten@sportserviceoverijssel.nl of 038 - 423 66 86

 

19-10-2020 | 10:21 uur

Webinar "Het Moet Heel Snel Heel Anders!" - Ference van Damme

Schrijf je hier in.

Het zijn roerige tijden voor verenigingen en stichtingen! De maatschappij verandert in rap tempo en vooral op het gebied van communicatie gebeurt er veel.
Hoe betrekken we leden en deelnemers en hoe communiceren we met ze? 
Willen mensen nog wel vrijwilligerswerk doen?
Bestaat onze club nog wel over 10 jaar?
We moeten verjongen, maar hoe dan?

Het wordt tijd om de boel op te schudden!

Luister naar Ferenc en laat je inspireren, maar stel ook kritische vragen!

Benieuwd wie Ferenc van Damme is? Klik op onderstaande link: 
https://www.nederlandkantelt.nl/kantelvoorbeelden/ferenc-van-damme/

 

25-02-2020 | 09:56 uur

Wat kunnen wij doen om kinderen te laten spelen?

Een inspirerende avond voor iedereen die kinderen heeft, met kinderen werkt of kinderen verzorgd.
Marianne de Valck met Adviesbureau Spelen en Speelgoed zal u op een interactieve inspireren, laten meedenken en lachen.
Wilt u deze avond niet missen? Meldt u hier aan.
Toegang is gratis. Aanmelden niet verplicht, wel wenselijk.