NIEUWSBRIEF SPORTSERVICE KAMPEN 2016 - november 2016 

 

JOGG Nieuws

In navolging van het succes op de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen gaan nu ook de onderbouw van de basisscholen aan de slag met de DrinkWater campagne. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) wil water drinken gemakkelijk en aantrekkelijk maken voor de jongste inwoners van Kampen. Basisschool ‘Het Stroomdal’ trapt af en opende op 26 oktober twee watertappunten in de school. 

 

 

Jeugdsportmonitor van start in Kampen

In 19 Overijsselse gemeenten, waaronder Kampen, is sinds vorige week de Jeugdsportmonitor van start gegaan: een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder 4- tot 18- jarigen. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de sportdeelname, de motieven om wel of juist niet te sporten, het beweeggedrag en de leefstijl van de jeugd, zodat gemeenten hun sport- en beweegbeleid goed op de behoefte kunnen afstemmen. 

De Jeugdsportmonitor wordt in samenwerking met ruim 270 scholen (voor basis- en voortgezet onderwijs) uitgevoerd door Sportservice Overijssel. De weblink naar de online vragenlijst wordt door de deelnemende scholen digitaal verstuurd naar de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem. De resultaten worden begin 2017 verwacht. 

 

 

Woensdag 16 november - Netwerkbijeenkomst aangepast sporten 

Wij nodigen u van harte uit voor de tweede netwerkbijeenkomst Aangepast Sporten in Kampen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers van sportverenigingen, sportaanbieders, zorginstellingen, speciaal (basis) onderwijs, fysiotherapiepraktijken, medewerkers Kamper Kompas of overige geïnteresseerden.

De bijeenkomst is bedoeld om kennis te maken, uitwisselen van expertise en waar mogelijk gezamenlijk doelen te stellen rondom aangepast sporten in Kampen. Er wordt teruggeblikt op de eerste bijeenkomst in 2015, gekeken naar de verbinding tussen sport, onderwijs, zorg en buurt en doelstellingen rondom Aangepast Sporten in Kampen. De avond begint om 19.30 uur in het Prisma gebouw aan de Marinus Postlaan 1 in Kampen. 

Aanmelden voor de bijeenkomst kan nog als u snel bent, gebruik daarvoor deze link

 

 

Op zoek naar subsidie?

Zoek je subsidie voor je sportvereniginge? Bijvoorbeeld voor een verbouwing of de aanschaf van energiezuinig materiaal? Kijk dan in het overzicht van beschikbare subidies in de database Sportsubsidies van Kenniscentrum Sport

Er zijn meer subsidies beschikbaar dan je wellicht denkt. Op allesoversport.nl vind je verschillende artikelen over regelingen, impulsen en fondsen. 

 

 

Ondersteuning blijft nodig voor vitaliteit sportverenigingen

Overijsselse sportverenigingen zijn over het algemeen vitale verenigingen. Ze zijn positief over de toekomst, de sterkte en de financiële positie van hun club. Werving en behoud van vrijwilligers/kader en leden zijn de belangrijkste aandachtspunten voor verenigingen. De helft van de sportverenigingen heeft de intentie en potentie om haar maatschappelijke rol te verbreden. Dit staat in de ‘Verenigingsmonitor Overijssel 2015’ uitgevoerd door Sportservice Overijssel in opdracht van de Provincie Overijssel.
 
Meer weten over dit onderzoek? Een factsheet van het onderzoek is hier te downloaden, het complete onderzoek hier

 

De volgende nieuwsbrief van Sportservice Kampen verschijnt in december 2016

 

Bezoekadres:

Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen

Postadres:

Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Contactpersonen:

Guido Vlierhuis, Frank Rooseboom en Jenneke Bos
logo038 - 3392981
logosportservice@kampen.nl

 

Meer weten?

Ga naar: www.sportservicekampen.nl 

of neem contact op met bovengenoemde contactpersonen

Voor meer info over Sportservice Kampen: klik hier

klik hier om deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen