NIEUWSBRIEF SPORTSERVICE KAMPEN 2015 - juni 2015 

Geslaagd judofeest in Kampen met Neal van de Kamer en wethouder Geert Meijering

Op woensdag 20 mei en vrijdag 22 mei heeft Neal van de Kamer, viervoudig Nederlands kampioen en winnaar van onder andere de World Cup Tallinn, in de gemeente Kampen 8 grote clinics verzorgd. Tijdens de clinics in IJsselmuiden heeft wethouder Geert Meijering zelf ook fanatiek meegedaan. Een aantal foto's van zijn optreden kunt u hier bekijken.

Voor ruim 1400 leerlingen van 21 verschillende basisscholen uit Kampen was dit een spetterende afsluiting van 6 weken judoën onder schooltijd. Tijdens schooltijd toverde Schooljudo 6 weken lang het gymlokaal om tot een dojo. Door hard te werken aan de waarden respect, samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en plezier levert Schooljudo niet alleen een bijdrage aan de motorische ontwikkeling van de deelnemers, maar ook aan hun sociale ontwikkeling.

 

Tot 1 juli meedoen aan onderzoek sportwensen aangepast sporten

Inwonders van Kampen kunnen tot 1 juli de vragenlijst invullen die bedoeld is voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening. Het kan hierbij gaan om een lichamelijke, verstandelijke, visuele of auditieve beperking, een chronische aandoening, stoornis in het autistisch spectrum en/of ADHD. De uitnodiging is verzonden naar alle inwoners van 18 tot en met 65 jaar die bekend zijn bij de WMO van de gemeente Kampen en alle kinderen/jongeren tot en met 18 jaar die speciaal onderwijs volgen. Ook inwoners die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel graag individueel sportadvies willen ontvangen, zijn van harte uitgenodigd de vragenlijst in te vullen op www.sportservicekampen.nl. Via de button ‘onderzoek aangepast sporten’ komt u bij de vragenlijst terecht.

Meer informatie
Voor vragen over het onderzoek of deelname kunt u contact opnemen met Loes Boetes, regiocoach aangepast sporten, via e-mail: aangepastsporten@sportservicezwolle.nl of telefoonnummer: 038 – 423 66 86.

 

Inschrijving Jeugd in Beweging van start

Vanaf maandag 22 juni om 16.00 uur kunnen alle kinderen van het basisonderwijs zich weer inschrijven voor het project Jeugd in Beweging. Jeugd in Beweging is een jaarlijks sportkennismakingsprogramma voor de jeugd  in Kampen. Alle kinderen die na de zomervakantie op de basisschool zitten kunnen zich opgeven voor één of meerdere sporten naar keuze. De lessen vinden plaats in de periode tussen september en december.

Voor een overzicht van al het aanbod of Inschrijven ga dan naar; www.sportpas.nl/kampen.

Jeugd in Beweging is een project van Sportservice Kampen, de Kamper sportaanbieders en het basisonderwijs in Kampen. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Frank Rooseboom. Dat kan door te bellen met 038-3317232 of een e-mail te sturen naar: f.rooseboom@welzijnkampen.nl

 

Vervolg: Samen aan de slag voor een gezondere omgeving voor onze jeugd

Na de inspiratiebijeenkomst op 20 april in de Kofferbak in Kampen zijn alweer een aantal volgende stappen gezet om de JOGG aanpak in Kampen verder uit te rollen. Zo is een kleine groep betrokkenen gestart met het in kaart brengen van het huidige aanbod in Kampen van sport & bewegen en (op)voedingsprogramma's voor kinderen tot 6 jaar. Daarnaast is tijdens een eerste brainstormsessie is met een 10-tal organisaties de ideale JOGG- omgeving, gedrag/houding en de betrokkenheid verkend. Duidelijk naar voren komen de thema's en aandachtspunten; water drinken, inrichting van de openbare ruimte, gezonde voeding en ouderbetrokkenheid. Komende weken wordt een eerste start gemaakt met een concept werkplan en worden er verkennende gesprekken gevoerd met het CJG, GGD en de kinderopvangorganisaties in Kampen. Het concept werkplan zal aan de betrokkenen van de brainstormsessie worden voorgelegd.

Wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan op www.sportservicekampen.nl/jogg.

 

Safe the date; 29 september "sporten in Kampen anno 2025"

Op dinsdag 29 september organiseert Sportservice Kampen in samenwerking met de Sportraad Kampen een visiebijeenkomst over de sport in Kampen. Deze avond is bedoeld voor organisaties uit de sport maar ook welzijn, zorg en onderwijs. Na 10 jaar verenigingsondersteuning vinden we het tijd om kort terug te blikken, maar vooral 10 jaar vooruit. Nadat het Mullier Instituut ons heeft voorgelicht over de trends in de sport gaan we samen met wethouder Geert Meijering brainstormen over de toekomst van de sport in Kampen. Noteer de datum alvast in uw agenda!

 

Beleid voor kleedkamers in ontwikkeling

Sinds de jaren zeventig zijn er kleedkamers gebouwd op de sportparken in de gemeente Kampen. Vooral in de jaren tachtig is er een fors aantal kleedkamers gerealiseerd. In totaal zijn er op dit moment 80 gemeentelijke kleedkamers verspreid over onze hele gemeente.

De kleedkamers die als eerste zijn gebouwd, zijn inmiddels 40 jaar oud en toe aan vervanging/renovatie. Er is geen beleid ontwikkeld voor de vervanging/renovatie na de afschrijvingstermijn van 40 jaar van de gemeentelijke kleedkamers. Om die reden hebben wij in 2014 een werkgroep samengesteld. Vier vertegenwoordigers van de sportverenigingen die gemeentelijke kleedkamers beheren en onderhouden, de Sportraad Kampen en een externe deskundige hebben het oude beleid kritisch bekeken en zijn samen met de gemeente nieuw beleid aan het ontwikkelen waarin ook de vervanging/renovatie is opgenomen. Op dinsdag 16 juni wordt hierover in de commissie inwoners gesproken. De vergadering start om 19.30 uur in het stadhuis en is ook te volgen via internet http://kampen.raadsinformatie.nl/live

 

De volgende nieuwsbrief van Sportservice Kampen zal verschijnen in september

Bezoekadres:

Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen

Postadres:

Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Contactpersonen:

Guido Vlierhuis, Frank Rooseboom en Jenneke Bos
logo038 - 3392981
logosportservice@kampen.nl

Meer weten?

Ga naar: www.sportservicekampen.nl 

of neem contact op met bovengenoemde contactpersonen

Voor meer info over Sportservice Kampen: klik hier

klik hier om deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen