NIEUWSBRIEF SPORTSERVICE KAMPEN 2014 - Oktober 2014

Informatieavond nieuwe allergenen wetgeving (voor kantines)

Op donderdagavond 20 november organiseert Sportservice Kampen een informatieavond (19.30-21.30 uur) over de nieuwe allergenen wetgeving die per 13 december 2014 van kracht is en ook geldt voor sportverenigingen met een kantine! Organisaties met horeca zijn dan verplicht om consumenten informatie te verstrekken over de aanwezigheid van allergenen in hun producten. De avond wordt inhoudelijk verzorgd door Dirkje van Asselt van Diëtistenpraktijk Van Asselt. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat is de allergenen wetgeving? Wat betekent dat voor mijn organisatie? Waar moet onze organisatie aan voldoen en hoe kunnen we dat realiseren? Voor meer informatie kunt u alvast kijken op de website van Algemene Stichting Horeca Onderwijs of contact opnemen met Frank Rooseboom via f.rooseboom@welzijnkampen.nl of 038-3325550.

Klik hier om u aan te melden voor de informatieavond op donderdagavond 20 november 2014 (locatie wordt nog bekendgemaakt).


Trainingen en bijscholingen voor verenigingen

De Academie voor Sportkader biedt diverse trainingen en bijscholingen aan voor trainers, coaches of bestuursleden van sportverenigingen. Voorbeelden van trainingen zijn; trainen en coachen van pubers, trainen en coachen van jongeren met autisme, weerbaarheid voor trainers en coaches of bijvoorbeeld 'er is meer te winnen, coachen op sociaal gedrag'. Een groot aantal trainingen worden in Zwolle aangeboden en zijn gratis te volgen.

Kijk hier voor de complete agenda of om direct in te schrijven.


Vooraankondiging Jeugdsportmonitor 2014

Dit najaar vindt in de gemeente Kampen het onderzoek ‘Jeugdsportmonitor’ plaats. De Jeugdsportmonitor is een online vragenlijstonderzoek dat inzicht geeft in het sport- en beweegpatroon en de leefstijl van 4- tot 18-jarigen in Overijssel. De resultaten kunnen gemeenten en scholen gebruiken voor nieuw sportbeleid, monitoren van bestaand (sport)beleid en/of om te benchmarken.

In 2012 is de Jeugdsportmonitor voor het eerst uitgevoerd door Sportservice Overijssel in opdracht van 18 gemeenten, zo ook in Kampen. In het najaar van 2014 wordt dit onderzoek herhaald en bieden wij u de mogelijkheid om (weer) deel te nemen.

Het online onderzoek loopt van maandag 27 oktober tot en met zondag 30 november 2014. Elke deelnemende school ontvangt van de gemeente een unieke weblink per mail. Aangezien de communicatie naar ouders per school verschilt, kan de school zelf bepalen op welke manier de weblink verspreid gaat worden; verspreiding per mail, via de digitale nieuwsbrief of via een banner op de website van de school zijn de mogelijkheden. Scholen kunnen hun voorkeur hier doorgeven: primair onderwijs of voortgezet onderwijs.


Wie verdient de Vrijwilligersprijs 2014?

Al 21 jaren wordt de Vrijwilligersprijs in Kampen uitgereikt. Het  gemeentebestuur wil daarmee het grote belang van vrijwilligerswerk onderstrepen en waarderen. De gemeente wil een persoon of organisatie in het zonnetje zetten, die zonder enig financieel belang activiteiten ontwikkelt ten gunste van de Kamper samenleving. Tot 16 november 2014 kunnen er kandidaten voor de prijs worden aangemeld door het (volledig) invullen van het digitale aanmeldingsformulier op de website van Welzijn in Kampen. Als de aanmeldingstermijn gesloten is, bepaalt een onafhankelijke jury de prijswinnaar. De prijs bestaat uit een wisseltrofee en een geldprijs van € 500. De prijs wordt in de week van 8 december uitgereikt in het stadhuis.

Kijk hier voor meer informatie en aanmeldingen.


Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers

Vrijwilligers die met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken kunnen vanaf 1 januari 2015 kosteloos een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Een tweede voorwaarde is dat de organisatie waarvoor gewerkt wordt aantoonbaar maatregelen heeft genomen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Via het Steunpunt KinderVakanties is het mogelijk (onder voorwaarden) de kosten van VOG's die zijn aangevraagd door vrijwilligers vergoed te krijgen. Ga voor meer informatie naar: www.steunpuntkindervakanties.nl

Bezoekadres:

Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen

Postadres:

Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Contactpersonen:

Guido Vlierhuis, Frank Rooseboom en Jenneke Bos
logo038 - 3392981
logosportservice@kampen.nl

 

Meer weten?

Ga naar www.sportservicekampen.nl 

of neem contact op met bovengenoemde contactpersonen

Ga voor meer info over Sportservice Kampen: klik hier

klik hier om deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen