NIEUWSBRIEF SPORTSERVICE KAMPEN 2014 - September 2014

Jeugd in Beweging start vanaf september

Kinderen die zich nog niet hebben ingeschreven voor Jeugd in Beweging 2014 kunnen dat nog steeds doen. Op www.sportpas.nl/kampen is percies te zien waar nog een plekje vrij is.

Alle leerlingen die na de zomervakantie op de basisschool zitten kunnen zich opgeven voor maximaal 2 sporten naar keuze. De lessen vinden plaats in de periode tussen september en december. Dit jaar bieden 19 sportorganisaties in totaal 27 verschillende sporten aan. Inschrijven kan via: www.sportpas.nl/kampen.

Jeugd in Beweging is een project van Sportservice Kampen, de Kamper sportaanbieders en het basisonderwijs in Kampen. Voor meer informatie over Jeugd in Beweging kan contact op worden genomen met Jenneke Bos via j.bos@kampen.nl of 038-3392984.


Trainingen en bijscholingen voor verenigingen

De Academie voor Sportkader biedt diverse trainingen en bijscholingen aan voor trainers, coaches of bestuursleden van sportverenigingen. Voorbeelden van trainingen zijn; trainen en coachen van pubers, trainen en coachen van jongeren met autisme, weerbaarheid voor trainers en coaches of bijvoorbeeld 'er is meer te winnen, coachen op sociaal gedrag'. Een groot aantal trainingen worden in Zwolle aangeboden en zijn gratis te volgen.

Kijk hier voor de complete agenda of om direct in te schrijven.


Vooraankondiging Jeugdsportmonitor 2014

Dit najaar vindt in de gemeente Kampen het onderzoek ‘Jeugdsportmonitor’ plaats. De Jeugdsportmonitor is een online vragenlijstonderzoek dat inzicht geeft in het sport- en beweegpatroon en de leefstijl van 4- tot 18-jarigen in Overijssel. De resultaten kunnen gemeenten en scholen gebruiken voor nieuw sportbeleid, monitoren van bestaand (sport)beleid en/of om te benchmarken.

In 2012 is de Jeugdsportmonitor voor het eerst uitgevoerd door Sportservice Overijssel in opdracht van  18 gemeenten, zo ook in Kampen. Waarschijnlijk heeft uw school ook deelgenomen in 2012. In het najaar van 2014 wordt dit onderzoek herhaald en bieden wij u de mogelijkheid om (weer) deel te nemen.

Het online onderzoek loopt van maandag 27 oktober tot en met zondag 30 november 2014. Elke deelnemende school ontvangt van de gemeente een unieke weblink per mail. Aangezien de communicatie naar ouders per school verschilt, kan de school zelf bepalen op welke manier de weblink verspreid gaat worden; verspreiding per mail, via de digitale nieuwsbrief of via een banner op de website van de school zijn de mogelijkheden. In de tweede helft van september komen we hier bij de scholen op terug.

Lees hier verder.


Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers

Vrijwilligers die met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken kunnen vanaf 1 januari 2015 kosteloos een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Een tweede voorwaarde is dat de organisatie waarvoor gewerkt wordt aantoonbaar maatregelen heeft genomen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Via het Steunpunt KinderVakanties is het mogelijk (onder voorwaarden) de kosten van VOG's die zijn aangevraagd door vrijwilligers vergoed te krijgen. Ga voor meer informatie naar: www.steunpuntkindervakanties.nl

Bezoekadres:

Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen

Postadres:

Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Contactpersonen:

Guido Vlierhuis, Frank Rooseboom en Jenneke Bos
logo038 - 3392981
logosportservice@kampen.nl

 

Meer weten?

Ga naar www.sportservicekampen.nl 

of neem contact op met bovengenoemde contactpersonen

Ga voor meer info over Sportservice Kampen: klik hier

klik hier om deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen