NIEUWSBRIEF SPORTSERVICE KAMPEN 2014

Jeugd in Beweging weer van start

De inschrijving van Jeugd in Beweging 2014 is weer van start gegaan op dinsdag 1 juli om 16.00 uur. Net als vorig jaar kunnen alle basisschoolleerlingen zich gratis en vrijblijvend opgeven voor dit jaarlijks terugkerend sportkennismakingsproject.

Alle leerlingen die na de zomervakantie op de basisschool zitten kunnen zich opgeven voor maximaal 2 sporten naar keuze. De lessen vinden plaats in de periode tussen september en december. Dit jaar bieden 19 sportorganisaties in totaal 27 verschillende sporten aan. Inschrijven kan via: www.sportpas.nl/kampen.

Jeugd in Beweging is een project van Sportservice Kampen, de Kamper sportaanbieders en het basisonderwijs in Kampen. Voor meer informatie over Jeugd in Beweging kan contact op worden genomen met Jenneke Bos via j.bos@kampen.nl of 038-3392984.

Lees hier verder.


Sportimpuls 11 keer toegekend

In de periode van 6 mei tot en met 15 juni kregen organisaties voor de tweede keer de kans een projectplan in te dienen voor de financiering van een sportief evenement, programma of project. Op maandag 16 juni 2014 heeft de jury zich gebogen over 22 ingediende aanvragen voor Sportimpuls Kampen 2014. Elf aanvragers krijgen een financiële impuls om hun plan uit te voeren.

Gehonoreerde aanvragen

De financiële impulsen zijn toegekend aan:

 • AV Isala ’96 (Fun Obstacle Run)
 • AV Isala ’96 (Klimpark)
 • GV DOS Kampen (Gymschool van de maand)
 • IJsselmuider Tennis Club (Ouderen blijven in beweging)
 • IJVV (Kennismaking meidenvoetbal)
 • IJVV (Walking footbal/60+ voetbal)
 • Stepteam West Overijssel (Gezond en verantwoord bewegen op de step)
 • Stichting Beach Kampen (Beach Kampen)
 • Stichting Sportpark De Venen en De Maten (Aanleg Beach faciliteit)
 • Stichting Sportpark De Venen en De Maten (Woensdagmiddagsport voor de basisschooljeugd)
 • Wilhelmina Kampen (Jump on air)

Leer hier verder.


Vooraankondiging Jeugdsportmonitor 2014

Dit najaar vindt in de gemeente Kampen het onderzoek ‘Jeugdsportmonitor’ plaats. De Jeugdsportmonitor is een online vragenlijstonderzoek dat inzicht geeft in het sport- en beweegpatroon en de leefstijl van 4- tot 18-jarigen in Overijssel. De resultaten kunnen gemeenten en scholen gebruiken voor nieuw sportbeleid, monitoren van bestaand (sport)beleid en/of om te benchmarken.

In 2012 is de Jeugdsportmonitor voor het eerst uitgevoerd door Sportservice Overijssel in opdracht van  18 gemeenten, zo ook in Kampen. Waarschijnlijk heeft uw school ook deelgenomen in 2012. In het najaar van 2014 wordt dit onderzoek herhaald en bieden wij u de mogelijkheid om (weer) deel te nemen.

Het online onderzoek loopt van maandag 27 oktober tot en met zondag 30 november 2014. Elke deelnemende school ontvangt van de gemeente een unieke weblink per mail. Aangezien de communicatie naar ouders per school verschilt, kan de school zelf bepalen op welke manier de weblink verspreid gaat worden; verspreiding per mail, via de digitale nieuwsbrief of via een banner op de website van de school zijn de mogelijkheden. Na de zomervakantie komen we hier bij de scholen op terug.

Lees hier verder.

Bezoekadres:

Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen

Postadres:

Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Contactpersonen:

Guido Vlierhuis, Frank Rooseboom en Jenneke Bos
logo038 - 3392981
logosportservice@kampen.nl

 

Meer weten?

Ga naar www.sportservicekampen.nl 

of neem contact op met bovengenoemde contactpersonen

Ga voor meer info over Sportservice Kampen: klik hier

klik hier om deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen