NIEUWSBRIEF SPORTSERVICE KAMPEN 2014

Vernieuwde website Sportservice Kampen

We hebben onze website vernieuwd. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de inhoud ervan. Door een technische fout zijn we helaas onze meest recente adressenlijst van ontvangers van deze nieuwsbrief kwijt geraakt. Het is mogelijk dat u zich al eens had afgemeld of uw collega geen nieuwsbrief meer ontvangt. Wij willen u daarom vragen deze nieuwsbrief door te sturen naar mensen waarvan u denkt dat ze deze graag ontvangen. Hij/zij kan zich dan via onze website opnieuw aanmelden, zodat in het vervolg de nieuwsbrief op de juiste plek terecht komt. Afmelden kan met de link onderaan deze nieuwsbrief. Excuus voor het ongemak.

Bezoekadres:

Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen

Postadres:

Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Contactpersonen:

Guido Vlierhuis, Frank Rooseboom en Jenneke Bos
logo038 - 3392981
logosportservice@kampen.nl

 

Meer weten?

Ga naar www.sportservicekampen.nl

of neem contact op met bovengenoemde contactpersonen

2e ronde Sportimpuls Kampen gestart

Vanaf vandaag (dinsdag 6 mei) is het aanvraagformulier voor de Sportimpuls Kampen weer geopend. Er wordt nogmaals €40.000,- beschikbaar gesteld voor organisaties met een goed plan om meer mensen regelmatig aan het sporten en/of bewegen te krijgen. Tot uiterlijk 15 juni 2014 kan er een aanvraag ingediend worden. Meer informatie over de Sportimpuls en het aanvraagformulier vindt u hier

Aanvraagtermijn voor buurtsportcoach verlengt tot 1 juni 2014!

U heeft nog tot 1 juni 2014 om een aanvraag in te dienen voor een buurtsportcoach. Een buurtsportcoach is een persoon met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs.  Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen. In Kampen heeft u de mogelijkheid een buurtsportcoach aan te vragen. In januari hebben we organisaties hierover bijgepraat, maar mocht u dit gemist hebben of een aanvraag willen indienen kunt u contact opnemen met Frank Rooseboom via f.rooseboom@welzijnkampen.nl of 038-3325550.

Impuls kinderen op sportief gewicht

Het ministerie van VWS stelt dit jaar 2 miljoen euro beschikbaar voor integrale plannen om kinderen met (ernstig) overgewicht, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en 12 tot 18 jaar, structureel meer te laten sporten en bewegen. Een lokale sport- of beweegaanbieder mag de subsidie aanvragen. Samenwerking met de zorg en andere relevante partijen vanuit welzijn en onderwijs is daarbij noodzakelijk om vanuit een integrale aanpak de doelgroep te kunnen bereiken en duurzaam in beweging te krijgen. Daarnaast hebben ouders een groot effect op het gezonde gedrag van hun kinderen, daarom is opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie een onderdeel van uw aanvraag. Het aan te vragen budget bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 125.000. Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en criteria zie de website van ZonMw (http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender/detail/item/sportimpuls-kinderen-sportief-op-gewicht-2014/).

De inschrijving staat open bij ZonMw tot 3 juni 2014. In de aanvraag maak je gebruik van beschreven sport- en beweegaanbod dat elders succesvol was. Deze interventies zijn opgenomen op de Menukaart Kinderen sportief op gewicht.

Heeft u ondersteuning nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met Tineke Jansen van Sportservice Overijssel
via 038 - 45 77 774.

Ga voor meer info over sportservice: klik hier

klik hier om deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen